Sidebar

Thứ Bảy
13.07.2024

Tiến lên, hy sinh vì Tình Yêu...

tienlen


Lạy Chúa,

Giáo hội Việt Nam con đang hân hoan và hãnh diện mừng đại lễ kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Bỗng làm con thiết nghĩ, thời nay không còn ngăn cấm đạo, không còn máu đổ đầu rơi, và cũng hết rồi những ngục tù gông xiếc. Phải chăng thời nay con theo Chúa sẽ dễ hơn xưa không?

Nhưng hình như cũng không dễ đâu! Ngày nay xã hội mới tạo ra những hăm dọa mới cho con rồi Chúa ơi! Ngục tù xiềng xích con là sự cuốn hút vào cơn lốc của hưởng thụ, khoái lạc. Bao vòng xoáy của lỗi tội khiến con đi lệch con đường Chúa muốn con đi. Chính con đã để cái đam mê cuồng cuồng, cái chiều chuộng xác thịt vùi dập Đức tin mình. Ngày nay theo Chúa không phải là một lần chọn lựa nữa rồi Chúa biết không, nhưng là những mỏi mòn chiến đấu, những từ bỏ chẳng kém phần đớn đau mà con gần như đang tử đạo mỗi ngày, đấu tranh để trở thành chứng nhân cho Chúa giữa thế giới hôm nay.

Lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin cho con biết noi gương sống của các ngài để con dám sống bằng những cử chỉ anh hùng, nói không với những lỗi tội dù phải chịu mất mát thua thiệt. Xin cho con can đảm đứng dậy, trung thành làm chứng cho niềm tin, đức cậy và lòng mến của mình!

 

Tác giả: Thérèse Hạt Cát

Hình chụp tại Trung Tâm Công Giáo, Santa Ana, California

349    13-11-2022