THỨ HAI TUẦN VII PHỤC SINH
Thánh Marcellinô và Thánh Phêrô, tử đạo

 Ga 16, 29 - 33  

1. Ghi nhớ: "Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian" (Ga 16, 33)

2. Suy niệm: Đức tin của Hội Thánh vào Chúa Giêsu, và vào lời Chúa hứa, phải gặp nhiều thử thách, bởi vì Hội Thánh vẫn đang lữ hành giữa trần gian. Chúa Giêsu biết trước như vậy, Ngài nói với chúng ta: "hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian". Chúa Kitô Phục Sinh phải là nguồn sức sống và sức mạnh của các Kitô-hữu, để họ vượt thắng mọi thử thách cám dỗ của trần gian. Vì thế, mỗi khi chúng ta gặp những cám dỗ thử thách trong cuộc sống, chúng ta phải chạy đến Chúa Giêsu, kết hợp với Chúa, để được an ủi và mạnh sức. Chúng ta phải can đảm và trung thành giữ vững niềm tin vào Chúa Phục Sinh, vì khi chúng ta cùng chết với Người, thì sẽ được cùng sống lại với Người.

3. Sống lời Chúa: Ở trong Thầy, các con sẽ được bình an.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, trong cuộc sống hằng ngày, có khi chúng con gặp nhiều cám dỗ. Xin cho chúng con luôn kết hợp với Chúa, để cùng với Chúa, chúng con vượt qua được các thử thách, mà chiến thắng với Chúa. Amen

THỨ BA TUẦN VII PHỤC SINH
Thánh Carôlô Lwanga và các bạn tử đạo

 Ga 17, 1 - 11a  

1. Ghi nhớ: "Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha, để Con Cha tôn vinh Cha" (Ga 17, 1).

2. Suy niệm: Trong cuộc sống, rất nhiều lần chúng ta cầu nguyện cùng Chúa. Nhưng thông thường chúng ta hay xin ơn cho cá nhân mình, hơn là lo lắng cho tha nhân. Hay nói đúng hơn, chúng ta vẫn chưa biết cầu nguyện như thế nào cho phải. Thì hôm nay, bài Tin Mừng này cho chúng ta thấy lời cầu nguyện gương mẫu tuyệt hảo của Chúa Giêsu. Ngài cầu nguyện cho vinh quang Thiên Chúa, mưu ích cho tha nhân, và cho các môn đệ. Vì thế, mỗi khi chúng ta cầu nguyện, hãy biết kết hợp với Chúa Kitô, thì lời cầu nguyện của chúng ta sẽ đẹp lòng Thiên Chúa, và Người sẽ nhậm lời cầu khẩn của ta, vì đó là lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa.

3. Sống lời Chúa: Hãy biết cầu nguyện cho Danh Cha cả sáng.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết cầu nguyện theo gương Đức Giêsu, và trong sự kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu. Amen

THỨ TƯ TUẦN VII PHỤC SINH  
 Ga 17, 11b - 19  

1. Ghi nhớ: "Họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian" (Ga 17, 16).

2. Suy niệm: Ông bà ta thường hay dạy con cháu câu tục ngữ: "Cha nào, con nấy". Nhìn con thì biết được cha như thế nào. Chúng ta cũng được Thiên Chúa chọn làm con của Ngài, như Chúa Giêsu đã nói "Họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian". Nghĩa là mỗi Kitô-hữu đều đã được Thiên Chúa chọn làm con. Qua Bí Tích Rửa Tội, chúng ta được mặc lấy con người mới, và được gọi Thiên Chúa là Cha. Vì thế, với tư cách là người con của Thiên Chúa, chúng ta phải cởi bỏ con người cũ, cởi bỏ mọi thói hư tật xấu, và sống đời sống mới, để mọi người có thể nhìn thấy Thiên Chúa hiện diện trong chúng ta, là những người con của Ngài.

3. Sống lời Chúa: Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Xin cho con biết sửa đổi mỗi ngày, để con sống xứng đáng làm con Chúa. Amen

THỨ NĂM  TUẦN VII PHỤC SINH
Thánh Bônifaciô, Giám mục tử đạo

 Ga 17, 20 - 26

1. Ghi nhớ: "Xin cho tất cả nên một, như Cha ở trong Con, và Con ở trong Cha" (Ga 17, 21).

2. Suy niệm: Chúa Giêsu tiếp tục cầu nguyện cho hết mọi thành phần Hội Thánh nên một trong Chúa. Ngài cho chúng ta thấy một dấu chứng thuyết phục nhất là sự hiệp nhất. Ngài luôn ao ước tất cả mọi người cùng được hiệp nhất "Để tất cả nên một". Nhưng để cho có sự hiệp nhất trong cộng đoàn như lòng Chúa mong ước, thì mỗi người phải tránh chia rẽ, hận thù, ghen ghét ... biết sống quảng đại tha thứ, cùng tin một đức tin tông truyền, cùng sống một sức sống phục sinh. Đặc biệt là chúng ta phải biết yêu thương nhau, như Chúa yêu ta, vì 'yêu thương nhau' là dấu chỉ của cộng đoàn Hội Thánh, là môn đệ Chúa Kitô.

3. Sống lời Chúa: Xin cho họ cũng ở trong Chúng Ta, để thế gian tin rằng Cha đã sai con.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Xin cho con biết rằng: 'yêu thương' làm cho chúng con nên một trong Chúa Ba Ngôi, xin cho chúng con biết yêu thương nhau, trong tình yêu Chúa, để đáp lại tình Chúa yêu con. Amen

THỨ SÁU TUẦN VII PHỤC SINH
Thánh Norbertô, giám mục  

 Ga 21, 15 - 19  

1. Ghi nhớ: "Này anh Simon, con ông Gio-an, anh có mến Thầy hơn các anh em này không " (Ga 21, 15).

2. Suy niệm: Trọng trách xây dựng và chăm sóc đoàn chiên Chúa, thật sự là quá sức con người. Để đảm nhận được trọng trách này, con người cần có sức thiêng trợ giúp. Muốn có sức thiêng, con người cần có đức tin tông truyền, và nhất là cần có lòng mến Chúa hơn hết mọi sự. Quyền năng và tình yêu Chúa sẽ ở nơi người ấy. Và nhờ đó, người ấy có thể chu toàn trọng trách Chúa giao. Trước khi giao cho Phêrô trọng trách chăm sóc đoàn chiên Chúa, Chúa hỏi ông ba lần: Con có yêu mến Thầy hơn các anh em này không? Và ba lần Phêrô đáp: Con yêu mến Thầy. Chúa cũng báo trước cho Phêrô biết trọng trách này đòi nhiều hy sinh khổ nhọc, để tôn vinh Thiên Chúa. Được coi như Phêrô chấp nhận tất cả vì lòng mến Chúa, Chúa thêm lời thuyết phục ông: Con hãy theo Thầy. 

3. Sống lời Chúa: Lạy Chúa, Chúa biết con yêu mến Chúa.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Xin cho con biết thật lòng mến Chúa, bằng việc thực hành Lời Chúa, bằng việc sống đạo Chúa, bằng việc dự lễ và rước lễ, và bằng việc giúp đỡ những người nghèo túng. Amen

THỨ BẢY  TUẦN VII PHỤC SINH
 Ga 21, 20 - 25  

1. Ghi nhớ: "Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã viết ra" (Ga 21, 24).

2. Suy niệm: Kết thúc Tin Mừng thánh Gioan, cũng là kết thúc Mùa Phục Sinh, Phụng Vụ đã cho chúng ta thấy hai tấm gương tiêu biểu mà chúng ta cần chiêm ngắm và suy niệm. Thánh Phêrô được Chúa trao cho nhiệm vụ làm đầu Giáo Hội, đã nhận chức Mục Tử thay thế Chúa Kitô. Còn Thánh Gioan, như một chứng tá sống động, tác phẩm của Ngài như lời chứng liên tục. Qua hình ảnh Phêrô, như một lời kêu gọi mỗi người nhiệt tâm cộng tác với hàng giáo phẩm, nhất là làm việc tông đồ theo khả năng của mình. Và nhìn ngắm Gioan, để mau mắn làm chứng cho Chúa bằng cách thánh hóa bản thân và tha nhân. Trong việc làm chứng cho Chúa, Phêrô, Gioan và chúng ta phải chịu nhiều gian khổ, bị bách hại, có khi còn phải hy sinh cả mạng sống mình.

3. Sống lời Chúa: Phần con, con hãy theo Thầy.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, những gì con có được như ngày hôm nay, tất cả đều là hồng ân Chúa ban. Xin cho con biết dùng hết khả mình, để phục vụ cho họ đạo, và cho Hội Thánh Chúa. Amen.