THỨ HAI TUẦN VI THƯỜNG NIÊN
Bảy Thánh Lập Dòng Tôi Tớ Đức Trinh Nữ Maria

Mc 8, 11 - 13

1 Ghi nhớ: "Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ?" (Mc 8, 12b)

2 Suy niệm: Đức Giêsu, trong ba năm đi rao giảng, Người trở nên nổi tiếng khắp vùng Palestin và các vùng phụ cận, không phải chỉ nhờ tài giảng thuyết mà còn nhờ những phép lạ người đã làm. Thế mà giờ đây, những người Pharisêu này lại xin một dấu lạ để thử Người.

Có phải họ là những người mù, điếc nên chưa từng nghe, thấy? Không, họ rất bình thường, không khuyết tật và rất khoẻ mạnh. Vậy tại sao họ lại xin Chúa Giêsu một dấu lạ để thử Người ? Phải chăng vì cứng lòng mà họ trở nên mù điếc?

Đức Chúa Giêsu đã chữa bệnh mù, điếc cho nhiều người, mà giờ đây, Người phải thở dài não nuột rồi đành bỏ đi. Ngài đành thúc thủ trước tình trạng mù điếc này.

3 Sống Lời Chúa: Chớ cứng lòng.

4 Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin mở mắt con, biết nhìn kỳ công của Ngài. Ngài ơi, xin mở đôi tai, nghe Lời hằng ban sức sống (Epphatha).

THỨ BA TUẦN VI THƯỜNG NIÊN
Mc 8, 18 - 21

1 Ghi nhớ: "Phải đề phòng men Pharisêu và men Hêrôđê" ( Mc 8, 15b)

2 Suy niệm: Có mắt mà không chịu nhìn, có tai mà không muốn nghe thì có khác gì người mù, người điếc. Có khua chiêng, đánh trống họ cũng chẳng nghe, có thắp đèn cũng chẳng ích gì.

Thế mà nhiều lúc, cố tình hay vô ý, chúng ta lại đặt mình trong hoàn cảnh có tai mà như điếc, có mắt như mù. Vì thế, chúng ta không nhận được những tín hiệu từ bên ngoài, mà chỉ hành động và suy nghĩ theo sự ngộ nhận của mình. Thật là một hiểm hoạ. "Cần phải đề phòng."

3 Sống Lời Chúa: Luôn tỉnh thức và canh chừng.

4 Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn biết con. Xin đừng để những ảo ảnh, những gian trá cuộc đời đánh lừa con.

THỨ TƯ TUẦN VI THƯỜNG NIÊN
Mc 8, 22 - 26

1Ghi nhớ: "Người mù ngước măt lên và..." (Mc 8, 24)

2 Suy niệm: Người mù biết mình mù, để người sáng dẫn đi.
Người mù biết mình mù, nài xin cứu chữa.
Người mù trông cậy vào Chúa, Chúa dẫn đưa,
Người mù mở mắt nhìn, người mù được sáng .
Hỡi những người Pharisêu. Các người muốn thấy ư? Hãy học gương người mù này!
Muốn được Chúa cho thấy, không phải bằng kiêu căng, ngạo mạn, thách thức Chúa, nhưng phải biết khiêm tốn cầu xin và mở mắt ra mà nhìn.

3 Sống Lời Chúa: Cúi đầu trước Nhan Thánh Chúa.

4 Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết rằng con chẳng là gì trước mặt Chúa và xin cho con biết mở to đôi mắt để chiêm ngưỡng mà thán phục những kỳ công do Quyền Năng Chúa tác thành.

THỨ NĂM TUẦN VI THƯỜNG NIÊN
Mc 8, 27 - 33

1Ghi nhớ: "Còn anh em, anh em bảo thầy là ai ?"(Mx 8, 29)

2 Suy niệm: Ai có thể sống gắn bó với một người mà mình không biết rõ về họ ? Có ai đủ kiên nhẫn đi theo một người mà mình không biết người đó dẫn mình đi đâu, trên cuộc lữ hành đầy chông gai, thử thách ?

Kitô hữu là bạn thân, là môn đệ của Chúa Giêsu, là người nguyện sẽ gắn bó cuộc đời với Chúa, để Chúa dẫn đi theo đường lối của Người. Nhưng Người là ai ? Người là Thiên Chúa làm người. Phải, nhưng Thiên Chúa làm người không phải để thống trị bằng quyền lực, nhưng để đồng cảm cộng khổ với con người, để đền thay, chết thế cho con người. Người đưa ta đi về nhà Cha không phải qua con đường thênh thang, bằng phẳng mà là con đường hẹp, đầy chông gai, hiểm trở, để lên núi sọ. Chính tại nơi đó mà ta gặp được sự sống đời đời, gặp được tình yêu bao la của Chúa Cha. Đó là con đường ngắn nhất và an toàn nhất để về tới bến bình an. Đạo lý này mấy ai thông suốt ? Chả trách nhiều người bỏ cuộc giữa chừng.

3 Sống Lời Chúa: Học biết Chúa.

4 Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa, để con luôn sống gắn bó và luôn dấn bước theo vết chân Người.

THỨ SÁU TUẦN VI THƯỜNG NIÊN
Thánh Phêrô Đamianô, giám mục

Mc 8, 34 - 9, 1

1 Ghi nhớ: "Ai muốn cứu lấy mạng sống mình, thì sẽ mất" (Mc 8, 35a)

2 Suy niệm: Anh đã thấy gì trong cuộc sống ? Mọi thứ đều phải trả giá ! từ vật chất đến tinh thần.

Để thành công, phải lao nhọc; để lập gia đình, phải bỏ đời sống độc thân, muốn được yêu, anh phải yêu... Đơn giản, vì đời sống là một cuộc giao hoán. Đó là luật vĩnh hằng. Nếu anh cho đi, anh sẽ nhận nhận lại, cho bao nhiêu sẽ nhận bấy nhiêu và không ai sống ngoài quy luật đó: Nếu anh thở ra thật sâu, anh sẽ hít vào thật dài. Nhưng nến anh không thở, anh sẽ chết ! Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong. Đó là thiên lý. Vậy thì sao bạn cứ khư khư cố giữ mạng sống mình mà mong được sống ?

3 Sống Lời Chúa: Học biết cho đi.

4 Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết cho đi, để con có khả năng nhận lại. Xin cho con dám hy sinh đời sống hiện tại để con đổi lấy sự sống mai sau.

THỨ BẢY TUẦN VI THƯỜNG NIÊN
Lập Tông Tòa Thánh Phêrô

Mt 16, 13 - 19

1. Ghi nhớ: Đức Giêsu lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? (Mt 16, 15)

2. Suy niệm: Người môn đệ của Chúa là người Chúa chọn và người ấy đã đáp lại tiếng Chúa bằng cách từ bỏ mọi sự mà đi theo Chúa. Hai yếu tố không thể thiếu nơi người môn đệ là ơn Chúa và khả năng đáp trả của con người. Xét theo phương diện việc Thiên Chúa chọn Phêrô làm môn đệ thôi đã là liều lĩnh chứ chưa nói tới việc đặt Phêrô làm nền tảng xây dựng Giáo hội. Nhưng ở Phêrô có cái mà những người khác không có đó là lòng nhiệt thành và lòng yêu mến Chúa. Nhờ đó ơn Chúa được tỏ lộ đầy đủ nơi Phêrô.

Câu trả lời của Phêrô là câu trả lời đích thực về bản chất của Đấng Kitô, nhưng Phêrô làm sao biết được nếu Chúa Cha không ban ơn cho Phêrô và Phêrô không để cho ơn Chúa hoạt động nơi ông. Một con người mỏng giòn, yếu đuối lại trở nên tảng đá xây dựng ngôi nhà Thiên Chúa, ơn Chúa luôn thực hiện những việc lạ lùng.

3. Sống Lời Chúa: Trở nên dụng cụ cho Chúa hằng ngày.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã cho những con người yếu đuối cộng tác và công trình kỳ diệu của Thiên Chúa. Xin cho chúng con luôn biết hành động theo Ý Chúa để Danh Chúa mỗi ngày thêm cả sáng.