THỨ HAI TUẦN BÁT NHẬT LỄ PHỤC SINH
Mt 28: 8-15

1. Ghi nhớ: " Bấy giờ Đức Giêsu nói với các bà: Chị em đừng sợ!" (Mt 28,10).

2. Suy niệm: Chúa Phục sinh hiện ra đầu tiên với những phụ nữ đi thăm mộ. Các bà xứng đáng nhận diễm phúc ấy. Bởi vì lòng yều mến của các bà đối với Chúa Giêsu, giúp các bà vượt mọi đe dọa, khó khăn, sợ hãi, để đi thăm mộ Chúa sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần. Sự can đảm nầy không giúp các bà khỏi choáng ngộp trước biến cố Phục sinh của Chúa; do đó Chúa an ủi và củng cố các bà: "Chị em đừng sợ"! Dù tin Chúa, nhưng chúng ta vẫn lo sợ đủ điều. Đức tin chúng ta yếu kém, chúng ta không lường trước được khó khăn hiện tại, tương lai sắp đến, thiếu tin tưởng vào sự Quan Phòng của Chúa, đó là chuyện bình thường. Xin Chúa thêm niềm tin, lòng phó thác và yêu mến để chúng ta vững vàng tiến bước.

3. Sống Lời Chúa: Có Phục Sinh đang ở trong tôi, nâng đỡ tôi đi .

4. Cầu nguyện: Xin ơn Chúa Phục sinh biến đổi đời con như đã từng biến đổi đời các Tông đồ. Amen.

THỨ BA TUẦN BÁT NHẬT LỄ PHỤC SINH
Ga 20: 11-18

1. Ghi nhớ: "Bà Maria Magđala đi loan báo cho các môn đệ: Tôi đã thấy Chúa" (Ga 20,18).

2. Suy niệm: Maria Magđala là một trong số những phụ nữ đi thăm mộ và bà đã nhận ra Chúa, qua giọng nói quen thuộc của Người và bà đã thông báo cho các Tông đồ về cảm nghiệm gặp gỡ của mình với Chúa Phục sinh. Có là bạn hữu của Chuá ở đời nầy, chúng ta mời là bạn hữu với Chúa trong cỏi đời đời. Chúng ta sẽ nhận ra Chúa ngay, trong ngày trở về trình diện với Chúa và Chúa sẽ gọi tên chúng ta cách thân thương, vì trước đây chúng ta đã từng là bạn hữu thân tín với Người.

3. Sống Lời Chúa: Hãy thuộc về Chúa, là bạn hữu thân tín với Chúa, ngay bây giờ, trong đời nầy.

4. Cầu nguyện: Xin cho con luôn chọn Chúa là gia nghiệp của đời con. Amen.

THỨ TƯ TUẦN BÁT NHẬT LỄ PHỤC SINH
Lc 24: 13-35

1. Ghi nhớ: "Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao"? (Lc 24,32).

2. Suy niệm: Thất vọng, chán nãn, ngã lòng, cảm thấy thua cuộc vì đã theo Thầy Giêsu, đó là tâm trạng của hai môn đệ làng Emmau. Và họ quyết định trở về quê cũ, tìm mưu sinh lại bằng nghề cũ của mình. Chính lúc đó, Chúa Phục sinh hiện ra, giải thích cho họ hiểu, theo Thánh Kinh thì Người phải chết, sống lại để cứu chuộc muôn dân; họ thấy ấm lòng, nhưng vẫn chưa hiểu, mãi cho đến khi thấy lại nghi thức bẻ bánh mà Chúa đã thực hiện trong buổi Tiệc Ly và họ nhận ra quả thực Thầy mình đã sống lại, hiện ra với mình: niềm vui vỡ oà trong tim, họ quay lại báo tin cho anh em. Những khó khăn trong cuộc sống, đôi khi làm cho chúng ta tưởng rằng Chúa đâu mất rồi, Ngài không thấy, không nghe, nổi khổ của chúng ta; thực ra, Chúa Phục sinh vẫn đang hiện diện trong ta, bên cạnh ta, cùng đi với chúng ta trong cuộc đời, chỉ tại ta không nhận ra dấu chỉ sự hiện diện của Người.

3. Sống Lời Chúa: Khổ đau không làm chúng ta xa Chúa, nhưng giúp ta càng vững tin hơn.

4. Cầu nguyện: Xin cho chúng con lòng tin đủ mạnh để nhận ra sự hiện diện của Chúa, qua những ơn lành Ngài ban, trong cuộc đời chúng con.

THỨ NĂM TUẦN BÁT NHẬT LỄ PHỤC SINH
Lc 24: 35-48

1. Ghi nhớ: "Chính anh em là chứng nhân của những điều nầy" (Lc 24,48).

2. Suy niệm: Khi giải thích cho các Tông đồ hiểu việc Người chết và sống lại cùng với việc các ông phải nhân Danh Chúa mà rao giảng cho muôn dân, Chúa Giêsu muốn nói rằng tất cả những điều nầy đều phải được thực hiện theo chương trình Thiên Chúa Cha đã định sẳn. Là con yêu dấu của Chúa Cha, Đức Giêsu chỉ sống và làm theo thánh ý Chúa Cha mà thôi. Là con Chúa, anh em với Chúa Giêsu qua Phép Rửa Tội, cuộc đời chúng ta cũng phải được định hướng theo ý Chúa, qua sự soi dẫn của Lời Người, nhất là trong những lúc khó khăn, khi chúng ta phải đi trong đêm tối của đức tin.

3. Sống Lời Chúa: Sống và làm theo Lời và giáo huấn của Chúa, qua Hội Thánh.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhận lấy ý Chúa trên ý riêng của chúng con, chương trình của Chúa trên chương trình của chúng con, noi gương Mẹ Maria. Amen.

THỨ SÁU TUẦN BÁT NHẬT LỄ PHỤC SINH
Ga 21: 1-14

1. Ghi nhớ: "Người môn đệ đước Chúa Giêsu thương mến nói với ông Phêrô: Chúa đó"!

2. Suy niệm: Thánh Gioan chính là người khi được tin xác Chúa không còn ở trong mồ, ông chạy đến xem và đã tin trước các Tông đồ khác. Cũng vậy, ở đây, khi nhận ra mẻ lưới đầy cá, ông cũng là người trước tiên nhận ra Người đang bảo mình thả lưới chính là Chúa Phục sinh. Lý do vì ông yêu Chúa nhiều nên mắt tâm hồn ông sáng hơn những người khác, ông nhận ra Chúa qua những dấu chỉ của niềm tin. Có tin vào Chúa, chúng ta mới có thể yêu Chúa được. Tin chính là yêu thương và gắn bó trọn vẹn cuộc đời vào Đấng mình tin.

3. Sống Lời Chúa: Luôn tin tưởng vào Chúa mọi nơi, mọi lúc, không nhàm chán, không ngã lòng.

4. Cầu nguyện: Xin cho chúng con biết luôn cầu nguyện.

THỨ BẢY TUẦN BÁT NHẬT LỄ PHỤC SINH
Mc 16: 9-15

1. Ghi nhớ: "Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy Người sau khi Người sống lại" (Mc 15,14).

2. Suy niệm: ĐoạnTin Mừng hôm nay Thánh Mátcô nói về việc Chúa quở trách các Tông đồ cứng lòng tin, dù các ông đã biết việc Chúa Giêsu Phục sinh hiện ra với Maria Magđala và với hai môn đệ làng Emmau. Để rồi sau đó, Chúa trao cho các ông sứ mệnh rao giảng tin mừng cho muôn dân. Chắc chắn một điều là các Tông đồ đã khắc ghi trong tâm khảm của mình một niềm tin mãnh liệt và sâu sắc đến độ các ông đã dám hy sinh mạng sống của mình để làm chứng cho Chúa Phục sinh về sau nầy. Bởi vì tử đạo là làm chứng. Chúng ta có dám làm chứng cho Chúa bằng những hy sinh, những từ bỏ, những lợi lộc đời thường hằng ngày không?

3. Sống Lời Chúa: Tin là bỏ ý riêng, theo ý Chúa.

4. Cầu nguyện: Xin cho con biết sống điều mình tin.