Hôm nay, Thứ Tư trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh ngày 19.4.2017. Từ khắp các con đường Họ Đạo Bãi Xan ngập tràn niềm vui Phục Sinh và niềm vui trong những tà áo dài mới của các em lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức.

Khoảng 8 giờ 45, Đức Cha Phêrô đã hiện hiện tại Họ Đạo Bãi Xan. Việc đầu tiên mà Ngài thực hiện là viếng Chúa Giêsu Thánh Thể cùng với các em chuẩn bị lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần.

Đúng 9 giờ 30 đoàn đồng tế gồm khoảng 15 Cha trong Hạt và các Cha liên hệ tiến bước vào Nhà Thờ trong bài ca nhập lễ hân hoan. Mọi người một lòng một ý dâng thánh lễ cầu nguyện cho 93 con em lãnh nhận Chúa Thánh Thần và rất đông các anh em trong Ban Quới Chức nhiệm kỳ mới.

Suy niệm đoạn tin mừng Thánh Luca Lc 24,13-35. Đức Cha Phêrô chia sẻ tâm trạng buồn rầu thất vọng của hai môn đệ trên đường về làng Emmaus và sau khi gặp Chúa Giêsu Phục Sinh các ông hân hoan loan báo tin vui Phục Sinh cho cộng đoàn. Đức Cha mời gọi cộng đoàn, cách riêng Ban Quới Chức và các em lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức hãy sống lại tâm tình của hai môn đệ Emmaus khi cùng nhau nghe lời Chúa và đón nhận Thánh Thể Chúa trong mỗi thánh lễ. Đồng thời, hãy mời gọi bạn bè cùng đến tham dự với mình khi có thể để giới thiệu Chúa cho anh chị em….

Đức Cha cũng cầu xin bảy ơn Chúa Thánh Thần cho tất cả các em và anh em trong Ban Quới Chức để góp phần xây dựng Họ Đạo, xây dựng Hội Thánh Chúa ...

Sau bài giảng là nghi thức ban Bí Tích Thêm Sức và nghi thức tuyên thệ của Ban Quới Chức.

Trước khi kết thúc thánh lễ. Ông trùm nhất Micae Nguyễn Văn Ban Đại diện cộng đoàn Họ Đạo, cho Ban Quới Chức, Phụ Huynh và các em vừa lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức cảm tạ và tri ân Đức Cha, quý Cha đồng tế, Quý Dì, Quý Soeur và các hội đoàn đã góp phần cho Thánh Lễ Hôm nay.

 

Thánh lễ kết thúc lúc 11 giờ 30. Mọi người hân hoan chia sẻ bữa cơm thân tình trong niềm vui Phục Sinh và trong niềm hân hoan vui sướng vì ơn ban Chúa Thánh Thần cho Họ Đạo Bãi Xan.
Linh mục Giacôbê Bình  
1799151412765219990692834491498046204192326o

1799134212765219457359557948805074762813733o
1797231912765222157359283058475116281600761o

1799028512765224590692372952603428127960346o

1799051412765226224025543238684819071519506o

1805623412765224857359018638634432844440733o

179902911276522875735862742969120611590032o


1791769412765228824025284391728384572918816o
 
1791772212765287824019385037176802898047886o
179738551276522192402597492469601921122858o
1799020312765226257358876374778177320445534o
1796646912765238724024294519366150165583412o