Sidebar

Thứ Bảy
13.07.2024

Những bước chân hối hả trong sứ vụ bảo vệ môi trường

fc12

Ngày 19 tháng 10 năm 2023, nhóm Together We đã có dịp đến truyền thông cho học sinh cấp ba của hai trường. Thứ nhất, Trường THPT Võ Văn Kiệt; thứ hai, Trung tâm Giáo Dục Thương Xuyên trên địa bàn huyện Chợ Lách. 02 cuộc truyền thông này nhằm mục tiêu nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho các em học sinh. Lúc 13h 30’ – 14h 15’ Nhóm truyền thông cho khoảng 350 em học sinh của Trường THPT Võ Văn Kiệt. Sau đó, 15h 30’ – 16h 15’ Nhóm tiếp tục truyền thông cho khoảng 450 em học sinh của Trung tâm Giáo Dục Thường Xuyên.
ac123456
jc1

Ngang qua đề tài: Ô Nhiễm Trắng – Hạt Vi Nhựa, Nhóm Together We mong muốn các em học sinh có dịp nhận ra mức độ nghiêm trọng mà những sản phẩm từ nhựa, rác thải nhựa gây ra cho sự ô nhiễm môi trường và trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Và hơn thế nữa, các em nên làm gì để giúp “Ngôi nhà chung” được phục hồi sức sống và xinh đẹp như thuở ban đầu.  “Trong trình thuật đầu tiên về công trình sáng tạo trong sách Sáng Thế, chương trình của Thiên Chúa được gói trọn trong việc sáng tạo con người. Sau việc sáng tạo con người, Sách Thánh nói: ‘Thiên Chúa nhìn thấy tất cả những gì Người sáng tạo: Người thấy thế là tốt’ (St 1,31)” (Laudato Si’ số 65). Thực tế thì, môi trường sống của chúng ta đang xuống cấp trầm trọng đến mức báo động. Điều đó cũng không thể trở thành lý do khiến chúng ta đánh mất niềm tin vào Thiên Chúa sẽ làm mới lại công trình Ngài sáng tạo trong tương lai. Nhờ vào, Dung mạo tuyệt vời của Đức Kitô Phục Sinh; chúng ta có quyền hy vọng sự đổi mới toàn diện khuôn mặt vũ trụ này: “Trong một sự tràn đầy siêu vượt, nơi Đấng Kitô Phụcc sinh ôm lấy và chiếu sáng cho tất cả. Vì con người, dù được ban cho lý trí và tình yêu, cũng được lôi kéo vào sự phong phú của Đức Kitô, được kêu gọi để tất cả thụ tạo trở về với Đấng Sáng Tạo của mình” (Laudato Si’ số 83).
sc1

dc1234
Hy vọng và tin tưởng vào Đấng Phục sinh là ánh sáng soi dẫn cho người môn đệ bước tiếp lý tưởng đời mình, như gương của hai người môn đệ trên đường Emmaus: “Giống như ngày hôm ấy, hôm nay Chúa Phục sinh vẫn gần gũi với các môn đệ truyền giáo của Người và đồng hành với họ, nhất là khi họ cảm thấy mất phương hướng, chán nản, sợ hãi trước mầu nhiệm sự dữ bủa vây và tìm cách chế ngự họ. Vì vậy, “chúng ta đừng để mình bị cướp mất hy vọng!” (Evangelii Gaudium, 86). Chúa lớn hơn tất cả những vấn đề của chúng ta, nhất là nếu chúng ta đối diện với chúng trong sứ vụ loan báo Tin mừng cho thế giới. Vì cuối cùng, sứ vụ nầy là của Người và chúng ta chẳng là gì khác hơn là những người cộng tác khiêm tốn của Người, những “đầy tớ vô dụng” (x. Lc 17,10)” (Sứ điệp của Đức Thánh Cha PHAXICÔ, NHÂN NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN GIÁO 2023, Số 1). Nhờ đó, Nhóm Together We như được tiếp thêm nguồn động lực để “Lòng bừng cháy, chân bước nhanh” lên đường rao giảng Tin mừng trong thế giới ngày nay, cụ thể với công việc góp phần bảo vệ môi trường. “Tất cả chúng ta đều có thể đóng góp cho phong trào truyền giáo nầy: bằng những lời cầu nguyện và hoạt động của chúng ta, bằng những của lễ vật chất và dâng những đau khổ của chúng ta, và bằng chứng tá cá nhân của chúng ta” (Sứ điệp - NHÂN NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN GIÁO 2023, số 3).

Mang trong mình niềm thao thức của Hội Thánh về Trái đất trong tương lai, Nhóm đã lên đường bước vào học đường và còn hứa hẹn nhiều nơi khác nữa. Để đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô: “Vì vậy, chúng ta hãy lên đường một lần nữa, hãy để mình được soi sáng bởi cuộc gặp gỡ với Chúa Phục sinh và được Thần Khí của Người thúc đẩy. Chúng ta hãy lên đường một lần nữa với trái tim rực cháy, với đôi mắt mở to và đôi chân của chúng ta chuyển động. Chúng ta hãy lên đường để làm cho những trái tim khác bừng cháy Lời Chúa, mở mắt cho những người khác nhìn thấy Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể, và mời gọi mọi người cùng nhau bước đi trên con đường bình an và cứu độ mà, trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã ban cho toàn thể loài người. (NHÂN NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN GIÁO 2023, số 3).

mc123456

bc12
Sau buổi truyền thông về môi trường, Nhóm đã cùng với Ban giám hiệu và học sinh trồng cây xanh trong khuôn viên nhà trường. Một hành động cụ thể như muốn nói lên sự quyết tâm tôn tạo môi trường sống của chúng ta. Công việc nầy cũng là chương trình do Caritas Việt Nam phát động – Hành Trình Thứ 7 Xanh, đến 27 Giáo phận trong cả nước. Xin Chúa Thánh Thần là Đấng Thánh Hóa tiếp tục soi sáng, hướng dẫn chúng con trong việc canh tân khuôn mặt thế giới nầy.   

 hc12

cc12345
nc12vc12
BTT nhóm Together We – Caritas Vĩnh Long

317    23-10-2023