THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN
Lc 6, 6- 11

1. Ghi nhớ: " Tôi xin hỏi các ông: ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt?". (Lc 6, 9)

2. Suy niệm: Con người ta "nhân chi sơ tính bản thiện". Bản tính thiện này không phải tự nhiên mà con người có được nhưng bởi con người có nguồn gốc từ Thiên Chúa nên có thể nói: Bản tính thiện là do bởi Thiên Chúa.

Những người Pharisiêu trong đoạn Tin mừng họ vẫn biết yêu thương người khác, họ vẫn biết chữa lành cho người bệnh là điều nên làm do bản tình thiện trong con người học nhưng họ gặp phải giới luật giữ ngày sabat và họ đã từ chối thi thố tình yêu trong ngày sabat. Như vậy con người họ không được thống nhất và họ mất bình an.

Còn Chúa Giêsu thì khác hẳn, Người đến không phải để huỷ bỏ lề luật nhưng Người kiện toàn nó bằng giới luật yêu thương. Nếu không có tình yêu thương thì việc giữ lề luật như một cái xác không hồn. Cách tuân giữ lề luật trên hết là tôn vinh Thiên Chúa. Tôn vinh Thiên Chúa thì có nhiều cách mà yêu thương tha nhân là một cách xứng hợp.

3. Sống Lời Chúa: Nghe tiếng nói của Thiên Chúa trong tâm hồn và thực thi Lời Chúa.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, vượt lên trên mọi giới luật, giới luật yêu thương là giới luật quan trọng hơn hết. Xin cho chúng con biết sống yêu thương và quảng đại như Chúa vẫn hằng quảng đại với chúng con.

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN
Lc 6,12-19

1. Ghi nhớ: "Trong những ngày ấy, Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện và người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chuá " (Lc 6,12)

2. Suy niệm: Thánh Luca trình bày việc tuyển chọn các Tông đồ của Chúa Giêsu là việc hệ trọng và Ngài đã phải cầu nguyện suốt đêm. Đây không phải là lần duy nhất Chúa Giêsu cầu nguyện, nhưng cầu nguyện là thói quen của Chúa, nhất là trước những việc hệ trọng trong sứ vụ công khai của Người. Từ đó cho thấy, dù là Thiên Chúa nhưng Chúa Giêsu vẫn phải cầu nguyện và Ngài ý thức rõ chỉ có cầu nguyện mới giúp Ngài chu toàn sứ vụ mà Chúa Cha trao phó. Noi gương Chúa Giêsu, người Kitô hữu cũng phải cầu nguyện để thờ phượng Thiên Chúa, khiêm tốn nhìn nhận sự yếu hèn nơi bản thân biết chạy đến với Chúa để đón nhận sức sống và tìm biết ý Chúa trong mỗi công việc nhất là những việc quan trọng.

3. Sống Lời Chúa: Cầu nguyện hằng ngày để khỏi sa chước cám dỗ.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con khiêm tốn nhìn nhận sự yếu đuối nơi mình và ý thức rằng không có Chúa con không thể làm gì được để con biết chạy đến với Chúa để được thêm sức hầu vượt qua những thử thách trong đời sống đạo. Amen.

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN
Lc 6,20-26

1. Ghi nhớ: "Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả .. " . (Lc 6,22)

2. Suy niệm: Để trở thành người Kitô hữu thì rất dễ, nhưng sống đời Kitô hữu lại quá khó. Cuộc sống đời thường ảnh hưởng nhiều đến đời sống đức tin. Nghèo đói, bệnh tật, bị người khác khinh khi nhục mạ ... luôn là thử thách cho người Kitô hữu. Chúng làm cho đức tin ta dễ bị lung lay khi nghĩ rằng: Có Thiên Chúa hay không? Nếu có tại sao Ngài lại để cho tôi chịu những cái bất hạnh, kém may mắn thế này trong khi tôi giữ đạo ngoan ngoãn? Chúa Giêsu trả lời: Phúc cho ai vì danh Ngài mà phải mang lấy thánh giá. Chính trong hoàn cảnh khó khăn người ta mới hiểu được giá trị của đời sống đức tin, chính lúc Giáo Hội gặp đau buồn là lúc Giáo Hội cần chúng ta hơn bao giờ hết. Chính lúc xã hội sống trong trụy lạc là lúc Thiên Chúa cần chúng ta làm chứng về Tin mừng của Ngài hơn hết.

3. Sống Lời Chúa: Chấp nhận mọi biến cố trong cuộc đời là vác thánh gía theo Chúa.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến thế gian này để dạy cho chúng con biết được giá trị của đau khổ. Xin Chúa cho con ý thức rằng đau khổ trong cuộc sống là phương tiện, là chìa khoá để chúng con bước vào Nước Trời . Amen.

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN
SINH NHẬT ĐỨC MẸ
Mt 1,1-16. 18-23

1. Ghi nhớ: "Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em ma nu en, nghĩa là "Thiên Chúa ở cùng chúng ta". (Mt 1, 23)

2. Suy niệm: Ngay sau khi nguyên tổ loài người phạm tội thì Thiên Chúa đã thực hiện kế hoạch cứu độ loài người qua lời hứa ban Đấng Cứu Độ cho nhân loại. Lời hứa ấy được Thiên Chúa thực hiện qua dòng lịch sử cứu độ bằng cách chọn một con người, một gia đình, một dòng tộc, một đất nước để Con Thiên Chúa được hạ sinh nơi nhân loại.

Đến thời đến buổi, Thiên Chúa đã chuẩn bị cho con của Người sinh hạ bằng cách chọn Đức Trinh Nữ Maria, một con người tuyệt vời, một cung lòng xứng đáng cho Con Chúa ngự trị. Có thể nói, Với việc Đức Maria ra đời thì ơn cứu độ mà Thiên Chúa hứa đã thật sự ló rạng. Mừng ngày sinh nhật của Đức Maria cũng là mừng ngày ơn cứu độ Thiên Chúa hứa được thực hiện một cách thực sự nơi nhân loại này.

Học nơi Đức Trinh Nữ Maria chúng ta hãy biết cộng tác vào ơn của Chúa để thánh hoá bản thân và làm cho ơn cứu độ của Chúa ngày một lan rộng trên quê hương đất nước chúng ta.

3. Sống Lời Chúa: Dấn thân cộng tác với Chúa để từ bỏ tội lỗi và thánh hoá chính mình.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Lới hứa cứu độ của Chúa đã được thực hiện nơi Đức Trinh Nữ Maria. Xin cho chúng con cũng biết bắt chước Mẹ mà để cho quyền năng của Thiên Chúa được thể hiện trong cuộc đời mình.

THỨ SÁU  SAU CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN
Thánh Phêrô Claver

Lc 6,39-42

1. Ghi nhớ: "Sao ngươi thấy cái rác trong mắt anh em, mà cái xà trong mắt của mình thì lại không để ý " . (Lc 6, 41)

2. Suy niệm: Lời Chúa hôm nay nêu lên cho chúng ta một sự đòi buộc của Chúa Giêsu với những môn đệ theo Ngài là phải nên gương sáng cho anh em mình. Thông thường, chúng ta dễ thấy cái thiếu sót ,sai lầm và khuyết điểm của anh em hơn là nhận ra những yếu kém, tội lỗi và sự sai quấy của mình. Ở đây, không phải Chúa Giêsu cấm ta sửa lỗi người khác, nhưng Ngài muốn dạy chúng ta một cách sửa lỗi anh em hữu hiệu, là trước tiên phải biết kiểm điểm và sửa mình trước để từ đó trở nên gương sáng cho anh em. Chính gương sáng và uy tín của mình mà việc sửa lỗi anh em có hiệu quả tốt.

3. Sống Lời Chúa: Xét mình mỗi ngày để ngăn ngừa tội lỗi.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Xin cho đời sống chúng con trở nên gương sáng để khích lệ và gây niềm tin cho tha nhân . Amen.

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN
Lc 6, 43-49

1. Ghi nhớ: "Người tốt lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình " (Lc 6,45)

2. Suy niệm: Qua bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu chỉ ra cho chúng ta một phương pháp để phân biệt kẻ xấu, người tốt, đó là dựa vào cách ăn ở và việc làm mà có thể biết họ là người tốt hay xấu. Đời sống luân lý của người tín hữu được chứng minh bằng những việc lành, việc tốt. Chúng ta đừng tự lừa dối mình khi chỉ biết nói tốt mà không làm tốt, biết nghĩ hay mà không thực hiện, biết nghe Lời Chúa mà không đem ra thực hành, biết lo những việc bên ngoài để tìm hư danh mà không lo cho đời sống nội tâm . Đời sống đạo không chỉ đơn thuần bằng đọc kinh, làm nhiều việc đạo đức bên ngoài là đủ nhưng còn phải biết đem Lời Chúa vào cuộc sống.

3. Sống Lời Chúa: Nghe Lời Chúa và thực thi Giáo huấn Chúa Giêsu dạy.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa mời gọi con đến nghe Lời Chúa để rồi đem ra thực hành hầu bảo đảm sự sống đời đời. Xin ban ơn trợ giúp để con chu toàn Lời Chúa dạy. Amen.