Sidebar

Thứ Tư
19.06.2024

Đất Thánh Tam Bình: Lễ Mùng 2 Tết

ĐẤT THÁNH HỌ TAM BÌNH: THÁNH LỄ MỒNG II TẾT

 

Hàng năm vào dịp Mồng II Tết, cha sở Họ Tam Bình đều dành riêng Thánh lễ tại đất thánh để kính nhớ và cầu nguyện cho mọi tín hữu trong Họ đạo đã qua đời. Năm nay cũng vậy, từ tờ mờ sáng vào lúc 5g 00. người giáo dân từ khắp nơi trong thôn xóm đã lần lượt tề tựu về đất thánh để hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ, các thân nhân, ân nhân… đã qua đời.

 

Những ngọn được thắp sáng trên các phần mộ nổi bật giữa đêm đen như thể hiện lòng hiếu kính mà con cháu dành cho ông bà cha mẹ đã khuất.

 

Cha sở Matthêô Nguyễn Văn Hiền đã dành cho cho cha Giacôbê Nguyễn Minh Trường chủ sự Thánh lễ và cha Matthêô Nguyễn Văn Văn giảng lễ. Năm nay có ba cha gốc Tam Bình về tham dự Thánh Lễ đồng tế: Cha Mt. nguyễn Văn Văn, cha Tôma Nguyễn Ngọc Tân và cha Giacôbê Nguyễn Minh Trường. Ngoài ra, còn có khoảng mười nữ tu, quê quán Tam Bình cũng đã có mặt tham dự Thánh lễ nầy.

 

Ước mong qua nghĩa cử hiếu thảo nầy Thiên Chúa thương cho tổ tiên ông bà, cha mẹ và những thân nhân của chúng con sớm về sum họp bên Chúa.

Xin xem hình >>>

883    12-02-2016 08:34:47