Sidebar

Thứ Ba
28.11.2023

Kinh Thánh được viết ra khi nào?

bible1
 Shutterstock


Kinh
Thánh là một tập hợp các bản văn thánh thiêng
được viết ra trong khoảng thời gian vài thế kỷ.

Kinh Thánh như chúng ta biết ngày nay đã phát triển trong một thời gian dài và ban đầu được truyền miệng trước khi được viết ra. Toàn bộ Kinh Thánh được viết ra vào khoảng giữa những năm 1200 trước Công nguyên và 100 sau Công nguyên.

Cựu Ước

Những cuốn Kitô hữu gọi là “Cựu Ước” về cơ bản là một bộ sưu tập cổ xưa về Kinh Thánh của người Do Thái, Tanakh - Kinh Thánh bằng tiếng Hebrew. Những bản văn thánh này (bộ Torah, sách các ngôn sứ“các văn phẩm khác”) đã phát triển theo thời gian và lúc đầu được truyền miệng từ thế hệ này sang thế hệ khác cho đến khi cuối cùng chúng được viết ra và bảo tồn.

Hầu hết các học giả đều đồng ý rằng Cựu Ước được viết ra vào khoảng giữa những năm 1200 và 165 TCN.

Tân Ước

Tân Ước, bao gồm các sách Phúc Âm cùng với các thư khác nhau, ban đầu cũng được truyền miệng trước khi được viết ra.

Trong những năm sau cái chết của Chúa Giêsu, các tác giả khác nhau đã viết lại nhiều câu chuyện lưu truyền về Đấng Mêsia. Những tác giả này hoặc là các tông đồ hoặc là bạn hữu của các tông đồ, là những người biết rất rõ về Chúa Giêsu. Các ngài đã chứng kiến các biến cố hoặc đã truy vấn những người biết về các biến cố đó, và tìm cách lưu giữ cuộc sống cũng như những lời dạy của Chúa Giêsu Kitô dưới dạng bản văn.

Người ta thường tin rằng Tân Ước được viết ra vào khoảng giữa những năm 50 và 100 sau Công nguyên.

 

Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (12/5/2023)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

211