THỨ HAI TUẦN V MÙA CHAY 
Thánh Gioan Lasan, linh mục
Ga 8, 1 - 11  

1. Ghi nhớ: "Tôi cũng vậy tôi không lên án chị đâu. Thôi chị cứ về đi và từ nay đừng phạm tội nữa" (Ga 8, 11).

2. Suy niệm: Quyền kết án chỉ một mình Thiên Chuá. Trong đời sống chúng ta thường ngày chúng ta hay kết án kẻ này người nọ, hay so sánh việc làm của họ với việc làm của chúng ta. Đức Giêsu đã làm gương cho chúng ta " Tôi không lên án chị đâu " . Vì thế, chúng ta hãy biết tha thứ và chấp nhận người khác dù cho người khác có tội lỗi, chúng ta cũng không được lên án, vì chỉ có Thiên Chúa mới có quyền chấp tội.

3. Sống Lời Chúa: Tha thứ để được thứ tha.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, tha thứ cho kẻ khác là điều Chúa muốn và rất khó thực hiện, nhưng vì lòng mến Chúa con sẽ tha thứ cho họ dù họ có súc phạm đến con. Amen.  

THỨ BA TUẦN V MÙA CHAY   
Ga 8, 21 - 30  

1. Ghi nhớ: "Người bảo họ: "các ông bởi hạ giới, còn tôi, tôi không thuộc về thế gian này" (Ga 8, 23).

2. Suy niệm: Bài Tin Mừng như một lời dạy dỗ, mời gọi mọi người hãy tỉnh thức và đặt niềm tin vào Thiên Chúa. Đức Giêsu hôm nay đã trách người Do Thái " các ông bởi hạ giới" nghĩa là thuộc về thế gian ở đây ám chỉ tất cả là sai lầm, lừa đảo, thù nghịch chống lai Thiên Chúa. Ngày hôm nay, mỗi người chúng ta đã được biết về Chúa, nhưng chúng ta đã biết sống và tin vao Đức Kitô chưa hay ta vẫn còn đam mê theo " hạ giới " đó là chỉ biết lo tìm kiếm và nương tựa vào những danh vọng vật chất mà quên tìm kiếm thực hiện những gì đẹp lòng Thiên Chúa. Vì vậy mỗi người chúng ta hãy tỉn thức và ăn năn sám hối, từ bỏ những gì thuộc về thế gian để sống tinh thần mùa Chay này.

3. Sống Lời Chúa: Hãy xa lánh những cám dỗ thế gian.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, vì những đam mê thế gian đã làm con xa cách Chúa. Xin cho con biết tứ bỏ những đam mê đó để vững bước theo chân Chúa trong mùa chay này. Amen 

THỨ TƯ  TUẦN V MÙA CHAY 
Ga 8, 31 - 42  

1. Ghi nhớ: "Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ của tôi" (Ga 8, 31)

2. Suy niệm: Bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã tranh luận với người Do Thái đã tin vào Người về vấn đề Abraham nhưng qua đó Ngài cũng định nghĩa về môn đệ đích thực phai biết ở lại trong lời của Ngươì, nghĩa là phải biết lắng nghe thực hành Lời Chúa. Điều này nhẵ chúng ta trước tiên đến Maria và Mác ta. Đức Giêsu đã khen  Maria vì biết lắng nghe Lời Chúa, đó chính là biết chọn phần tốt nhất. khi lãnh Bí Tích Rửa Tội mỗi người Kitô hữu chúng ta đã là môn đệ Chúa thì chúng ta cũng hãy ở lại trong Lời của Người.

3. Sống Lời Chúa: Đọc và suy gẫm Lời Chúa.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa: "Lời Chúa là ngọ đền soi cho con bước" xin cho con biết bước theo và sống trong Lời Ngài. Amen 

THỨ NĂM  TUẦN V MÙA CHAY 
Ga 8, 51 - 59  

1. Ghi nhớ: "Thật! Tôi bảo thật các ông: Ai tuân giữ Lời Tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết" (Ga 8, 51)

2. Suy niệm : Bài Tin Mừng tiếp tục cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu và người Do Thái, nhưng vì quan niệm hẹp hòi của họ về thân xác họ cứ nghĩ cứ lo quên tìm kiếm nước trời, cho cuộc sống đời này. Song, vật chất đời này chóng qua. Khi Đức Giêsu rao giảng về nước trơi, thì họ đóng kín con mắt đức tin không chịu nghe theo các giáo huấn của người, nên khi Đức Giêsu nói: " Ai tuângiữ Lời Tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết" Họ còn cho là người bị quỷ ám. Thật ra Đức Giêsu muốn tuyên bố cho mọi người biết những ai đặt niềm tin và tiếp nhận người thì được sự sống vĩnh cữu. Đó chính là sự sống của Thiên Chúa.

3. Sống Lời Chúa: Tuân giữ Lời Chúa chính là thực hành Lời Người trong cuộc sống 

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Lời Chúa chính là sức mạnh giúp con lướt thắng trước những cám dỗ. Xin cho con biết trung thành sống Lời Chúa để cùng về bến bình an với người. Amen 

THỨ SÁU TUẦN V MÙA CHAY 
Thánh Stanislaô, giám mục tử đạo
Ga 10, 31 - 42  

1 . Ghi nhớ: "Người Do Thái lại lấy đá ném Đức Giêsu" (Ga 10, 31)

2. Suy niệm: Lần trước Người Do Thái ném đá Đức Giêsu vì Người tuyên bố mình là con Thiên Chuá, lần này Người Do Thái lại lấy đá ném Đức Giêsu chứng tỏ rằng họ không muốn tin vào Thiên Chúa, họ vẫn giữ lập trường : Đức Giêsu chỉ là con người bình thường, một thanh niên con bác thợ mộc và bà Maria ở làng quê Nazarét nghèo nàn. Họ không tin vì họ không thể xóa bỏ được thành kiến về Đức Giêsu. Ngày hôm nay chúng ta có cái nhìn thành kiến với anh em không? Vậy trong màu chay này chúng ta hãy tích cực mau mắn sám hối theo sự mời gọi của tinh thần mùa chay.

3. Sống Lời Chúa: Hãy biết đặt tin, cậy, mến nơi Thiên Chúa

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa hằng ngày chúng con vẫn ném đá Chuá qua anh em bằng cặp mắt thành kiến, xin cho chung con biết đón nhận mọi người xung quanh mình bằng cặp mắt vị tha. Amen 

THỨ BẢY  TUẦN V MÙA CHAY 
Ga 11, 45 - 56  

1. Ghi nhớ: "Từ đó họ quyết định giết Chúa Giêsu" (Ga 11, 53)

2. Suy niệm: Người Do Thái thấy phép lạ Đức Giêsu làm cho Lazarô chết, sống lại. Khiến cho nhiều người tin, thì nhóm chống đối lại càng thêm tức, họ vẫn sẵn thành kiến đối với Đức Giêsu nên đã cùng lập một Thượng Hội Đồng để kết an tử cho Đức Gêsu " từ ngày đó họ quyết định giết Chúa Giêsu". Cũng như Đức Giêsu ngày xưa làm việc tốt nhưng cũng bị người ta kết án, thì hôm nay khi làm việc tông đồ, những việc thiện. Đặt biệt qua việc rao giảng chúng ta không thể tránh khỏi những cái nhìn thành kiến, bè phái hẹp hòi, ghen tương. Mỗi khi như thế, chúng ta phải biết noi gương Đức Giêsu, nhẩn nhục chịu đựng để thi hành thánh ý Chúa Cha.

3. Sống Lời Chúa: Chấp nhận đao khổ vì nước trời.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết  chấp nhận  vác  thánh giá với Ngài để con cùng được vào vinh quang với Ngài. Amen