Bởi giao ước hôn nhân, người nam và người nữ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Họ phục vụ và giúp đỡ lẫn nhau bằng sự kết hợp mật thiết trong con người và hành động của họ.

Họ cảm nghiệm và hiểu được sự hiệp nhất với nhau ngày một đầy đủ hơn.

Sự kết hợp mật thiết ấy, vốn là sự tận hiến của hai người cho nhau, cũng như sự lợi ích của con cái đòi hỏi hai vợ chồng phải hoàn toàn trung tín và thúc bách họ sống hiệp nhất bất khả phân ly.    

Chúa Kitô ban phúc lành chan chứa cho tình yêu phong phú ấy, một tình yêu phát xuất từ nguồn mạch là tình yêu Thiên Chúa, và được gầy dựng theo mẫu mực của sự kết hợp giữa Chúa Kitô với Hội Thánh.

Quả vậy, cũng như xưa kia Thiên Chúa đã gặp gỡ dân Người bằng giao ước yêu thương và trung tín, thì nay Đấng cứu độ loài người và Phu Quân của Hội Thánh cũng gặp gõ đôi vợ chồng Kitô hữu qua bí tích hôn phối. Người còn ở với họ, để như chính Người đã yêu mến Hội Thánh và phó mình cho Hội Thánh, thì hai vợ chồng qua việc hiến thân cho nhau cũng yêu mến nhau bằng một mối tình chung thuỷ cho đến trọn đời.

Tình yêu của vợ chồng đích thực được tình yêu của Thiên Chúa nâng cao, được quyền năng cứu chuộc của Đức Kitô và hoạt động cứu độ của Hội Thánh hướng dẫn và làm cho thêm phong phú, để hai vợ chồng được hướng dẫn cách hữu hiệu đến cùng Thiên Chúa, cũng như được nâng đỡ và thêm sức để hoàn thành nhiệm vụ cao cả là làm cha làm mẹ.

Bởi đó, vợ chồng Kitô hữu được củng cố và như được thánh hiến bằng một bí tích riêng biệt để lãnh nhận các bổn phận và phẩm giá của bậc sống mình. Do sức mạnh của bí tích này, họ chu toàn bổn phận hôn nhân và gia đình, họ được thấm nhần tinh thần của Đức Kitô để làm cho tất cả đời sống của họ đầy tràn lòng tin, cậy, mến, và như thế họ càng ngày càng tiến gần tới sự trọn lành riêng của họ và thánh hoá lẫn nhau, qua đó họ cùng nhau tôn vinh Thiên Chúa.

Do đó, được cha mẹ hướng dẫn bằng gương sáng và kinh nguyện gia đình, con cái và tất cả những ai sống trong khuôn khổ gia đình sẽ gặp được con đường nhân ái, cứu độ và thánh thiện dễ dàng hơn.

Còn vợ chồng là những người đã lãnh nhận phẩm giá và chức vụ làm cha làm mẹ, phải chăm lo chu toàn bổn phận giáo dục, nhất là về phương diện tôn giáo, vì bổn phận này trước hết là của họ.

Con cái là những phần tử sống động trong gia đình cũng góp phần riêng vào sự thánh hoá cha mẹ.

Chúng sẽ đáp lại công ơn cha mẹ với lòng biết ơn, với tâm tình hiếu thảo và tin cậy, sẽ cứ đạo làm con mà phụng dưỡng cha mẹ trong nghịch cảnh cũng như tuổi già cô quạnh.

[Trích Hiến chế Vui Mừng và Hy vọng của Công đồng Vaticanô II về Hội Thánh trong thế giới ngày nay]