Sidebar

Thứ Ba
18.06.2024

Một ngày Lễ mới về Đức Mẹ cho Giáo hội hoàn vũ

Một ngày Lễ mới về Đức Mẹ cho Giáo hội hoàn vũ

Trong tương lai, ngày thứ Hai sau Đại Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống sẽ được cử hành là một ngày Lễ Kính Đức Mẹ trên khắp thế giới. Một sắc lệnh tương ứng được ký tên bởi Đức Hồng Y Sarah theo yêu cầu của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, đã được công bồ vào hôm thứ Bảy ngày mồng 03 tháng 03 vừa qua.

Việc tôn kính Mẹ Thiên Chúa trong Giáo hội, “qua việc chiêm ngưỡng mầu nhiệm Chúa Ki-tô cũng như chiêm ngưỡng bản chất của Giáo hội, không thể được phép lãng quên một nhân vật nữ giới, Đức Trinh Nữ Maria, Đấng vừa là Thân Mẫu của Chúa Ki-tô và đồng thời cũng là Mẹ của Giáo hội.” Sắc lệnh ấn định Ngày Lễ mới đã có đoạn khởi đầu như thế.

Văn kiện nêu trên đã trưng dẫn lời tuyên bố của Đức Thánh Cha Phao-lô VI, Người đã tuyên bố Đức Maria là Mẹ của Hội Thánh trong ngày bế mạc phiên họp thứ ba của Công Đồng Vatican II.

Truyền thống Ki-tô giáo cổ xưa:

Sắc lệnh trên viết rằng: “Sau khi Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã cân nhắc một cách cẩn thận về việc thúc đẩy lòng tôn kính này sẽ có thể làm tăng thêm niềm hiểu biết nơi các vị Mục Tử, nơi các Tu Sĩ và nơi các tín hữu về tư cách làm mẹ của Giáo hội cũng như về lòng tôn sùng Đức Maria cách chân chính, như thế nào, thì Ngài đã quyết định rằng, ngày Kính Nhớ Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria, Mẹ Giáo Hội, sẽ được ghi vào trong Lịch của Giáo Hội Rô-ma và được cử hành hằng năm vào ngày thứ Hai sau Đại Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống”.

Nhưng Sắc Lệnh còn đi xa hơn nữa với việc quay trở về với lòng tôn kính Đức Mẹ của Giáo hội sơ khai cũng như quay trở lại với Thánh Augustinô và Thánh Lê-ô. Cả Giáo hội sơ khai lẫn hai vị Thánh nêu trên đều chỉ cho thấy mối liên kết giữa tư cách làm Mẹ của Đức Maria với công trình cứu độ mà công trình này đã đạt tới đỉnh điểm trong giờ Thập Giá.

Trong ý nghĩa đó, và trong suốt nhiều thế kỷ, nền đạo đức Ki-tô giáo đã tôn kính Đức Maria với nhiều tước hiệu có tầm quan trọng ngang nhau, chẳng hạn như Thân Mẫu của các Môn Đệ, của các tín hữu, của những kẻ có lòng tin, của tất cả những ai được tái sinh trong Chúa Ki-tô, và với tước hiệu “Mẹ Giáo Hội”.”

Ngày Kính Nhớ nêu trên cũng đã có sẵn trong một số Lịch Phụng Vụ. Và cũng đã có một Thánh Lễ riêng để tôn kính Rất Thánh Trinh Nữ Maria, Mẹ Giáo hội, trong sách Lễ Rô-ma. Giờ đây, với Sắc Lệnh này, ngày Kính Nhớ nêu trên sẽ trở thành một phần của Phụng Vụ Rô-ma, và do đó, của cả Giáo hội hoàn vũ. “Vì thế, ngày Kính Nhớ này sẽ được bổ sung vào trong tất cả các bộ lịch và trong các sách Phụng Vụ cho việc cử hành Thánh Lễ và các Giờ Kinh Phụng Vụ” – Sắc Lệnh kết thúc.

Lời giải thích của Đức Hồng Y Sahra:

Việc quyết định sử dụng ngày thứ Hai sau Đại Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống làm ngày cử hành Lễ Kính Đức Mẹ là Mẹ Giáo Hội, nhấn mạnh tới tầm quan trọng nơi mẫu tính thiêng liêng của Đức Maria – Đức Hồng Y Robert Sahra, Tổng Trưởng Thánh Bộ Phụng Tự, đã giải thích như thế về Sắc Lệnh của Thánh Bộ trong phần giải thích riêng. Từ biến cố Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Đức Maria đã không bao giờ ngừng “đón nhận về cho mình tư cách làm Mẹ của Giáo hội lữ hành xuyên qua mọi thời” – Đức Hồng Y Sahra quả quyết. “Việc liên kết giữa sức sống của Giáo hội với biến cố Chúa Thánh Thần Hiện Xuống và sự chăm lo từ mẫu của Đức Maria cho Giáo hội, biểu lộ một cách rõ ràng thông qua lòng tôn kính đó.”

Cho tới nay, tại một số quốc gia, mỗi năm đều có 12 ngày Lễ Kính Đức Mẹ, hoặc là Lễ Trọng, Lễ Kính hay Lễ Nhớ. Và vì thế, ngày Lễ Kính Đức Mẹ là Mẹ Giáo Hội, tức Ngày Lễ mới được bổ sung này, sẽ là ngày Lễ thứ 13.

[theo vaticannews.va – 03.03.2018, 12:01]

Lm. Đa-minh Thiệu

885    06-03-2018