Sidebar

Thứ Ba
16.07.2024

Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi - B

Lời Chúa: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần” (Mt 28,19).

 

Tâm Tình: Các bạn trẻ thân mến, mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là một mầu nhiệm chính trong đạo Công Giáo. Thiên Chúa duy nhất nhưng Ngài lại có ba ngôi: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Ba Ngôi riêng biệt nhưng chỉ một Thiên Chúa duy nhất, Ba Ngôi nhưng không ngôi nào hơn kém nhau, mà Ba Ngôi bằng nhau về bản tính và quyền năng. Làm sao con người có thể suy thấu về mầu nhiệm Thiên Chúa? Nếu Ngài không tỏ cho biết thì con người không thể thấu đáo, vì mầu nhiệm này vượt quá trí hiểu của con người hữu hạn. Chính Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta biết về Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi khi Ngài trao ban sứ mệnh truyền giáo cho các tông đồ “làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”. Mừng lễ Thiên Chúa Ba Ngôi hôm nay, chúng ta hãy đón nhận và ca tụng tôn vinh Thiên Chúa. Đồng thời, chúng ta quyết tâm sống mầu nhiệm này, bằng cách siêng năng nhớ đến Ngài qua việc thường xuyên làm dấu thánh giá và cố gắng sống hiệp thông yêu thương để xứng đáng là con cái của Thiên Chúa Ba Ngôi.

 

Ước Nguyện: Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, vì yêu thương con người mà Thiên Chúa Cha đã tạo dựng nên vũ trụ, vì yêu thương con người tội luỵ mà Chúa Con đã xuống thế cứu chuộc, vì yêu thương con người yếu đuối dễ sa ngã mà Chúa Thánh Thần đã đến thánh hoá con người. Chúng con suy phục tôn thờ Ba Ngôi Thiên Chúa. Xin Ba Ngôi Thiên Chúa tiếp tục yêu thương và thánh hoá chúng con. Amen. 

942    26-05-2018