Sidebar

Thứ Ba
23.04.2024

Phong Chức Linh Mục tại Nhà Thờ Chánh Toà Vĩnh Long

Hôm nay, ngày 28 tháng 6 năm 2011, vào lúc 9h, tại nhà thờ Chánh toà, Đức Giám Mục Tôma Nguyễn Văn Tân Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long sẽ phong chức Linh Mục cho 9 thầy phó tế khoá 8 của Giáo Phận, sau một chặng đường 8 năm đào tạo khai tâm tại Đại Chủng Viện Thánh Quý Cần Thơ.

Trong bài giảng, Đức Giám Mục nhăn nhủ với các tân chức và cộng đoàn phụng vụ.

"Con Người đến không phải để được cung phụng, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống làm giá cứu chuộc cho nhiều người"( Mt 20,28; Mc 10,45)

Anh chị em thân mến.

Chín Thầy Phó Tế vừa được giới thiệu để thụ phong Linh Mục. Anh Chị Em  mong ước gì nơi các Tiến chức hôm nay ?

Sứ điệp của Đại Hội Dân Chúa năm 2010 đã nói lên nguyện vọng của mình, là ước mong các Giám mục, các Linh mục Việt Nam không chỉ là người quản trị tài giỏi, nhưng trước hết là người của Chúa và là những mục tử nhân lành. Linh Mục Sacerdos gồm có hai từ sacer và dux: người được chọn, được đặt lên để lãnh đạo dân  Chúa.

Chúa Giêsu không đưa ra một tiêu chuẩn nào, nhưng mời gọi các môn đệ noi theo gương Thầy của mình : "Con Người đến không phải để được cung phụng, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người"(Mt 20,28).

Đời Linh Mục, như thế, thật là lý tưởng, nhưng không dễ dàng như người ta  nghĩ.  Vào lúc cuộc sống Linh mục gặp nhiều thách đố, nhiều khó khăn, Đức Phaolô VI đã nêu gương cha Maximilianô Kolbê, đã hy sinh trong trại tập trung Auschwitz tháng 8 năm 1941, và được phong chân phước ngày 17.10 năm 1971.

Trong những ngày gần đây, một linh mục khác cũng được Đức Bênêđitô XVI  phong chân phước : cha Aloij Andritzki bị sát hại trong trại tập trung Dachau năm 1943, lúc 31 tuổi.  Sau khi bị đưa vào trại giam, cha đã nói: Chúng tôi sẽ không bao giờ quên chức Linh Mục của chúng tôi, dầu chỉ trong một giây phút. Cha đã sống chức Linh Mục cách đặc biệt trong thân phận của người bị khai trừ , giữa những người bị từ chối .

Chúa Giêsu được Chúa Cha sai đến giải thoát và cứu chuộc phàm nhân tội lỗi. Chúa đã vâng lời, và vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá.

Linh Mục được kêu gọi, không phải là để thay thế Chúa Kitô, nhưng lãnh  nhận chức vụ thánh, lấy quyền Chúa Kitô mà giảng dạy, thánh hóa và cai quản  Gia đình của Chúa ( x. Lumen Gentium 32)

Chức vụ thánh và quyền Chúa trao ban qua  Bí Tích Truyền Chức, thật  là cao cả, làm sao cân xứng với thân phận và sức hèn của con người ?

Đức Bênêđitô nói: (Theo cách nhìn tự nhiên) Thiên Chúa có táo bạo không, khi dám tín nhiệm những con người như thế nầy? Dầu biết những yếu đuối của chúng ta, mà vẫn cho rằng những con người nầy có thể hành động và có thể thay thế cho Chúa nữa. Sự táo bạo nầy chính là điều thật cao cả  được che giấu trong chức Linh Mục (x. Zénit 20.6.2011).

Người ta không nói ngoa, khi  kể câu chuyện ngày Chúa lên trời như sau: Đang lúc các thiên thần mừng rỡ, thì Tổng thiên sứ Micae tỏ ra lo lắng: Lạy Chúa, như vậy mọi việc đã xong .. - Phải,  mọi việc đã xong. - Thế, Chúa có còn phải thêm gì nữa chăng? - Không,  Ta đã để lại dưới đó Nhóm 12. -  Nhưng nếu họ không kham nỗi thì sao, Chúa có dự trù kế hoạch nào không?  Không, không, Ta hoàn toàn tín nhiệm những con người nầy.

Phục vụ phần rỗi của tha nhận, xây dựng Hội Thánh trước tiên là việc  của Chúa,  không thể thực hiện bằng sức lực, tài năng của con người.  Thế nhưng Chúa đã làm người, để có thể chết cho chúng ta, Chúa lại cho con người tham dự vào sứ mạng của Chúa, là vì, để cứu chuộc chúng ta, phải có chúng ta cộng tác.

Chính Thánh Thần  mà Chúa Phục Sinh gởi đến cho các Tông Đồ, cho Hội Thánh, và cho các Tiến Chức hôm nay, sẽ làm  nên mọi điều tốt đẹp.

Xin Chúa lại ban Thánh Thần Thánh Hóa trong lòng các Tiến Chức nầy,  cho họ được  trở nên  những mục tử  như lòng Chúa mong muốn.

Một số hình ảnh ngày lễ Phong chức linh mục tại Vĩnh Long

2227    01-07-2011 10:54:43