Sidebar

Thứ Ba
05.03.2024

Văn thư gửi các Giám mục và các Hội Đồng Giám Mục về việc cử hành Tuần Thánh 2022

BỘ PHỤNG TỰ VÀ KỶ LUẬT CÁC BÍ TÍCH
Prot. N. 182/22
 

VĂN THƯ GỬI CÁC GIÁM MỤC VÀ CÁC HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VỀ VIỆC CỬ HÀNH TUẦN THÁNH 2022


Trong thời gian cử hành các lễ mùa Phục Sinh năm vừa qua, do hoàn cảnh khó khăn của cơn đại dịch, Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Các Bí Tích đã đưa ra một số hướng dẫn để giúp các Giám mục trong phận sự lượng định các tình huống cụ thể và mang lại những lợi ích thiêng liêng cho các mục tử và tín hữu qua việc cử hành Tuần Thánh, tâm điểm của toàn bộ năm phụng vụ.

Nhận thấy tình hình đại dịch đã lắng dịu, mặc dù ở nhiều mức độ khác nhau tại các quốc gia, chúng tôi không có ý đưa ra thêm những  hướng dẫn nào khác cho các cử hành trong Tuần Thánh. Với những kinh nghiệm của năm vừa qua, các Hội Đồng Giám Mục chắc chắn có thể ứng phó trong các hoàn cảnh khác nhau với những phương thức thích hợp nhất, nhưng vẫn luôn quan tâm giữ các quy định về nghi thức có trong các sách phụng vụ.

Vì thế chúng tôi chỉ muốn kêu gọi mỗi người nên thận trọng và tránh những hành vi và thái độ có thể gây nguy hại. Việc lượng định và quyết định phải luôn có sự đồng thuận của Hội Đồng Giám Mục, chủ thể có trách nhiệm phải suy xét về những quy định của chính quyền dân sự tại từng quốc gia.

Trong những ngày gần đây, Đức Thanh Cha đã nhiều lần kêu gọi chúng ta cầu nguyện, xin Thiên Chúa ban hòa bình cho Ukraine, để "cuộc chiến tranh kinh tởm" này sớm chấm dứt. Cùng với Ukraine, chúng tôi cũng muốn nhắc đến những cuộc xung đột khác, thật đáng tiếc là lúc nào cũng xảy ra quá nhiều, tại nhiều quốc gia trên thế giới, một tình huống mà Đức Phanxicô mô tả là những mảnh rời của một trận thế chiến. Khi cử hành cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, phụng vụ mời gọi chúng ta dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện cho Hội Thánh và cho toàn thế giới. Trong Lời nguyện trọng thể, chúng ta khẩn cầu Chúa cho các nhà cầm quyền (lời cầu IX), xin Chúa soi dẫn để tâm trí họ thuận theo ý Chúa, biết quan tâm kiến tạo hòa bình và tôn trọng tự do của mọi người; chúng ta cũng cầu nguyện cho những người đang đau khổ (lời cầu X), xin cho tất cả những ai đang gặp hoạn nạn gian truân, luôn an vui bởi nhận được lòng Chúa xót thương. Ngay từ bây giờ, chúng ta hãy thành tâm cầu nguyện cho anh chị em chúng ta đang phải trải qua hoàn cảnh khủng khiếp của chiến tranh, đặc biệt tại Ukraine.

Chúng tôi cũng xin nhắc lại "khi có nhu cầu quan trọng của cộng đoàn, Giám mục giáo phận có thể cho phép hoặc quyết định đọc thêm một ý nguyện đặc biệt" (Sách Lễ Rôma, phần chữ đỏ ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, số 13).

Ước chi việc cử hành mầu nhiệm Vượt Qua mang lại cho mọi người niềm hy vọng, một niềm hy vọng chỉ có được nhờ cuộc phục sinh của Chúa Kitô.

Gửi từ Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Các Bí Tích, ngày 25 tháng 3 năm 2022, ngày lễ Truyền Tin.

✠ Arthur Roche
Bộ Trưởng

✠ Vittorio Francesco Viola, O.F.M.
Thư ký

Nguồn: Giáo Phận Qui Nhơn (29/3/2022)

570