untitledMột Mùa Chay, một mùa sám hối nữa lại về, mùa mà nhiều tín hữu cho là mùa buồn nhất của Năm Phụng vụ…, nhưng đây lại chính thời điểm gian lý tưởng để cho chúng ta nhìn lại thân phận hèn yếu tội lỗi của mình. Khởi điểm Mùa Chay là Lễ Tro nhắc nhở các tín hữu về thân phận mọn hèn cát bụi, một ngày kia sẽ lại trở về cát bụi, nơi mình phát xuất ra.

Tuy nhiên, Chúa đã yêu thương thân phận cát bụi ấy bằng cách sai Đức Giêsu, Con Một của Ngài dến để cứu độ họ. Trong Mùa Chay, Chúa muốn chúng ta cùng với Ngài đi vào trong hành trình chay tịnh thanh luyện tâm hồn,vác thập giá đường đời cùng Ngài. Vì thế, Mùa Chay còn được gọi là mùa Trở Về, mùa làm hoà với Thiên Chúa và tha nhân.

Nếu trong Mùa Chay, chúng ta dừng ở là mùa của cái buồn thì chưa đúng. Các tín hữu phải nhìn tới đích điểm của Mùa Chay là niềm vui mừng trong Đức Kitô phục sinh, vì ở đó chúng ta có quyền hy vọng được chết đi con người tội lỗi của mình để cùng sống lại với Chúa Kitô.

Mùa chay Thiên Chúa chờ đợi chúng ta trở về như người cha nhân hậu và đầy yêu thương. Ngài cũng xót xa tiếc nuối khi chúng ta rời xa Ngài trong tội lỗi. Trước tình thương của Chúa, tôi và bạn sẵn sàng bước vào mùa sám hối mà ở đó Ngài đang đợi chúng ta.

Thân con là bụi đất là bụi đất nay con trở về về bụi tro,

... về với Ngài thôi con về với Ngài mà thôi…

Vincent Hoạt