Sidebar

Thứ Tư
22.03.2023

Tại sao có một bức ảnh Mẹ Maria Đồng Trinh đang ngủ?

Tại sao có một bức ảnh Mẹ Maria Đồng Trinh đang ngủ?

Bức ảnh thể hiện niềm tin từ ban đầu của Giáo hội được gọi là “Đức Mẹ về trời.”

Thế giới cổ xưa mô tả cái chết như là “đi vào giấc ngủ.” Khái niệm này cũng được tìm thấy trong Kinh Thánh, trong Thánh vịnh chúng ta tìm được lời nguyện này, “Lạy CHÚA là Thiên Chúa của con, xin đoái nhìn và thương đáp lại, toả ánh sáng cho đôi mắt rạng ngời, để con khỏi ngủ giấc ngàn thu” (Tv 13:3).

Thánh Phao-lô cũng sử dụng hình ảnh này trong thư gửi tín hữu Tê-xa-lô-ni-a khi nói về việc Chúa Giê-su cho kẻ chết sống lại, “những người đã an giấc trong Đức Giê-su, sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng Đức Giê-su” (1 Tx 4:14).

Khi chiêm ngắm mầu nhiệm lên trời của Mẹ Maria Đồng trinh, nhiều Ki-tô hữu tiên khởi gọi đó là “Giấc ngủ của Mẹ Maria,” hay “Sự Về trời của Mẹ Maria” (“Dormition of Mary” lấy từ tiếng La-tinh domire, có nghĩa là ngủ). Điều này cho thấy rõ rằng Mẹ Maria đã chết trước khi được cất lên trời.

Thánh Gio-an thành Damascus, tường thuật lại phương cách “Thánh Juvenal, Giám mục Giê-ru-sa-lem, tại Công đồng chung Chalcedon (451), cho mọi người biết rằng Mẹ Maria đã chết trước sự hiện diện của các tông đồ, nhưng rồi mồ của mẹ, khi được mở ra, theo yêu cầu của Thánh Tô-ma, thì thấy trống rỗng; từ đó các Tông đồ kết luận rằng xác của Mẹ đã được cất lên trời.”

Truyền thống đặc biệt này rất phổ biến trong Giáo hội tiên khởi và có nhiều hình thức thay đổi khác, nhưng hầu hết đều xoay quanh việc Mẹ Maria chết trong sự hiện diện của các tông đồ. Giáo hội Đông phương vẫn mừng Lễ Mẹ Lên Trời ngày 15 tháng Tám, cùng một ngày với người Công giáo Roma mừng lễ Mẹ Lên Trời. Cả hai đều mừng cùng một biến cố, nhưng sử dụng các thuật ngữ và nhấn mạnh vào những khía cạnh khác nhau.

Giáo hội không chính thức dạy về đặc tính chính xác của việc Mẹ Maria được rước lên trời hay trước đó Mẹ đã chết. Giáo hội chỉ dạy rằng “Mẹ Maria Đồng Trinh đã hoàn tất cuộc sống nơi dương thế, được cất lên trời cả xác và hồn trong vinh quang.” Tuy nhiên, Thánh Gio-an Phao-lô II có đề cập đến trong một Buổi Tiếp Kiến Chung, “Để thông phần vào sự Phục sinh của Đức Ki-tô, Mẹ Maria trước hết thông phần vào cái chết của Ngài.” Sự Lên trời (dormition/assumption) là một ơn sủng duy nhất được ban tặng cho Mẹ Maria, một hoa trái của Sự Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ.

Ghi nhớ điều này trong đầu nhiều họa sĩ cổ xưa đã mô tả việc lên trời của Mẹ Maria như là việc Mẹ ngủ trên giường, xung quanh là các tông đồ. Đức Ki-tô thường đứng ở giữa bức ảnh và giữ một phiên bản ảnh nhỏ của Mẹ Maria, tượng trưng cho hành động của Chúa Giê-su rước thân xác và linh hồn tinh tuyền của Mẹ Maria lên thiên đàng.

Đây là một bức ảnh tuyệt mỹ để chiêm ngắm, và nhắc chúng ta nhớ rằng con đường duy nhất để được nghỉ yên trong an bình, là trong vòng tay của Đấng Cứu Thế.


1752