THỨ HAI TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN
Mc 10, 17 - 27

1. Ghi nhớ: "Con lạc đà chui qua lỗ kim, còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa" (Mc 10, 25).

2. Suy niệm: Thông thường con người ta luôn có lòng tham; họ vừa muốn có thật nhiều của cải, lại vừa muốn có được cả Nước Thiên Chúa. Hay nói đúng hơn, họ vừa làm tôi Thiên Chúa, lại vừa làm tôi tiền bạc. Nhưng qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho biết về số phận của những người đặt giá trị tiền của vật chất, lên trên giá trị Nước Trời,  những người này thật khó vào được Nước Trời, khó hơn việc con lạc đà chui qua lỗ kim. Nên nhớ, mục đích cuối cùng của đời người là hạnh phúc Nước Trời. Đành rằng, phải làm giàu cho sự sống đời này, nhưng phải biết chọn lựa bậc thang giá trị lớn hơn. Sự giàu có tiền của đời này, chỉ là phương tiện, cho con người tiến tới Nước Thiên Chúa.

3. Sống lời Chúa: Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết phân biệt giá trị đích thực của các sự vật, cho con biết tích trữ kho tàng Nước Trời. Xin cho con biết cùng đích của đời người là hạnh phúc Thiên đàng. Amen

THỨ BA TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN
Thánh Philipphê Nêri, linh mục.

Mc 10, 28 - 31  

1. Ghi nhớ: "Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, và những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu" (Mc 10, 31).

2. Suy niệm: Giá trị đích thực mà con người tìm kiếm, không phải chỉ là của cải vật chất ở đời này, mà còn là những thành quả mà con người sẽ có được ở đời sau. Chúa Giêsu dạy cho ta biết: "Ai bỏ nhà cửa, cha mẹ, ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, thì ở đời này, lại được gấp trăm về những điều đó, và đời sau, được sự sống đời đời". Như thế chúng ta đã quá rõ về lời hứa của Chúa, về kết quả của việc theo Chúa, ở đời này, và ở đời sau. Là Kitô-hữu, chúng ta theo Chúa, chúng ta hãy khám phá ra những gì chúng ta đang được, và hãy tin tưởng chắc chắn về những điều Chúa hứa. Và qua cuộc sống, chúng ta mời gọi mọi người tin theo Chúa.

3. Sống lời Chúa: Chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Xin cho con trung thành sống đạo Chúa, vâng theo lời dạy của Chúa, xin cho con biết quý trọng những ơn đã được, đang được, và sẽ được. Amen

THỨ TƯ TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN
Mc 10, 32 - 45  

1. Ghi nhớ: "Nghe vậy, mười môn đệ kia bắt đầu tức giận với ông Giacôbê và ông Gioan" (Mc 10, 41).

2. Suy niệm: Khi Chúa Giêsu nghe biết các môn đệ  có ý ghen tức với Giacôbê và Gioan, thì Người liền sửa dạy các ông bài học về lòng khiêm nhường và phục vụ. Nếu có lòng ganh tỵ nhau, thì cộng đoàn sẽ có sự chia rẽ, mà có chia rẽ, thì sẽ đưa đến mất đoàn kết, mà mất đoàn kết, thì sẽ không thể cùng nhau xây dựng cộng đoàn, sẽ không có yêu thương nhau. Trong nhiều dịp, Chúa Giêsu thường dạy các môn đệ: "Giữa anh em, ai muốn làm lớn, thì phải phục vụ, phải làm đầy tớ mọi người". Các môn đệ Chúa không được có sự ghen tỵ với những ơn lành của người khác, trái lại, phải yêu thương giúp đỡ mọi người nên môn đệ Chúa, nên thánh.

3. Sống lời Chúa: Xin Thầy cho mọi người được ở trong vinh quang của Thầy.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Xin cho chúng con biết yêu thương nhau, xin cho mọi người nên môn đệ Chúa, xin cho con vui mừng khi có nhiều người được ơn Chúa. Amen

THỨ NĂM TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN
 Mc 10, 46 - 52  

1. Ghi nhớ: "Lạy Chúa Giêsu, Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi!" (Mc 10, 47).

2. Suy niệm: Bệnh mù mắt, không đơn giản chỉ làm cho người ta không thấy được ánh sáng, mà còn làm cho người ta thiếu thốn đủ điều, nghèo và bị sĩ nhục. Người hành khất mù này đang ở trong tình trạng tồi tệ nhất, khi anh vừa mở miệng kêu xin Chúa Giêsu thương xót, thì lại bị nhiều người đi đường trách mắng. Anh mù vẫn tiếp tục kêu xin, tiếp tục tin tưởng cậy trông lòng thương xót Chúa. Anh này bị mù mắt thể xác, nhưng con mắt tâm hồn của anh, thì rất sáng suốt, rất rõ ràng. Nhìn lại chính mình, chúng ta đang sáng mắt thể xác, nhưng có khi chúng ta đang bị mù về tâm hồn: khi chúng ta không thương xót người nghèo, người bệnh, người bị bỏ rơi. Nếu ta bị mù, hãy chạy đến Chúa Giêsu và thưa: Lạy Con Vua Đavít, xin thương xót con!

3. Sống lời Chúa: Cứ yên tâm, đứng dậy đi! Người gọi bạn đấy!

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con được thấy Chúa, xin cho con biết an ủi người khốn khổ, xin cho con biết thương xót nghèo túng. Amen

THỨ SÁU TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN
Mc 11, 11 - 26  

1. Ghi nhớ: "Người giảng dạy và nói với họ:Nào chẳng có lời chép rằng: nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện dành cho mọi dân tộc sao? Thế mà các người đã biết thành sào huyệt của bọn cướp" (Mc 11, 17).

2. Suy niệm : Chúa Giêsu đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ và thanh tẩy khỏi những vết nhơ của lòng tham, của danh lợi. Tâm hồn mỗi người chúng ta cũng là một đền thờ của Chúa Thánh Thần nhưng chúng ta đã biết thanh tẩy chưa ? Qua bài phúc âm hôm nay nhắc nhở cho chúng ta biết rằng đời sống đạo không chỉ chu toàn các nghi thức bên ngoài, nhưng còn phải có đời sống bên trong đó là lòng tin cậy và yêu mến Chúa. Những việc đạo đức không chỉ có hình thức ở bên ngoài, nhưng cần phải có ý hướng ngay lành bên trong nữa. Mỗi khi đến với Chúa qua những việc đạo đức, nhất là khi lãnh các bí tích, chúng ta phải thanh tẩy tâm hồn bằng việc sám hối và ý thức việc mình làm bằng lòng yêu mến Chúa.

3. Sống Lời Chúa: Quyết tâm không lợi dụng đền thờ, để làm theo ý muốn của mình.

4. Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết thanh tẩy đền thờ tâm hồn của mình mỗi khi đến với Chúa, cũng như đến với anh em và tha nhân của con. Amen.

THỨ BẢY TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN
Mc 11, 27 - 33

1. Ghi nhớ: "Họ mới trả lời Đức Giêsu: chúng tôi không biết" . Đức Giêsu liền bảo họ:Tôi cũng vậy, tôi cũng không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy" (Mc 11, 33).

2. Suy niệm : Sau khi Chúa Giêsu đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ, những người Do Thái căm giận, vì thế họ tìm cách để tranh luận với Ngài. Thế nhưng, cách cư xử của Chúa tỏ ra Người khoan nhân và hiền lành đối với kẻ thù. Bởi vì Ngài thấu suốt mọi tâm hồn của con người. Noi gương Chúa chúng ta tỏ ra khoan nhân trong cách cư xử đối với kẻ ác đang gây thiệt hại cho ta. Để được như vậy chúng ta cần phải tin tưởng vào Chúa và thành thật cởi mở với Ngài. Khi đó chúng ta mới có thể tương quan tốt với Chúa và với tha nhân.

3. Sống Lời Chúa: Thành thật đến với Chúa với anh em bằng cả con tim của mình.

4. Cầu Nguyện: Lạy Chúa, tin tưởng vào Chúa với cả trái tim con. Và đón nhận các sứ giả Chúa gởi đến như là một hồng ân của Chúa. Amen.