Việc rao giảng Tin mừng rất quan trọng đối với Kitô hữu. Nhưng rao giảng cho ai? đối tượng để chúng ta rao giảng Tin mừng là những người nào? Trong sách Tin mừng thánh Luca chương 4, 18a có viết: “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi rao giảng Tin mừng cho người nghèo khó”...

 

Anh chị em thân mến, Một lần nữa trong năm nay, Ngày Thế giới Truyền Giáo tụ tập chúng ta lại chung quanh con người của Chúa Giêsu, “Đấng loan báo Tin Mừng tiên khởi và vĩ đại nhất” (Phaolô VI, Evangelii Nuntiandi, 7), Đấng tiếp tục sai chúng ta đi loan báo Tin Mừng về tình yêu của Chúa Cha trong quyền năng của Chúa Thánh Thần.

 

I. NHÌN LẠI QUÁ KHỨ (tóm tắt) Nhìn lại quá khứ với lòng tri ân và cảm phục các tu sĩ đã truyền giáo trực tiếp tại Việt Nam: Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam đã mừng hai kỷ niệm lớn trong lịch sử phát triển của mình: 350 năm thành lập hai địa phận tông toà và 50 năm thành lập hàng Giáo phẩm. Trong đó, phải kể đến công lao to lớn của các Dòng tu: Dòng Tên, Dòng Đa Minh, Dòng Phanxicô, Hội thừa sai Paris (MEP) với nhiều tu sĩ thừa sai truyền giáo tiên khởi đáng kính...

 

Ngày 17 tháng 9, Văn phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, Đức Phanxicô đã gởi một bức thư cho các Giám mục Nhật nhân chuyến đi Nhật từ ngày 17 đến 26 tháng 9 -2017 của Hồng y Bộ trưởng Bộ Truyền giảng Phúc Âm cho các Dân tộc Fernando Filoni. Trong bức thư này, Đức Phanxicô lưu ý, “khẩn cấp cho Giáo hội Nhật là phải luôn làm mới lại chọn lựa sứ vụ truyền giáo cho Chúa Giêsu”.

 

Chẳng có gì là bí mật: chúng ta gặp khó khăn khi trao truyền đức tin cho chính con cái mình. Nhà thờ cũ kỹ, vắng vẽ, con cái không có lòng tin, ít nhất không biểu lộ lòng tin ra ngoài và không đi nhà thờ với chúng ta. Trên thế giới, mãnh vườn truyền giáo khó khăn nhất là ở nền văn hóa phương Tây, đời sống thế tục, phòng khách, phòng chơi, phòng ngủ, phòng giải trí, nơi chúng ta và con cái chúng ta sống, chơi, làm việc.

 

ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Đệ đã có bài thuyết trình trong cuộc Hội thảo Truyền giáo Các Hội Dòng diễn ra từ ngày 29.08 đến 31.08.2016 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn. Dưới đây là phần 2 của bài thuyết trình này (một vài tựa đề và số thứ tự được điều chỉnh cho thích hợp với sách TMCN).

 

Trên đời này, gần như mỗi việc đều có hai mặt: phải-trái, chính diện-phản diện, tích cực-tiêu cực …nhiều khi nhờ mặt trái ta biết rõ mặt phải hơn. Trong lãnh vực nghe nhìn người ta gọi đó là tương phản. Độ tương phản càng cao thì thấy càng rõ...

 

<< < 8 9 10 11 12 13 14 15 >