Sidebar

Chúa Nhật

14.07.2024

Họp Mặt Gia Đình Giáo Phận Vĩnh Long 2017 tại California

logo-hoi-gdgpvl123
Họp Mặt Gia Đình Giáo Phận Vĩnh Long 2017 tại California

 

Trong tinh thần liên kết những người xuất thân từ Giáo Phận Vĩnh Long hiện thời đang sinh sống ở hải ngoại, một số anh em cựu chủng sinh Chủng Viện Thánh Philipphê Phan Văn Minh Vĩnh Long đã thành lập Hội Gia Đình Giáo Phận Vĩnh Long. Ngày 2 tháng 7 năm nay, Hội Gia Đình Giáo Phận Vĩnh Long sẽ tổ chức một buổi để gặp mặt giao lưu với đồng hương Vĩnh Long ở vùng nam California.  Một số anh em Cựu Chủng Sinh Vĩnh Long từ các Tiểu bang ở Hoa Kỳ, Canada, Australia cũng sẽ đến tham dự buổi họp mặt, trong đó có Cha Albert Trần Văn Sang, Cha Giuse Vũ Xuân Minh, và Cha Phêrô Nguyễn Minh Thúy.

Địa điểm:  Tư gia anh Nguyễn Bá Trí CCSVL NK 1970

24891 Via Santa Cruz
Mission Viejo, CA 92692
Cell :
949 331-2459


Thời Gian:
11:00 giờ sáng tới 7:00 giờ chiều

Chương trình:
11:00 giờ gặp gỡ , giới thiệu
12:00 giờ ăn trưa sau đó giao lưu với nhau.
7:00 giờ Kết thúc

Xin kính mời tất cả ông bà anh chị em gốc Giáo Phận Vĩnh Long ở vùng nam California đến tham dự. Nếu ông bà anh chị em có thân nhân hiện đang cư trú ở vùng Nam California xin chuyển lời mời của chúng tôi đến thân nhân của quí vị. Để tiện việc tiếp đón, xin cho biết số người sẽ tham dự.

Ngày 3 tháng 7, ngày lễ kính thánh Tử Đạo Philipphê Phan Văn Minh, anh em CCSVL và gia đình sẽ có buổi gặp gỡ hội thảo tại tư gia anh Nguyễn Bá Trí.

Địa chỉ:
24891 Via Santa Cruz
Mission Viejo, CA 92692
Cell : 949 331-2459

Chương trình:
9:30 AM gặp gở và dùng điểm tâm.
10:30 AM Thánh lễ kính thánh Tử Đạo Philipphê Phan Văn Minh Bổn mạng Hội Gia Đình Giáo Phận Vĩnh Long.
Sau thánh lễ là hội thảo sau đó ăn trưa.

6:00 PM Kết thúc hội thảo.
7:00 PM Tiệc mừng ở Nhà Hàng khu Phước Lộc Thọ

Ngày 4 tháng 7 Ngày lễ Độc Lập của Hoa Kỳ

6:00 AM Thánh lễ

Điểm tâm và sau đó là free time. Các anh chị em nếu có thể ở lại lâu hơn và muốn đi tham quan vùng Nam California thì xin cho biết để có thể sắp xếp làm hướng dẫn viên du lịch cho quí vị.

Liên Lạc:
Các anh chị khi đến California nếu cần pick up ở Airport xin liên lạc:
Anh Nguyễn Bá Trí  949 331-2459
Anh Phạm Đình Phùng  714 402-2200
Anh Bùi Văn Tâm  714 234-5236

5023    17-06-2017