Sidebar

Thứ Hai
22.07.2024

Rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó

Việc rao giảng Tin mừng rất quan trọng đối với Kitô hữu. Nhưng rao giảng cho ai? đối tượng để chúng ta rao giảng Tin mừng là những người nào?

Trong sách Tin mừng thánh Luca chương 4, 18a có viết: “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi rao giảng Tin mừng cho người nghèo khó”.

Ai là người nghèo?

Theo tự điển tiếng Việt thì nghèo khó là thiếu thốn vật chất (Phận nghèo thì tới chỗ mô cũng nghèo)(Tục ngữ), nghèo còn là thiếu thốn về mặt nào đó (bài viết nghèo ý tưởng). Thông thường chúng ta chỉ hiểu nghèo theo nghĩa thứ nhất: nghèo vật chất. Chính vì thế chúng ta thường coi người có nhà cửa sang trọng, đi xe hơi, con cái học hành đến nơi đến chốn… là những người đầy đủ không cần gì nữa, ngay cả Tin mừng.

Truyền giáo thường được hiểu là mang Tin mừng đến những nơi còn rất khó khăn, vùng sâu vùng xa, đời sống phải phấn đấu nhiều về kinh tế nên việc đạo thường lơ là. Giúp đỡ Truyền giáo là giúp tiền bạc, vật chất cho những nơi ấy vì chúng ta hy vọng nhờ giúp đỡ như thế mà đời sống đạo khá hơn, việc đi lễ, đọc kinh cũng khá hơn vì “có thực mới vực được đạo”.

Tuy vậy điều đó không hoàn toàn đúng. Kinh nghiệm của các đoàn thể Công giáo Tiến hành cho thấy giúp đỡ vật chất không đương nhiên “vực được đạo”. Vả lại, nếu rao giảng Tin mừng là chỉ cho người thiếu thốn vật chất thì những người thừa tiền bạc bị bỏ rơi sao? Họ không cần Tin mừng sao?

Vì thế nghèo theo nghĩa thứ hai mang tính phổ quát hơn: nghèo là thiếu về mặt nào đó. Ai cũng có thể nghèo:

-          Nếu thiếu tiền bạc thì là nghèo vật chất

-          Nếu thiếu tình yêu thì là nghèo tình thương

-          Nếu thiếu văn hoá là nghèo văn hoá

-          Nếu thiếu hiểu biết là nghèo kiến thức

-          Nếu thiếu chân lý là nghèo sự thật

Và còn nhiều cái thiếu khác, nhiều cái nghèo khác…có người giàu điều này nhưng nghèo nhiều mặt khác và như vậy còn rất nhiều người cần được rao giảng Tin mừng…

Để đạt được kết quả trong việc Loan báo Tin mừng chúng ta cần phải đổi mới cách hiểu về đối tượng của việc rao giảng. Chúng ta cần hiểu họ đang thiếu điều gì để đáp ứng, bù đắp cho họ. Họ đang sống giả hình ư? Chúng ta khơi dậy sự thật nơi con tim họ; họ thiếu hiểu biết về đời sau ư?hãy cầu xin và khơi dậy Đức tin cho họ; họ thiếu tình yêu ư?hãy đem tình yêu của Chúa Giêsu cho họ.

Tóm lại tính khẩn thiết của việc Loan báo Tin mừng là giúp con người thoát cuộc sống tối tăm mà đi vào ánh sáng của Chúa, mỗi người Kitô hữu phải là ánh sao dẫn đường đưa người khác đến với Chúa.

(Trích bài nói chuyện của cha Ernest Nguyễn Văn Hưởng trong đại hội “Các Hội đoàn trong công cuộc Truyền giáo”)

 

 

5547    02-10-2017