THỨ HAI TUẦN IV PS
Ga 10, 1-10. 

1. Ghi nhớ: "Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh; anh gọi tên từng con rồi dẫn chúng ra" (Ga 10,3)

2. Suy niệm: Qua bài dụ ngôn, đức Giêsu đưa ra hai hình ảnh trái ngược nhau. Hình ảnh vị mục tử nhân lành luôn tìm cách chăm sóc,lo lắng cho đoàn chiên. Còn hình ảnh kẻ trộm thì tìm cách ăn trộm, bắt hại và phá hủy. Do đó để phân biệt đâu là mục tử nhân lành, đâu là kẻ trộm thì mỗi người chúng ta thì hãy nhìn vào hành động. Nếu là vị mục tử thì sẽ dẫn đoàn chiên ra ngoài, nghĩa là đưa con người tới hạnh phúc.Người mục tử gọi tên từng con ý chỉ sự quan phòng. Vậy mỗi người Kitô hữu chúng ta đều có thể trở thành vị mục tử bằng cách khởi xướng những công việc mang tính tông đồ như: tiếp xúc, giảng dạy, chăm sóc, phục vụ vì phần rỗi của tha nhân

3. Sống Lời Chúa: Sống tinh thần phục vụ và yêu thương.

4. Cầu nguyện: Lạy trái tim chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường đầy lòng nhân ái, yêu thương, xin làm cho trái tim con nên giống như trái tim Chuá. 

THỨ BA TUẦN IV PS
Ga 10, 1-10

1. Ghi nhớ: "Tôi và Chuá Cha là một" (Ga 10,30)

2. Suy niệm: Trong thời gian sống công khai rao giảng Tin Mừng, Đức Giêsu luôn bị sự chống đối của chính quyền, của những người Do Thái. Còn dân Do Thái hôm nay thì lại đặt câu hỏi gài bẫy Ngài. Đức Giêsu đã không đi thẳng vào câu hỏi, nhưng nhânn dịp này, Ngài đã tuyên bố cho người Do Thái biết một chân lý quan trọng: " Tôi và Chuá Cha là một " . Có nghĩa là Chuá Cha và Chuá Con cùng một bản tính. Do đó, vbới niềm tin người Kitô hữu chúng ta hãy xác tín hơn khi đọc kinh tin kính: " tôi tin Chuá Giêsu Kitô con một Thiên Chúa "

3. Sống Lời Chúa: Hãy tín thác vào Thiên Chuá Ba Ngôi.

Cầu nguyện: Lạy Chuá, xin cho con có một trái tim vững tin và phó thác, để con có thể cảm nhận được tình yêu của Chuá Ba Ngôi qua mọi biến cố trong cuộc đời. 

THỨ TƯ TUẦN IV PS
Ga 10, 12, 44-50. 

1. Ghi nhớ: 'Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối" (Ga 12,44)

2. Suy niệm: Bài Tin mừng hôm nay tóm kết lại lời giáo huấn của Đức Giêsu. Ngài đã mạc khải cho các tông đồ biết Ngài là Anh Sáng, là đường là sự thật và là Sự Sống. Thiết với niềm tin, chúng ta không còn phải lần mò tìm kiếm đâu nưã, vì ngày hôm nay Đức Giêsu đã dùng cuộc sống và lời giáo huấn của mình để dẫn dắt chúng ta vào sự sống muôn đời. Và Ngài đã khẳng định cho con người biết " ai tin vào Tôi thì không ở lại trong bóng tối " . Ý thức điều đó, chúng ta hãy nỗ lực trong sứ mệnh của mình để đem Chuá đến cho mọi người.

3. Sống Lời Chúa: Hãy nhiệt tâm cho việc truyền giáo.

4. Cầu nguyện: Lạy Chuá, xin cho con nhận ra chỉ có Chuá mới là ánh sáng, là đường dẫn con đến hạnh phúc vĩnh cữu. 

THỨ NĂM TUẦN IV PS
Ga 13, 16-20

1. Ghi nhớ: "Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi" (Ga 13,16)

2. Suy niệm: Sau khi Đức Giêsu rửa chân cho các môn đệ, Ngài tiếp tục giáo huấn cho các ông biết về tin thần phục vụ. Các môn đệ là những người được sai đi thì phải thấm nhuần tinh thần của người sai đi đó chính là Thầy mình. Người đã từng hạ mình rửa chân cho các ông, thì hôm nay được sai đi các môn đệ cũng phải noi gương Thầy mà hiến mạng sống mình để khiêm nhường phục vụ. Vậy người Kitô hữu chúng ta cũng giống như các tông đồ xưa noi gương theo tính cách phục vụ của Đức Kitô để thấm nhuần tinh thần phục vụ của Ngài, hầu mỗi ngày trở nên đồng hình đồng dạng với Người.

3. Sống Lời Chúa: Phục vụ là yêu thương.

4. Cầu nguyện:Lạy Chuá, xin cho trái tim con giống như trái tim Chuá, nhân ái đầy tình yêu thương, để con có thể phục vụ anh em như Chuá đã từng phục vụ chúng con. Amen 

THỨ SÁU TUẦN IV PS
Ga 14, 1-6. 

1. Ghi nhớ: "Lòng anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chuá và tin vào Thầy" (Ga 14,1-6)

2. Suy niệm: Những lời nói của Đức Giêsu trong bữa tiệc ly làm cho các môn đệ phân vân lo lắng. Vì những lời nói đó làm cho các Ngài biết mình sắp xa Thầy. Vậy để lòng đừng xao xuyến thì " Hãy tin vào Thiên Chuá và tin vào Thầy " . Lời trấn an này giống như lời trấn an Đức Giêsu đi trên mặt biển mà đến với các ông khi các ông còn đang lo lắng sợ sệt. Trong cuộc sống hàng ngày, có rất nhiều điều làm chúng ta phải lo âu, sợ hãi. Nhưng chúng ta đã biết phó thác " tin vào Thiên Chuá " chưa?. Vậy trong mọi chuyện chúng ta hãy vững tin vào quyền năng và tình thương của Chuá. Khi đó chúng ta mới cảm nhận được sự bình an đích thực.

3. Sống Lời Chúa: Hãy phó thác đường đời cho Chuá.

4. Cầu nguyện:Lạy Chuá, xin cho nhận ra mình chỉ là thụ tạo yếu đuối, để con hoàn toàn phó thác vào bàn tay Chuá. Amen 

THỨ BẢY TUẦN IV PS
Ga 14, 7-14. 

1. Ghi nhớ: "Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết cha của Thầy. Ngay bây giờ anh em biết Người và đã thấy Người" (Ga 14,7)

2. Suy niệm: Bài tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã mạc khải cho các môn đệ biết Ngài và Chuá cha đồng một bản tính. Vì vậy, khi nhìn thấy Đức Giêsu chính là nhìn thấy Chuá Cha. Chính Chuá Cha đã hiện diện diện và tỏ mình ra qua Chuá Con. Điều đó được xác quyết qua lời của Đức Giêsu: " Ngay bây giờ anh em đã biết Người và đã thấy Người " . Với sức hiểi hạn hẹp của con người chúng ta chỉ có thể biết được nhờ Chuá Con mạc khải. Điều này đòi hỏi mỗi người Kitô hữu năng tìm tòi, học hỏi và suy niệm về Lời Chúa và công việc của Người, để ngày ngày chúng ta càng hiểu biết biết về Chúa và yêu mến Người hơn.

3. Sống Lời Chúa: Hay suy niệm mầu nhiệm Chúa ba Ngôi.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúng con xin tạ ơn Chuá vì đã mạc khải cho chúng con biết Chuá cha để ngày ngày chúng con càng yêu mến Chuá hơn. Amen