Như thông lệ, cứ từ trưa 12 tháng 5, cộng đoàn dân Chúa lại về với TTHH Đức Mẹ Fatima Vĩnh Long để hành hương kính Mẹ. Chương trình bắt đầu từ trưa 12 và kéo dài cho đến Thánh Lễ bế mạc chiều hôm sau 13.5.

Chương trình của ngày hôm nay 12.5 bắt đầu từ 11 g trưa với giờ lần chuỗi Mân Côi kính Mẹ.

Với các mầu nhiệm Vui, Sáng, Thương, Mừng quen thuộc, cộng đoàn hướng lên Mẹ thật tâm tình và sốt sắng.

15 g 00, cộng đoàn cùng Chầu Thánh Thể Lòng Chúa Thương Xót.

17 g 00, cộng bước vào Thánh Lễ khai mạc với linh mục chủ tế chiều nay là Cha Gioan Phạm Hữu Diện, cha sở Cái Nhum.

18 g 45 bắt đầu giờ canh thức cầu nguyện do Dòng Donbosco, Mến Thánh Giá Cái Mơn và Mến Thánh Giá Cái Nhum đảm trách.

Và đến 21 giờ 30, cộng đoàn sốt rước kiệu Đức Mẹ.

Trước khi nghỉ đêm, cộng đoàn cùng dâng Thánh Lễ ban đêm do Cha Giacobe Bùi Văn Đảm- hạt trưởng Vĩnh Kim Chủ Tế.

Sau Thánh Lễ, mọi người nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chương trình hành hương cũng như kính Mẹ sáng mai bắt đầu từ 5 giờ sáng.

 

Video Thánh Lễ khai mạc 12.5.2018 https://youtu.be/OsqVPCo3ayoVideo diễn nguyện – Dòng MTG Cái Mơn : https://youtu.be/5E9P5ayZr10

322866039857653182585591441618520365334528n
3228021124942500541341397161190747205533696n
3231331421254245343630694971973434566246400n
323236279857654949252082554891210472816640n

32350012985765524925205563847331003236352n

3226083824942526774672103262847583453708288n
3232703524942528341338611375216659521863680n
3229085124942528608005258879194746690469888n
3226083824942526774672103262847583453708288n1
3233704024942523741339071255655464469790720n

3233200624942524441339005058525405061840896n
3233727224942527241338726021272724238761984n
3240557124942527741338676758271751974551552n