Sidebar

Thứ Hai
22.07.2024

Trà Vinh : Tham gia Hội Caritas Việt Nam

Công việc Bác ái không là công việc của riêng ai mà là công việc của mọi tín hữu Kitô. Ý thức được nhiệm vụ nầy, ngày 15/01/2020 tại nhà thờ Trà Vinh đã diễn ra nghi thức thâu nhận Hội viên Caritas Việt Nam thông qua Caritas Vĩnh Long.

 

Hiện diện trong thánh lễ có cha Anrê Phạm Văn Bé, cha sở Trà Vinh. Cha phụ trách Caritas hạt Trà Vinh cùng quý cha và nhân viên phụ trách Ban Bác ái xã hội-Caritas Vĩnh Long. Trước khi cử hành thánh lễ, cha Phêrô Nguyễn Cao Bằng, cha phụ trách Caritas hạt Trà Vinh đã trình bày nhiệm vụ và quyền lợi của các Hội viên trong đại gia đình Caritas Việt Nam. Kế đến, cha Phil. Minh Trương Thanh Sơn hướng dẫn phần nghi thức; nhờ đó, thánh lễ dược diễn ra cách trang trọng và trật tự. Có 144 tân Hội viên được chính thức công nhận. Hứa hẹn còn nhiều người sẽ tham gia trong những ngày tới đây.

 

      Cuối lễ Cha Sở Anrê bày tỏ lời cảm ơn chân thành với Giám Đốc, quý Cha cùng nhân viên đã đến họ đạo hiệp dâng thánh lễ và cử hành nghi thức nầy. Từ nay, họ đạo Trà Vinh sẽ có thêm một đoàn hội để rao giảng và làm chứng cho Chúa Kitô bằng đời sống bác ái của chính mình. Đồng thời Cha Giám đốc cũng ngỏ lời cám ơn cha sở vì đãtích cực động viên, khích lệ bà con giáo dân tham gia vào Caritas Giáo Phận.

 

Caitas Vĩnh Long

 

 led

00ed
ed
unduntitled1234904    18-01-2020