Sidebar

Chúa Nhật

19.05.2024

Cựu bác sĩ chuyên khoa phổi, linh mục Debbi mặc lại áo bác sĩ

 

Dù rất đau đớn nhưng vi-rút coronavirus giúp cho chúng ta biết quên mình. Linh mục Alberto Debbi, 43 tuổi là linh mục ở vùng Émilie-Romagne, một trong các vùng bị tác hại coronavirus nặng nề.

Chịu chức năm 2018, linh mục Debbi là bác sĩ chuyên ngành phổi trước khi làm linh mục. Bây giờ cha phụ với các đồng nghiệp của mình ở bệnh viện: “Bàn thờ của tôi bây giờ là giường bệnh nhân .”

Điều này đối với linh mục là chuyện hiển nhiên: bây giờ linh mục bỏ áo chùng để khoác áo bảo vệ để phục vụ người bệnh. Linh mục trở lại làm việc ở bệnh viện Sassuolo ở khoa mà ngài làm bác sĩ từ năm 2007 đến năm 2013.

Cha giải thích: “Tôi ở trong chuyên ngành mà bây giờ chúng ta rất cần nên tôi không thể đi lui. Cảm xúc của tôi lúc này thật lạ lùng”, ngài không che giấu sự ngần ngại của mình sau nhiều năm không hành nghề. Nhưng cha tin tưởng ở các đồng nghiệp của mình, họ rất vui thấy cha trở lại làm việc với họ. Còn với các người trẻ trong giáo xứ của cha, cha không “bỏ” họ: “Ít nhất là tôi liên lạc với họ qua điện thoại, qua các trang mạng xã hội .”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

710    23-03-2020