Thánh Matthia Tông Đồ:

Ga 15,9-17

 

sàCâu chuyện về thánh Matthia Tông Đồ được kể lại trong sách Tông đồ Công vụ (Cv 1,15-17.20-26). Sau khi Chúa lên trời, các Tông Đồ đón chờ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Các ngài đã chọn thánh Matthia thay thế chỗ Giuđa phản bội trong nhóm Mười Hai, để “ứng nghiệm lời Thánh Kinh mà Thánh Thần đã dùng miệng Đavít để tiên báo”, và Chúa Giêsu đã thiết định rõ ràng nhóm Mười Hai Tông Đồ. Bởi vì Dân Mới của Thiên Chúa cũng phải có mười hai trụ cột, giống như dân Israel có mười hai chi tộc.

Thánh Phêrô đã dùng quyền tối cao trong cộng đoàn có khoảng 120 môn đệ, nêu lên những điều kiện Thầy Chí Thánh đã đặt ra và giải thích cho cộng đoàn: “Trong những người đi cùng với chúng ta suốt thời gian Chúa Giêsu sống giữa chúng ta, kể từ ngày Gioan thanh tẩy cho đến ngày Chúa Giêsu lìa chúng ta mà lên trời, chúng ta phải chọn lấy một trong những người có mặt đây, để cùng với chúng ta làm chứng Người đã sống lại”. Như vậy, thánh Phêrô nhấn mạnh người được tuyển chọn phải là một chứng nhân về những lời giảng dạy và những sự kiện trong toàn bộ cuộc đời công khai của Chúa Giêsu, nhất là sự kiện Chúa phục sinh.

Thánh Phêrô, các Tông Đồ và các môn đệ không dám đảm nhận hoặc từ chối trách nhiệm tuyển chọn người thay thế Giuđa, nhưng các ngài trao phó cho Thiên Chúa. Vì thế, “họ đề cử hai người: ông Giuse, tức là Barsabbas, cũng gọi là Công Chính, và ông Matthia” - tên đầy đủ là Mattathia, nghĩa là ‘quà tặng của Thiên Chúa’. Tài liệu lịch sử cổ xưa ghi lại một truyền tụng, cho biết vị Tông Đồ này thuộc nhóm bảy mươi hai môn đệ Chúa Giêsu đã sai đi rao giảng tại các thành nước Israel (Lc 10,1-20).  

Trước khi bầu chọn, thánh Phêrô và toàn thể cộng đoàn đã cầu nguyện: “Lạy Chúa, Chúa thấu suốt tâm hồn mọi người, xin hãy tỏ ra Chúa chọn ai trong hai người này để nhận chức vụ và tước hiệu Tông đồ… Thế rồi họ rút thăm, và ông Matthia đã trúng thăm: ông được kể thêm vào số mười một Tông Đồ”.  Thế là thánh Matthia đã được chính Thiên Chúa tuyển chọn và sai đi, đúng như lời Chúa Giêsu đã nói trong đoạn Tin mừng hôm nay: “Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn và cắt đặt các con đi hầu đem lại hoa trái, ngõ hầu hoa trái các con tồn tại” (Ga 15,16).

Mỗi người chúng ta đều có một ơn gọi nên thánh qua bí tích Thánh Tẩy và làm việc tông đồ qua bí tích Thêm Sức. Hôm nay, chúng ta hãy tự hỏi: Tôi có trung tín với ơn gọi và sứ mạng Thiên Chúa đã trao cho tôi hay không? Tôi có cố gắng thực thi thánh ý Chúa trong trong cuộc đời hay không? Tôi có sẵn sàng đáp lại những điều Thiên Chúa đòi hỏi tôi trong công việc tông đồ hay không?

Sau khi được tuyển chọn, thánh Matthias không còn được Thánh Kinh nhắc đến nữa. Nhưng chắc chắn cùng với các Tông Đồ khác, ngài đã cảm nghiệm được niềm vui bừng cháy trong ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống. Sau đó, thánh nhân đã ra đi rao giảng Tin mừng và hiến thân trọn vẹn cho sứ vụ Tông Đồ. Thánh Clementê thành Alexandria kể lại rằng: các giáo huấn của thánh Matthia tập trung vào việc phải hy sinh hãm dẹp xác thịt và những ước muốn lăng loàn. Đó là bài học quan trọng Ngài đã lãnh nhận từ Chúa Giêsu và đem ra thực hành.

Nhiều sử giả cho rằng thánh Matthia đi từ Giuđêa tới tận Êthiôpia rao giảng và làm cho vô số người gia nhập Hội Thánh. Sau ba mươi năm bị bách hại, nỗ lực và thành công, Ngài bị ném đá rồi bị chặt đầu dưới thời vua Nêrô vào năm 63. Xác Ngài được đưa về Giêrusalem và sau này thánh nữ Hélena, Mẹ của Vua Constantinô di dời về Roma. Một phần các xương thánh vẫn còn ở đền thờ Đức Bà cả nơi thánh nhân đã làm nhiều phép lạ.

Ngài để lại một di sản đức tin không thể phai nhoà và bền vững mãi đến thời kỳ của chúng ta. Ngài cũng là một ngọn đèn cháy sáng trên thiên đàng khi vui hưởng hạnh phúc của Thiên Chúa.

 

 Lm. GaB. Vũ Quốc Đạt