Sidebar

Thứ Năm
25.07.2024

Qua lăng kính khiêm tốn…

image-31234


Nếu mỗi ngày con chú tâm nhìn lại mình trong ánh sáng đầy đủ của sự thật, con sẽ thấy biết bao là yếu điểm, bao là nét xấu bám vây hồn con.

Quá thường xuyên Chúa ơi, con cho mình một hình ảnh sai lầm về bản thân. Con nhìn vào cuộc sống qua lăng kính tự cho mình là đúng. Đôi khi con còn có xu hướng nhanh chóng bảo vệ hành động của mình, biện minh cho những việc làm sai trái mà không thừa nhận những yếu điểm của bản thân.

Lạy Chúa rất khiêm tốn của con ơi. Xin cho con đôi mắt của Chúa để con nhìn thấy bản thân mình như Chúa đang nhìn thấy con. Trong ánh mắt của Chúa, con sẽ nhìn thấy sự hèn hạ yếu đuối của chính mình mà sửa đổi, mà hết lòng ăn năn.

 

Tác giả: Thérèse Hạt Cát

Hình chụp tại Christ Cathedral, California.

280    11-11-2023