Sidebar

Thứ Ba
16.07.2024

Cung hiến thánh đường Thánh Phêrô và Thánh Phaolô

CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG THÁNH PHÊRÔ
VÀ THÁNH ĐƯỜNG THÁNH PHAOLÔ

Kể từ buổi khai sinh Kitô giáo, các tín hữu luôn dành một niềm tôn kính đặc biệt đối với phần mộ các thánh tử đạo. Nhiều lần người ta thấy các vua chúa mặc áo nhung gấm tới quỳ bên các di tích của các vị anh hùng thời danh này. Nhưng không nơi nào được tôn kính bằng phần đất thánh Phêrô đã tuyên xưng đức tin hay là phần mộ của vị thủ lãnh các tông đồ. Mỗi ngày các kitô hữu từ khắp nơi đổ về để cầu nguyện. Vua Constantinô cũng đến nơi này cầu nguyện tám ngày sau khi ông lĩnh phép rửa tội. Ông đặt triều thiên lên đó và tưới nước mắt làm ướt đẫm mảnh đất ông quỳ. Rồi dùng xẻng, ông lấy 12 giá đất kính 12 thánh tông đồ, để ghi chỗ xây cất một đại thánh đường kính thánh Phêrô. Đền thờ này được xây cất năm 362 và được nới rộng năm 1506, với sự góp mặt của nhiều kỹ sư và nghệ sĩ nổi tiếng như Rôsellinô, Bramante, Raphael, Michelangelo, Carlo Moderno... Thánh Giáo Hoàng Silvester sau khi thánh hiến thánh đường Latêranô ngày 9 tháng 11 cũng đã thánh hiến đền thờ thánh Phêrô ngày 18 tháng 11.

Chính Hoàng đế Constantinô cũng đã xây cất thánh đường thánh Phaolô ở đường Ostia, bên ngoài thành Vatican. Thánh đường được thánh hiến cùng ngày với thánh đường thánh Phêrô. Năm 1823, một cuộc hỏa hoạn đã thiêu hủy gần hết thánh đường này. Đức Giáo Hoàng Grêgôriô XVI và Piô IX đã cho kiến thiết lại. Năm 1854, Đức Piô IX đã chọn ngày định tín tín điều: "Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội" để thánh hiến lại.

Hôm nay, chúng ta kỷ niệm ngày cung hiến lần đầu tiên của hai thánh đường này.

856    18-11-2019