CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM C

Cv 14,21-27; Kh 21,1-5a; Ga 13,31-33a.34-35

Bài Tin Mừng hôm nay diễn ra trong bối cảnh của bữa Tiệc Ly. Trước khi bước vào cuộc thương khó, Chúa Giêsu xác tín con đường cứu độ theo thánh ý Chúa Cha là phải đi qua đau khổ thập giá để đạt tới vinh quang phục sinh và để tôn vinh Thiên Chúa. Đồng thời, Chúa Giêsu ban cho các môn đệ một điều răn mới: “Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con” (Ga 13,34).

00 00 jeudi saint

Giới răn yêu thương vừa là chứng tá sống động để người ta nhận biết người môn đệ đích thật của Đức Kitô, vừa là sức mạnh nối kết các môn đệ trong những lúc khó khăn thử thách, cho đến khi đạt tới sự khải hoàn. Như trong bài đọc II tác giả Khải Huyền thuật lại thị kiến về “trời mới đất mới”, cùng với “thành Giêrusalem mới” (Kh 21,1). Đây là các hình ảnh diễn tả cuộc chiến thắng của Đức Kitô Phục sinh, làm nên một cuộc tạo thành mới, trong đó Thiên Chúa sẽ “đổi mới mọi sự” (Kh 21,5). Người sẽ hiện diện ở giữa dân Người và xóa tan những đau buồn tang tóc cũng như tiêu diệt sự chết. Vì khi trỗi dậy từ cõi chết là Người bẻ gãy xiềng xích của sự chết, giải thoát con người khỏi sự thống trị của tội lỗi và được giao hòa với Thiên Chúa. Nhờ hồng ân của Chúa Phục sinh mỗi người cũng đang được thanh luyện và đổi mới, để trở nên những tạo vật mới, cùng bước vào trong sự sống mới. Điều quan trọng là cần đón nhận Tin Mừng và để cho Tin Mừng biến đổi mình nên những Kitô hữu đích thực.

Hơn thế nữa, yêu thương là giới răn quan trọng vì xuất phát từ chính tình yêu của Chúa Cha và Chúa Con: “Như Chúa Cha đã yêu Thầy, Thầy cũng yêu các con” (Ga 15,9). Tình yêu của Thiên Chúa biểu lộ cho chúng ta được sánh ví như một dòng sông tuôn chảy không ngừng: Từ suối nguồn tình yêu của Chúa Cha, qua Chúa Giêsu đã tuôn đổ Thánh Thần tình yêu vào lòng chúng ta. Rồi từ con tim tràn đầy yêu thương của chúng ta, dòng sông tình yêu của Thiên Chúa lại tuôn tràn tới những người khác. Tình yêu này là khuôn mẫu cho đời sống và sứ vụ loan báo Tin Mừng của Hội Thánh ở mọi nơi, mọi thời. Như trong bài đọc I, sách Công vụ Tông đồ cho thấy sứ mạng của Hội Thánh thời sơ khai, cách riêng là công cuộc loan báo Tin Mừng cho dân ngoại của hai ông Phaolô và Banaba, được thể hiện qua ba hoạt động:

Trước hết là hoạt động rao giảng Tin Mừng và thành lập các cộng đoàn. Khi đến bất cứ nơi nào, hai ông Phaolô và Banaba điều ưu tiên cho việc loan báo Tin Mừng và nhận nhiều người làm môn đệ (x. Cv 14,21b). Vì đối với hai ông, loan báo Tin Mừng và đón nhận những người dân ngoại tin Đức Giêsu vào trong Hội Thánh là ý định của Thiên Chúa, Đấng mở cửa cho dân ngoại đón nhận đức tin (x. Cv 14,27).  Sau đó, hai ông tiếp tục quan tâm chăm lo cho đời sống tinh thần và củng cố đức tin còn non yếu của các tín hữu gốc dân ngoại: thăm viếng, an ủi, khích lệ và khuyên nhủ họ kiên vững trong đức tin, nhất là trong những lúc gặp khó khăn thử thách, vì “chúng ta phải chịu nhiều gian khổ mới được vào Nước Thiên Chúa” (x. Cv 14,22). Cuối cùng là việc cắt đặt các kỳ mục để coi sóc cộng đoàn. Vì phải đi nhiều nơi rao giảng và thành lập các cộng đoàn, hai ông không thể trực tiếp lo cho đời sống tinh thần của các tín hữu, nên trong mỗi cộng đoàn, các ông cắt đặt các kỳ mục để họ trực tiếp lo cho đời sống đức tin của các tín hữu. Hơn nữa, hai ông còn cầu nguyện và phó thác họ cho Thiên Chúa (x. Cv 14,23), vì xác tín rằng chỉ với ơn Chúa, việc phục vụ của các kỳ mục mới đem lại nhiều ích lợi thiêng liêng cho các tín hữu.

Trong một chừng mực nào đó, mô hình loan báo Tin Mừng này vẫn có thể được áp dụng cho Hội Thánh trong thế giới ngày nay. Theo Thông Điệp “Sứ Vụ Đấng Cứu Thế” (Redemptoris Missio), Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II nói tới việc truyền giáo hướng nội (ad intra) và hướng ngoại (ad extra), phải được thực hiện một cách đồng bộ và bổ túc cho nhau, hướng tới năm đối tượng sau: Đào tạo nhân sự, mục vụ truyền giáo cho các Kitô hữu sống đạo tích cực; Tân Phúc Âm hóa, củng cố đức tin cho họ cho các Kitô hữu sống đạo hời hợt; Tái Phúc Âm hóa, phục hồi đức tin cho các Kitô hữu đã bỏ đạo, không còn thực hành đức tin; Đối thoại đại kết, đối thoại liên tôn đối với các Kitô hữu và tín đồ ngoài Công Giáo; Sứ vụ đến với muôn dân (Missio “Ad Gentes”): Phúc Âm hóa môi trường xã hội, truyền giáo cho lương dân.

Ước gì mọi thành phần trong Hội Thánh biết tích cực sống theo lời dạy và gương mẫu của Chúa Giêsu, để trở nên những môn đệ đích thực của Người qua đời sống yêu thương và nỗ lực loan báo Tin Mừng cho thế giới hôm nay.

 

Lm GB. Vũ Quốc Đạt