Sidebar

Thứ Bảy
02.12.2023

Gia đình Agape Vĩnh Long tĩnh tâm Mùa Chay

image1-112


Ngày 26/3/2023 Gia đình Agapê Vĩnh Long, Chợ Lách đã tĩnh tâm Mùa Chay tại nhà thờ Phường Tư. Cha giảng tĩnh tâm đã giúp các thành viên đào sâu về bác ái Kitô giáo qua việc phục vụ người nghèo và suy niệm về những ngày cuối cùng của Chúa Giêsu trên trần gian để cảm nhận tình yêu của Chúa đối với loài người.

image0-5
 image51234
 image31234
335