Sidebar

Thứ Ba
23.04.2024

Tro có được xức hoặc ghi dấu trên đầu vào Thứ Tư Lễ Tro hay không?

xuctro
 Exe Lobaiza | Cathopic

 

Sách lễ Rôma không đưa ra một mô tả chính xác về cách xức tro trên đầu các tín hữu vào Thứ Tư Lễ Tro.

Vào Thứ Tư Lễ Tro, nhiều người Công giáo trên khắp thế giới nhận tro trên đầu như một dấu hiệu của sự sám hối và dấn thân cho Mùa Chay.

Tuy nhiên, cách họ nhận tro lại khác nhau tùy theo vùng miền và tập tục địa phương.

Cha Edward McNamara giải thích trong một bài viết trên trang Zenit: “Ở hầu hết các quốc gia nói tiếng Anh, phong tục phổ biến dường như là linh mục đổ vửa đủ lượng nước thánh vào tro để tạo thành một loại bột nhão. Tro sau đó được xức thành hình thánh giá trên trán.”

Nhiều người sẽ không rửa sạch hình cây thánh giá này và sẽ tận dụng nó như một công cụ truyền giáo khi họ quay về làm việc hoặc đi học.

Ở những nơi khác trên thế giới, tro được rắc lên đầu, như Cha McNamara giải thích:

Ở phần lớn nước Ý và một số quốc gia theo nhóm ngôn ngữ Rôma khác, nước không được thêm vào tro. Đúng hơn, tro khô được rắc theo hình một dấu thánh giá phía trên đỉnh đầu như thể để tro rơi xuống tóc. Cách thức này có ưu điểm là giúp nhận thức rõ hơn về ý tưởng tro là bụi đất nhưng không để lại dấu hiệu rõ ràng có thể tồn tại trong ngày, ngoại trừ nơi những người không có nhiều tóc. Có thể còn có những truyền thống hợp pháp khác nữa.

Sách lễ Rôma nói gì?

Những hướng dẫn trong Sách lễ Rôma gần đây nhất chỉ đề cập đến nghi thức sau đây.

[Linh mục] rảy nước thánh lên tro mà không nói gì.

Sau đó, linh mục xức tro trên đầu tất cả những người có mặt khi họ đến với mình và nói với từng người:

Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.

hoặc:

Hãy nhớ rằng mình là cát bụi và sẽ trở về cát bụi.

Điều này mở ra nhiều cách giải thích khác nhau về cách thức xức tro đúng đắn khác nhau và cho phép các tập tục địa phương phù hợp với tiêu chí này.

 

Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (12/02/2024)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

366    14-02-2024