Sidebar

Chúa Nhật

14.07.2024

Việc Kiêng Thịt Ngày Xưa


VIỆC KIÊNG THỊT NGÀY XƯA
(trước CĐ Vatican II)

Đặt làm một bổn ra đây,
Những ngày kiêng thịt chim này " nên " ăn,
Ai ơi chớ khá siêng năng,
Học cho thuộc lão kẻo ăn mà lầm.
Đức Cha truyền chỉ mấy năm,
Song người bổn đạo còn lầm chưa thông.
Giò đảy, lảo nhược, chó đồng,
Khoan ốc, khoan cổ, bồng bồng giang sen.
Bạc má, thằng cọc, cù đèn,
Diệt mốc, diệt lữa, quắm đen, cò ngà.
Cò trâu, cò rán, cò ma,
Cò xanh, điên điển, cùng là te te.
Chàng nông, quắm trắng, chàng bè,
Vịt nước, ba kiến, le le, thằng chày.
Gà nước, cúm núm một loài,
So đủa cùng quốc giò dài cả hai.
Vạc cứ ăn đêm hoài hoài,
Mỏ nhác chàng nghịch có tài đuổi nhau.
Học trò, bánh ít, ốc cao,
Chim nhạn, con cót nói sao cho liền.
Choi choi, tu hít theo liên,
Những con thể ấy, ngày kiêng nên dùng.

NB. Theo cách ăn chay ngày nay : chay lòng, kiêng thịt. Hội Thánh đặt nặng vấn đề tâm hồn từ bỏ và hy sinh, cầu nguyện nhiều hơn.


(Tâm linh sưu tầm)


1407    16-03-2011 08:37:51