THỨ HAI TUẦN V PHỤC SINH
Ga 14, 21 - 28  

1. Ghi nhớ: "Ai có và tuân giữ các điều răn của Thầy , người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy" (Ga 14, 21)

2. Suy niệm: Theo Thánh Inhaxiô tình yêu phải được diễn tả qua hai điều. Trước tiên tình yêu phải được thể hiện bằng việc làm hơn lời nói. Th71 hai tình yêu cốt ở sự trao đổi giữa hai bên. Nghĩa là người yêu trao tặng và truyền thông cho người được yêu cái gì mình có hoặc có thể cho, và người được yếu đối lại với người yêu cũng vậy. Thật là lớn lao khi Thiên Chuá đã giành cho nhân loại tình yêu: " Hy sinh cả mạng sống cho người mình yêu " . Vậy chúng ta đã đáp trả lại tình yêu như thế nào. Hôm nay Đức Giêsu đã khẳng định cho các môn đệ, cũng là lời chỉ dạy cho chúng ta biết muốn đáp trả tình yêu phải " giữ các điều răn của Thầy " . Vậy mỗi người chúhng ta hãy xét mình mỗi ngày , để xem hành động và suy nghĩ đã thể hiện được lòng yêu mến Chuá chưa?

3. Sống Lời Chúa: Áp dụng Lời Chuá vào đời sống.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, mỗi lần chúng con tuân giữ và thi hành Lời Chúa là lúc chúng con thật sự hạnh phúc vì đó là lúc chúng con được kết hiệp cùng Chuá. Amen.  

THỨ BA TUẦN V PHỤC SINH
Thánh Bernarđinô Siêna, linh mục 

Ga 14, 27 - 31  

1. Ghi nhớ: "Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban cho anh em bình an của Thầy" (Ga 14, 27)

2. Suy niệm: Lời giáo huấn của Đức giêsu trong bầu khí ảm đạm chia tay, các môn đệ tỏ ra đau buồn xao xuyến, lo lắng. Đức Giêsu đã trấn an các ông bằng cách Ngài ban " bình an cho các ông " . Bình an mà Thiên Chuá ban cho các tông đồ không phải là hoà bình theo kiểu không chiến tranh, cũng không phải là tâm trạng của người hết căng thẳng về tâm lý, không phải là thứ bình an thuộc lãnh vực tự nhiên, theo kiểu trần thế giả tạo bên ngoài. Bình an mà Thiên Chuá ban cho chúng ta thuộc lãng vực siêu nhiên, bình an mà chúng ta được lãnh nhận qua các Bí Tích. Vậy mỗi người chúng ta hãy sốt sắng đón nhận thứ bình an mà Thiên Chúa đã trao ban cho mình.

3. Sống Lời Chúa: Hãy tìm kiếm sự bình an bền lâu đó là ơn Chuá.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, sự bình an của Thiên Chuá không giống sự bình an của thế gian, xin cho con biết thành tâm thiện chí nơi Chuá vì nơi Ngài chúng con tìm được sự bình an vĩnh cữu. Amen. 

THỨTƯ TUẦN V PHỤC SINH
Thánh Christôphôrô Magallanes, linh mục và các bạn tử đạo

Ga 15, 1 - 8  

1. Ghi nhớ: "Cành nào sinh hoa trái thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiềi hoa trái hơn" (Ga 15, 2)

2. Suy niệm: Con đường về quê trời cũng giống như một cuộc chiến, có kẻ thắng người thua. Nhưng trong cuộc chiến thiêng liêng ai biết bám vào Thiên Chuá, thì kẻ đó là người chiến thắng. Bài Tin mừng hôm nay Thiên Chuá đã dùng dụ ngôn cây nho, để cho thấy công việc của Thiên Chuá đang thực hiện trong Hội Thánh, trong mỗi Kitô hữu qua các thời đại. Còn chúng ta là những cành nho, Thiên Chuá là người cắt tỉa. Ngài đã dùng chính bàn tay của con người để cắt tỉa chúng ta, đó là những bách hại, thử thách đau khổ, hy sinh những ai vững lòng tin vào Chuá thì sinh được nhiều bông hạt. Vì thế, chúng ta hãy biết sống niềm tin và trung thành với ơn nghĩa Chuá như " cành nho kết hợp với thân " thì như thế chúng ta mới sinh được nhiều hoa trái như lòng Chuá mong ước.

3. Sống Lời Chúa: Chấp nhận hy sinh thử thách vì lòng mến Chúa.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ trong lòng bàn tay của Chúa, để mỗi ngày Ngài uốn nắn cắt tỉa cho nên tốt hơn.. Amen. 

THỨ NĂM TUẦN V PHỤC SINH
Thánh Rita Cascia, nữ tu

Ga 15, 9 - 11  

1. Ghi nhớ: "Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em ở lại trong tình thương của Thầy" (Ga 15, 10)

2. Suy niệm: Chúng ta chỉ thật sự yêu nhau khi chúng ta thật sự kết hợp nên một. Bài Tin mừng hôm nay, cũng trình bày một tình yêu được đặt trên nền tảng của đức ái. Đó là sự hiệp nhất giữa Thiênn Chuá và loài người. Sự tương quan này cũng giống như sự tương quan gĩưa Chuá Con và Chúa Cha. Để được ở trong tình thương của Cha mình thì Chuá Con cũng phải tuân giữ các điều răn của Cha. Vì thế để được Chuá Con yêu và được hiệp nhất với Chuá Cha thì chúng ta hãy năng học hỏi và sống Lời Chuá mỗi ngày

3. Sống Lời Chúa: Thi hành ý Chuá trong cuộc sống.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết tuân giữ mọi điều răn Chuá dạy, để con được đón nhận và sống trong tình yêu của Người. Amen. 

THỨ SÁU TUẦN V PHỤC SINH 
Ga 15, 12 - 17  

1. Ghi nhớ: "Không có tình thương nào lớn hơn tình thương của người hy sinh mạng sống mình cho bạn hữu" (Ga 15, 13)

2. Suy niệm: Thông thường người ta cũng dám " hy sinh " khi người ta được một cái lợi nào đó, chảng hạn như danh vọng vật chất, địa vị ... Hay người ta chỉ dám hy sinh để làm một việc bác ái, hay hy sinh bỏ một khoảng thời gian nào đó. Nhưng tình yêu cao cả nhất là tình yêu theo lệnh Chuá truyền, là yêu như chính Chuá đã yêu. Đó là tình yêu tự hiến, chấp nhận hy sinh trên thập giá để cứu chuộc nhân loại. Nhi2n qua dòng lịch sử có biết bao mẫu gương của các thánh đã hy sinh như thế, như thánh Maxinien Kolbe ngàui chính là mẫu gương hy sinh cho mẫi người chúng ta trong chương trình tình yêu của Thiên Chuá. Đó là tình yêu biết từ bỏ tất cả, nay cả chính sự sống của mình.

3. Sống Lời Chúa: Hãy yêu thương tha nhân như chính mính.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, nhiều khi con chỉ hy sinh theo cảm hứng, với những lợi lộc phụ thuộc bên ngoài vì con chưa đủ yêu. Xin cho con biết yêu và dám hy sinh vì tình yêu. Amen. 

THỨ BẢY TUẦN V PHỤC SINH
Ga 15, 18 - 21  

1. Ghi nhớ: "Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó ghét Thầy trước...". (Ga 15, .... )

2. Suy niệm: Bài Tin mừng hôm nay Đức Chuá Giêsu báo trước cho các môn đệ về những khó khăn và bách hại phải gặp trên con đường truyền giáo. Từ " thế gian " nghĩa là những người bắt bớ các tông đồ chống lại Thiên Chuá. Khi họ ghét các ông thì chính Đức Giêsu đã bị ghét trước. Vì bóng thường hay ghét ánh sáng, mà các tông đồ ngày xưa cũng như chúng ta ngày hôm nay, là ngững người đã được chọn ra khỏi thế gian, nếp sống không giống với thế gian. Vì chúng ta cũng bị thế gian ghen ghét. Để vượt qua được những chống đối ghen ghét của thế gian, thì mỗi người chúng ta hãy noi gương người Thầy Chi Thánh cũng từng bị thế gian bách hại và giết chết, để chúng ta cũng vui lòng đón nhận mà vác thap giá với Chuá.

3. Sống Lời Chúa: Chấp nhận mọi hy sinh vì Nước Trời.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết rằng hôm nay thế gian ghét con bao nhiêu thì ngày mai Chuá thương con bấy nhiêu . Amen.