Sidebar

Thứ Tư
22.03.2023

“Đừng sợ mà, chỉ cần có niềm tin.”

image0-31


Lạy Chúa,

Trong địa vị làm mẹ làm cha, cũng đã biết bao lần chúng con chạy đến tìm Chúa như người cha trong tin mừng hôm nay thiết tha nài van, xin Chúa ra tay cứu chữa đứa con của mình. Và cũng rất nhiều lần niềm cậy trông trong con gần như muốn sụp đổ khi chút hy vọng mong manh cũng đang dần lụy tắt.

Nhưng Chúa biết không, khi được Chúa ban cho làm mẹ làm cha, thì tất cả yêu thương của con luôn đổ dồn lên những đứa con của mình rồi. Một sự yêu thương phải nói là có thể vượt tất cả mọi giới hạn và trên cả bản thân. Vì thế mà trong cuộc sống có biết bao điều dễ khiến những người cha người mẹ như con sợ hãi và mất đi hy vọng khi điều đó liên quan đến những người con của mình.

Bài tin mừng hôm nay như nhắc nhở cho riêng con là những bậc làm cha mẹ. Xin lỗi Chúa vì bao phen sợ hãi và niềm tin lung lay của con. Xin Chúa luôn nhắc nhở con như đã nói với người cha trong tin mừng hôm nay, “Đừng sợ mà, chỉ cần có niềm tin.”

Xin cho con đặt trọn một niềm tin vững chắc vào kế hoạch của Chúa đã dọn sẵn và dành riêng cho cuộc sống của con và của từng người con hết sức quan tâm và thương mến.

 

Tác giả: Thérèse Hạt Cát

120