Thứ Ba tuần XXII Thường Niên
(Lc 4, 31-37)

loi chua 1Tin mừng hôm nay, thánh Luca ghi lại phản ứng của dân chúng khi nghe lời của Chúa Giêsu và chứng kiến sức mạnh xuất phát từ lời của Người:“Họ sửng sốt về cách Người giảng dạy, vì lời của Người có uy quyền”. Mọi người kinh hãi và bảo nhau rằng: “Lời gì mà lạ lùng vậy? Vì Người dùng quyền năng mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất ra”.

Sức mạnh của Lời Chúa trước quỷ dữ như là sức mạnh của ánh sáng đẩy lui bóng tối. Thực vậy, trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu quát mắng nó: “Hãy câm đi và ra khỏi người này”. Sức mạnh của Lời Chúa chẳng những hiệu lực hơn sức kháng cự của quỷ dữ, mà còn làm cho người chung quanh khi chứng kiến phải kinh hãi: “Lời gì mà lạ lùng vậy ?” Lạ lùng vì họ chưa từng thấy bao giờ, vì chưa từng có ai uy quyền như vậy. Thế mà chính con người đã nói lời quyền phép đó lại đang hiện diện giữa họ một cách thật giản dị đơn sơ.

Lời của Chúa Giêsu vẫn được ban cho chúng ta mỗi ngày, để giải thoát chúng ta khỏi quỉ thần ô uế, khỏi sự dữ, để làm cho chúng ta tự do, hiền lành, an vui và tin tưởng. Chúng ta hãy học cách đón nhận lời Chúa vào trong lòng, trong gia đình, trong cộng đoàn và trong xã hội của chúng ta.

Nhìn lại bản thân, chúng ta thấy mình chưa lắng nghe và sống Lời Chúa được bao nhiêu; chính khi đó, tất yếu chúng ta sẽ bị sự dữ nhập vào và thúc đẩy chúng ta hành động xấu xa. Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta bình an và tin tưởng, bởi vì nếu chúng ta yếu đuối và bất lực, Lời Chúa có sức mạnh đẩy lùi sự dữ ra khỏi nội tâm và cuộc sống của chúng ta và làm cho chúng ta được tái sinh trong tương quan mới với Chúa và với nhau.

Muốn được như thế, chúng ta cần phải nhận ra sự hiện diện đầy yêu thương và quyền năng của Chúa trong lời của Người. Đồng thời, chúng ta cần phải ý thức mình “là con cái sự sáng, con cái ban ngày”, nghĩa là phải sống “tỉnh thức và điều độ” (1Tx 5,5-6). Vì người ta sẽ trở thành mê ngủ khi say sưa trong những mơ ước trần tục: danh vọng, lợi lộc và vui thú. Chúng là những loại thuốc an thần, ru ngủ mà ma quỉ thường dùng để làm người ta quên lãng Thiên Chúa.

Ước gì mỗi người chúng ta được ánh sáng của Lời Chúa soi dẫn, để nhận ra những thiếu sót trong việc nghe và sống Lời Chúa. Đó chính là nguyên nhân sâu xa gây ra nhiều khó khăn, bất ổn và xung khắc trong đời sống chung của chúng ta. Xin Chúa thương xót tha thứ cho chúng ta và giải thoát chúng ta khỏi những quỉ thần ô uế bằng Lời của Ngài, để chúng ta tìm lại được bình an, niềm vui và hạnh phúc trong đời sống hằng ngày. Amen.

Lm. Gioan Baotixita Vũ Quốc Đạt