14        19        Tr        Thứ Bảy tuần 2 MV.

Thánh Gioan Thánh Giá, Lmtsht.

Lễ nhớ. Hc 48:1-4.9-11; Mt 17:9a.10-13

NHẬN RA CHÚA HIỆN DIỆN TRONG ĐỜI THƯỜNG

          * Thánh Gioan thánh giá chào đời năm 1542 ở Phontivêrốt, nước Tây ban Nha. Sau một ít năm sống trong dòng Cácmen, và được thánh nữ Têrêxa thành Avila khuyến khích, thánh Gioan đã muốn thực hiện việc cải cách trong dòng. Điều này khiến thánh nhân phải chịu đựng muôn vàn đau khổ, thử thách. Người qua đời tại Ubêđa, nổi tiếng là một bậc khôn ngoan, thánh thiện, như chúng ta có thể nhận thấy qua các tác phẩm của người.

          Vào thời Chúa Giêsu, dân chúng cứ mong đợi ông Elia đến, vì họ cho rằng ông là vị tiền hô cho Đấng Cứu thế. Thế nên, trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu quả quyết Êlia đã xuất hiện trong con người và trong sứ mạng của Gioan Tẩy Giả, ông đã đến để trực tiếp dọn đường cho Đấng Cứu Thế, để từ đó, muốn nói với chúng ta rằng, sống trong thời đại nầy điều quan trọng là chúng ta hãy bắt chước Gioan Tẩy giả, biến lời nói, cuộc sống của chúng ta thành điều tiên báo Chúa cho những người xung quanh.

          Chúa Kitô đến mang sứ mệnh cứu rỗi của Thiên Chúa Cha. Người ta không nhận ra Người, và người ta cũng đối xử với Ngài như các tiên tri trong Cựu Ước, đó là bắt bớ, đánh đập, hành hạ và sau cùng bị lãnh bản án tử hình treo trên thập giá một cách nhục nhã đau thương.

          Dân Do Thái thời Chúa Giêsu rất mong chờ Đấng Cứu Thế đến để giải thoát họ khỏi ách nô lệ của đế quốc Rôma. Đồng thời, Đấng ấy sẽ làm vua và đưa nước Do Thái thành dân tộc thống trị địa cầu như tiên tri Đanien đã từng loan báo: “Quyền thống trị của Người là quyền vĩnh cửu không bao giờ mai một, vương quốc của Người sẽ chẳng hề suy vong” (Đn 7,14). Vì họ luôn quan niệm Đấng Cứu Thế theo con đường chính trị, kinh tế như ý họ cho nên họ không nhận ra Chúa Giêsu là Đấng Thiên Sai.

          Gioan Tẩy Giả dọn đường Chúa bằng chính đời sống khắc khổ để khơi dậy lòng sám hối cho dân chúng. Chúng ta, người tông đồ của Chúa trong tinh thần Mùa Vọng, cũng phải làm chứng bằng đời sống khó nghèo, bác ái, yêu người và khổ chế để nêu gương cho các người khác biết ăn năn sám hối, để chuẩn bị Chúa đến bằng ơn thánh trong cuộc sống hằng ngày.

          Gioan làm chứng cho Chúa bằng chính cái chết của ông: Chúng ta muốn làm chứng cho Chúa cần phải chết đi cho tội lỗi, khuyết điểm, yếu đuối của mình, và chết đi vì những nỗ lực, cố gắng, kiên trì thực thi giáo huấn của Chúa để sống hoàn thiện hơn.

          Chúa Giêsu cũng xác nhận với các môn đệ: "Thật, Elia phải đến để chấn hưng mọi sự". Elia ấy chính là Gioan Tẩy Giả đã rao giảng sự ăn năn thống hối, hãy sửa lối đi cho ngay thẳng, lối đi quanh queo hãy san cho bằng. Những nơi gồ ghề, hố sâu hãy lấp cho bằng thì mọi người sẽ thấy ơn cứu độ. Gioan tiền hô đã đi trước để dọn đường cho Chúa Kitô sẽ đến sau, Ngài đến để mang ơn cứu độ xuống cho trần gian và một số môn đệ Gioan đi theo Chúa Giêsu để xem Ngài, đồng thời Gioan cũng đã xác định vị thế của mình trong chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa: "Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ đi".

          Con người của Gioan Tẩy Giả thật là khiêm nhường trong vị thế của ông: "Còn tôi, tôi không xứng đáng cởi dây giầy cho Người". Gioan Tẩy Giả mang sứ mệnh như tiên tri Elia trong Cựu Ước nhưng cũng là một con người ăn chay hãm mình trong rừng vắng, khiêm nhường, đơn sơ trong công việc dọn đường cho Ðấng Cứu Thế sẽ đến.

          Thật là một tấm gương cao quí đáng cho chúng ta bắt chước noi theo. Gioan Tẩy Giả không cao trọng nhờ sự lạ lúc sinh ra nhưng cao trọng do sứ mệnh dọn đường cho Ðấng Cứu Thế đến mà ông đã làm trong sứ mệnh của mình. Trong ngục tối, ông dám nói thẳng sự thật, dám làm chứng nhân cho Thiên Chúa ở giữa trần gian.

          Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta mong muốn được Chúa ban ơn giải thoát ta khỏi nợ nần, tai nạn, bệnh tật…, song những đau khổ này không đưa chúng ta đến sự sống đời đời. Ta biết rằng điều mà gây ra cho chúng ta phải chết đó chính tội lỗi, tuy nhiên chỉ có Chúa Giêsu Kitô mới là Đấng đã đến giải thoát chúng ta khỏi tội và dẫn đưa đến sự sống muôn đời.

          Ý thức được điều đó, mỗi người chúng ta hãy nhận ra Đấng Cứu Thế là Chúa Giêsu Kitô luôn hiện diện với chúng ta qua lời của Ngài, qua các bí tích, đặc biệt là nơi bí tích Thánh Thể. Để rồi khi phải giáp mặt với đau khổ, tội lỗi, chúng ta không thất vọng, bỏ cuộc nhưng luôn hướng lòng lên Chúa Giêsu. Chắc chắn Ngài sẽ ban ơn cứu giúp chúng ta vượt qua nỗi gian truân hiểm nghèo.

          Mùa Vọng dọn lòng đón Chúa đến, chúng ta dọn lòng bằng những việc thanh tẩy đời sống: chừa cải những tính hư nết xấu, và bằng việc thánh hóa tha nhân: sống tốt với mọi người, làm việc tốt cho tha nhân và chu toàn tốt bổn phận đối với bản thân, đối với tha nhân và nhất là đối với Chúa. Phải nỗ lực để chấn chỉnh lại lối sống đạo của mỗi người, bằng cách biết nhận ra những sai trái trong tư tưởng, lời nói và việc làm của mình. Đồng thời còn phải góp phần chấn hưng, đẩy lùi sự ác, sự dữ ra khỏi trần gian, khi dám bảo vệ sự thật, loại trừ điều xấu.