Sidebar

Thứ Ba
05.12.2023

Lời mời nên thánh

all-saints-day


Lạy Chúa,

Có một sự thật tuyệt vời đó là chính con cũng đang được kêu gọi trở thành một vị thánh.

Các thánh nam nữ trước đây cũng có khác gì từng người chúng con bây giờ. Họ cũng từng trải qua bao vất vả của miếng cơm manh áo, bao thách thức của cám dỗ đam mê. Nhưng rồi họ khám phá một con đường chân lý, giúp họ mạnh mẽ dấn thân sống một cuộc sống với tinh thần nghèo khó. Trong họ ngập tràn những sự chạnh lòng rất thánh thiện. Họ đói khát cho công lý, cho sự thật, cho hoà bình và cho sự trong sạch của trái tim.

Hôm nay con nhìn lại lời mời gọi nên thánh của riêng mình. Con đã bắt chước các thánh ở các điểm nào rồi? Con đã đáp trả được bao nhiêu cho lời mời gọi này? Ôi lạy Chúa, con thấy mình còn trần gian quá. Con đường theo Chúa con đi cứ nửa vời. Còn nhiều lắm con cần phải học nơi các thánh.

Lạy Chúa thánh thiện nhất của con ơi, xin đổ trên con ân sủng mà con cần để tìm kiếm sự thánh thiện bằng cả trái tim mình. Xin cho con can đảm bước theo Chúa trên con đường gập ghềnh chông gai của ơn cứu độ. Và rồi ngày nào đó, tên con cũng được nhắc đến cho một lần con sống tốt theo lời mời Chúa thôi thúc trong con.

Chúa à, con tín thác vào Người!

 

Tác giả: Thérèse Hạt Cát

190