Sidebar

Thứ Bảy
27.11.2021

21

Lạy Chúa Giêsu Kitô, vì yêu thương chúng con, Chúa đã giáng sinh trong hang đá Bêlem nghèo hèn, để chia...

 

21

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi cực thánh, chúng con xin thờ lạy, ca ngợi và yêu mến Chúa. Xin cho chúng con...

 

5982

Lạy Chúa Giêsu, con cám ơn Chúa, vì hôm nay con được bắt đầu học Giáo lý, để biết Chúa, tin yêu Chúa...

 

1815

Người đến với chúng ta khi Hiệp lễ và Người hiện diện trong Nhà Tạm nơi các Thánh đường, vì Người là Bạn chúng ta, Bạn của...

 

889

Trên nguyên tắc tại các Giáo Phận cần có những Ban như các Ban của Hội Đồng Giám Mục. Theo tinh thần nầy Đức...

 

2316

Hiện tượng truyền thông hiện nay thúc đẩy Giáo Hội phải xem xét lại về mục vụ và văn hoá để có thể thích ứng được với thời đại của chúng ta. Hơn ai...

 

2117

Hình thức phát thanh tại các họ đạo miền quê có từ rất lâu và là một đặc nét của việc truyền thanh công giáo. Sau tiếng chuông sớm đánh thức mọi người, một số...

 

1260

Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Tân Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long thành lập Ban Truyền Thông Xã Hội, để cùng với...

 

2570

Vào dịp cuối năm, Caritas Việt Nam có bảng tổng kết ghi nhận những hoạt động Bác Ái Xã Hôi (BAXH) trong toàn 26 Giáo phận. Nhìn vào...

 

3177

Giáo Hội vừa bước vào một chu kỳ thời gian nữa – năm Phụng vụ mới, một năm mới trong đời sống đạo, bắt dầu bằng...

 

1824

Thấm thoát mới đó đã 5 năm, em Trương Thị Thanh Trúc học sinh lớp 12 nhận được học bổng...

 

1630

“VÌ MỘT TƯƠNG LAI” là chủ đề cho ngày họp mặt 21.6.2016 tại Đình Khao do Caritas Giáo phận tổ chức. Từ sáng sớm,...