Họ đạo Cái Nhum : Trại hè "Yêu thương là phục vụ"

Họ đạo Cái Nhum : Trại hè "Yêu thương là phục vụ"

          Về với Cái Nhum được 10 năm, dù bận trăm công nghìn việc nhưng mối bận tâm nhất của Cha Sở Gioan Phạm Hữu Diện vẫn là thiếu nhi. Đơn giản là vì thiếu nhi chính là mầm non, là tương lai của họ đạo và nếu thiếu nhi tốt thì sau này họ đạo sẽ sở hữu những Kitô hữu trưởng thành tốt.

          Với tất cả tấm lòng, cùng với những ân nhân xa gần, Cha Gioan đã lo cho cac em thiếu nhi từ quyển sách đến cái cặp để đến lớp cho những trẻ nghèo. Những ân nhân vẫn bên cạnh Cha, đồng hành cùng cha hết sức âm thầm và khiêm tốn và nhất là chẳng muốn để lại tánh danh.

          12 tháng 7, có thể nói là ngày Hội của thiếu nhi của họ đạo Cái Nhum.

          Dưới sự điều hành chính là Cha Gioan, có 2 Cha Phó cùng quý Dì và các huynh trưởng cùng đồng hành với các em trong ngày Trại với chủ đề "Yêu thương là phục vụ".

          Vâng ! Đời sống con người và nhất là Kitô hữu, không chỉ nói bằng môi bằng miệng nhưng lời nói đó phải thể hiện bằng chính việc làm của mình. Với ý chỉ đó, Cha Gioan mời các em phục vụ trong yêu thương và nhất là yêu thương là phục vụ.

          Thiết nghĩ rằng với tấm lòng của Cha Sở, 2 Cha Phó Phêrô Tùng và Hiền cũng như quý Dì Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum, các em nhỏ ở đây ít nhiều gì cũng cảm nhận được những gì quý Cha chuyển đạt.

          Xin Chúa chúc lành cho họ đạo, cho tất cả thiếu nhi của Cái Nhum.

112345
212
31
4

7
8
10
111