THỨ HAI TUẦN X THƯỜNG NIÊN
 
Mt 5, 1 - 12  

1. Ghi nhớ: "Tám mối phúc thật" (Mt 5, 1 - 12).

2. Suy niệm: Tám Mối Phúc Thật hay còn gọi là Bảng Hiến Chương Nước Trời hoặc Bài Giảng Trên Núi. Tòan bài Tin Mừng nói lên tinh thần của người công dân Nước Trời. Và có sự liên hệ giữa Cựu Ước là Môi-sen cũng lên núi để nhận lãnh luật Giáo Ước. Còn Đức Giêsu lên núi để công bố luật mới của Người, hình ảnh "núi" đã gợi lên việc lập giáo ước, mặc khải của Thiên Chúa, ban bố lề luật.

Hình ảnh thứ hai là các môn đệ, chúng ta, thấy các Ngài đứng gần bên, đã thể hiện một cử chỉ sẵn sàng đón nhận những đòi hỏi mà người Công dân Nước Trời phải thực hiện. Thiết nghĩ để được là người công dân Nước Trời mỗi người chúng ta hãy tuân hành áp dụng những điều kiện bảng Hiến Chương đưa ra.

3. Sống lời Chúa: Sống Tám Mối Phúc mỗi ngày

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Xin đổ muôn vàn hồng ân để con có thể thi hành Tám Mối Phúc và làm tròn các bổn phận mà người công dân Nước Trời cần có . Amen

THỨ BA TUẦN X THƯỜNG NIÊN
Thánh Ephrem, phó tế, tiến sĩ Hội Thánh

 
Mt 5, 13 - 16  

1. Ghi nhớ: "Chính anh em là muối cho đời." (Mt 5, 13).

2. Suy niệm: Muối có hai công dụng, thứ nhất là ướp cho đồ dùng khỏi hư thối, thứ hai làm gia vị cho thức ăn thêm đậm đà. Trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa dùng hai hình ảnh quen thuộc đó là " muối đất " và " ánh sáng " . Để dạy dỗ các Tông Đồ các ngài là những người được tuyển chọn thì các Ngài phải có bổn phận giữ cho xã hội khỏi suy thóai, đồng thời giúp cho sự thăng tiến của xã hội. Vì vậy người Kitô hữu chúng ta cũng thế mỗi người là muối, là ánh sáng cho đời thì phải có trách nhiệm che chở xã hội, công đòan gia đình và hòan cảnh của mình sống khỏi suy thóai do những tệ đoan xã hội hoặc những gương xấu lôi cuốn.

3. Sống lời Chúa: Hãy là muối là men giữa đời

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Xin cho con biết mình không chi là muối mà còn là ánh sáng cho đời. Amen

THỨ TƯ TUẦN X THƯỜNG NIÊN
Mt 10, 7 - 13

1. Ghi nhớ: "Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Môisen hoặc các lời ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ nhưng là để kiện tòan" (Mt 5, 17).

2. Suy niệm: Trong thời Cựu Ước luật Môisen và những lời giáo huấn của các ngôn sứ là nền tảng cốt yếu trong Thánh Kinh. Vì thế Đức Giêsu không bãi bỏ hoặc thay đổi lề luật nhưng Ngài chỉ nhằm kiện tòan cho nên tốt hơn. Đức Giêsu luôn tôn trọng và coi luật cũ như là nền tảng. Trong thực tế cuộc sống ngày nay mỗi chúng ta khi nhận một nhiệm vụ, hay nhiệm sở khi thay thế một người trong một chức vụ nào đó, chúng ta đừng ỷ lại vào tài trí, sức lực và ý riêng của mình mà phá đổ, bãi bỏ cái cũ, người cũ, tương quan cũ ... Nhưng chúng ta hãy biết xây dựng một mối tương quan mới tốt đẹp hơn dựa trên nền tảng cái cũ.

3. Sống lời Chúa: Không tự hào, tự mãn

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Xin cho con biết tôn trọng những thành qủa mà tiền nhân để lại. Để con có thể kết hợp hài hòa giữa cũ và mới. Amen

THỨ NĂM TUẦN X THƯỜNG NIÊN
Thánh Barnaba, tông đồ

 Mt 5, 20 - 26  

1. Ghi nhớ: "Hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình" (Mt 5, 24).

2. Suy niệm: Tổng thể của bài Tin Mừng đòi mỗi người chúng ta trước tiên phải có niềm tin thật sự và phải sống thật lòng với niềm tin của mình, Hơn thế, chúng ta còn phải sống tốt hơn cả những người biệt phái Pharisêu. Để được như thế thì chúng ta phải đến gần với Chúa bằng cách dâng những của lễ mà mình có. Nhưng để đựơc Thiên Chúa nhậm lời, thì khi dâng của lễ trong lòng mình không đựơc óan thù, gây bất hòa với ai ... ngoài ra, nhiều khi chúng ta còn là đối tượng gây chia rẽ, gương mù, gương xấu cho người khác nữa. Vì vậy ngay ở đời này, để của lễ chúng ta đẹp lòng Chúa thì trước tiên chúng ta hãy cố gắng hòa giải bằng cách sống hòa thuận yêu thương nhau.

3. Sống lời Chúa: Sống yêu thương hòa thuận với mọi người

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Xin cho chúng con nhận ra rằng mỗi lần chúng con ghét nhau là mỗi lần chúng con làm cho Chúa buồn. Amen

THỨ SÁU TUẦN X THƯỜNG NIÊN
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

 Ga 19, 31 - 37  

1.Ghi nhớ:"Một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì nước cùng máu chảy ra" (Ga 19,34).

2.Suy niệm: Từ lưỡi đòng của một tên lính đâm vào cạnh sườn, xuyên thấu trái tim Chúa Giêsu, tức thì "máu và nước chảy ra". Chính từ cạnh sườn Chúa đã tuôn ra nguồn suối cứu độ, rửa ta sạch mọi vết nhơ tội lỗi, đem lại sự sống mới cho nhân loại. Máu tượng trưng phép Thánh Thể, nước tượng trưng phép Rửa. Chính từ cạnh sườn Chúa Giêsu đã phát sinh Hội Thánh. Như con chiên vượt qua phải tinh tuyền (x.Xh 12,46) không bị gãy một cái xương nào, Chúa Giêsu cũng không bị đánh gãy ống chân. Chúa Giêsu cũng đúng là Chiên Vượt Qua, vì ngay đúng giờ các tư tế của giao ước cũ sát tế con chiên vượt qua tại Đền Thờ Giêrusalem, thì Chúa Giêsu cũng dâng mạng sống mình trên thập giá để xoá tội trần gian.

3.Sống lời Chúa: Hy sinh đền tội, để đáp đền tình yêu của Chúa đã hy sinh cho ta.

4.Cầu nguyện: Xin cho con ý thức rằng Chúa chịu chết để con được sống, hầu xa lánh tội lỗi, sống gắn bó với Chúa hơn. Amen.

THỨ BẢY TUẦN X THƯỜNG NIÊN
Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ

 
Mt 5, 33 - 37

1. Ghi nhớ: "Nhưng hễ "có" thì phải nói "có", "không" thì phải nói "không". Thêm thắt điều gì là do ác qủy" (Mt 5, 37).

2. Suy niệm: Hôm qua Đức Giêsu kiện tòan điều răn thứ sáu và thứ chín, thì hôm nay Ngài tiếp tục kiện tòan điều răn thứ hai và thứ bảy cấm thề gian nói dối. Có một điều trong cuộc sống hàng ngày là người sợ mất lòng nhau, nên họ thường hay nói " thuốc đắng giả tật, sự thật mất lòng " . Chính vì vậy mà họ không chịu nói với nhau bằng sự thật. Cho nên ngừơi ta thường nhờ vào điểm tựa nào đó để thề . Như vậy Chúa muốn dạy chúng ta đừng thề nguyền gì cả . Vì thề là dấu hiệu của sự gian dối và không tin nhau. Do đó chúng ta có thì nói có. Còn không thì nói không. Vì sự thật thì không cần thề.

3. Sống lời Chúa: Hãy sống trong sự thật

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Xin ban Chúa Thánh Thần để thúc đẩy mỗi người chúng con biết sống theo sự thật. Như Chúa là Đấng Chân Thật Amen