Thánh John Gabriel Perboyre sinh ngày 6 tháng giêng năm 1802 trong một gia đình nông dân lao động ở Le Puech thuộc miền nam nước Pháp. Ngài có hai người anh và hai người chị đều ở trong Hội Vincent de Paul. Perboyre gia nhập dòng tu Lazarist (dòng Vincent) ở Montauban năm 1820 và năm 1825 thì được chịu chức linh mục ở Paris.

 

< 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>