THỨ HAI TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN
SUY TÔN THÁNH GIÁ

 Ga 3, 13 - 17

1. Ghi nhớ: "Như Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy". (Ga 3, 14)

2. Suy niệm: Trong ngày Lễ Thứ Sáu Tuần Thánh chúng ta thường nghe hát bài thánh ca này. Vinh quang của ta là Thánh Giá Đức Kitô. Vinh quang mà Thiên Chúa chọn lấy là cái chết đau thương trên thập giá vì nhân loại. Thập giá là một sự điên rồ đối với những kẻ đang trên đà hư mất, nhưng đối với chúng ta là những người được cứu độ, thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa.

Hình ảnh con rắn đồng trong sa mạc đã cứu thoát những người đã xúc phạm đến Giavê Thiên Chúa thế nào thì ngày nay Thánh Giá Chúa còn cứu thoát con người ta còn hơn thế nữa.

Chúng ta Suy Tôn Thánh Giá là chúng ta suy tôn tình yêu mà Thiên Chúa dành cho nhân loại, một tình yêu tự hạ, yêu đến cùng.

3. Sống Lời Chúa: Nhận ra tình yêu mà Đức Giêsu tỏ bày qua Thánh Giá để đáp lại tình Người.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã chọn lấy Thánh Giá vì muốn cứu độ chúng con. Xin cho chúng con biết đón nhận Thánh Giá Chúa với lòng khiêm tốn và cảm tạ để chúng con được liên kết với Chúa ngày một hơn. .

THỨ BA TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN
ĐỨC MẸ SẦU BI
 Ga 19, 25 - 27

1. Ghi nhớ: "Đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu...". (Ga 19, 25)

2. Suy niệm: Theo cách nghĩ thông thường, được chọn làm Mẹ Đấng Cứu Thế quả thật là một diễm phúc. Diễm phúc theo nghĩa là người được vinh phúc hơn mọi người theo nghĩa xã hội, được vinh dự, được Thiên Chúa yêu thương một cách đặc biệt, ...

Hôm nay ngày 15.09, chúng ta kính nhớ Đức Mẹ Sầu Bi. Đoạn Tin Mừng được Giáo hội chọn cho chúng ta suy niệm ngày hôm nay ta thấy được rằng: làm Mẹ Đấng Cứu Thế là phải liên kết với con mình cứu độ nhân loại. Và thực tế Mẹ Maria đã hoàn thành việc cộng tác với Con Mẹ cách tuyệt vời. Trong mọi giai đoạn của đời sống Chúa Giêsu chúng ta luôn nhận thấy thấp thoáng bóng hình của Mẹ, đặc biệt trong cuộc thương khó.

Chúng ta suy tôn Đức Mẹ Sầu Bi không phải chúng ta tuyên dương sự đau khổ mà là tuyên dương sự cộng tác tuyệt vời của Mẹ với Đức Giêsu. Học nơi Mẹ chúng ta cũng hãy cộng tác với Chúa làm cho thế giới này ngày một tốt hơn.

3. Sống Lời Chúa: Theo gương Mẹ sống vâng phục thánh ý Thiên Chúa.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã chọn Đức Trinh Nữ Maria làm Mẹ Chúa. Xin cho chúng con biết nghe lời Mẹ mà cộng tác trong công trình của Chúa để ngày sau chúng con cùng Mẹ ca tụng Chúa trên thiên đàng. .

THỨ TƯ TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN
Thánh Cornêliô và Cyprianô
 Lc 7, 31 - 35

1. Ghi nhớ: "Chúng tôi thổi sao cho mấy anh mà các anh không nhảy múa, chúng tôi hát bài đưa đám, mà các anh không khóc than". (Lc 7, 32)

2. Suy niệm: Khi tạo dựng con người Thiên Chúa đã ban cho con người có tự do để yêu mến Đấng tạo thành mình. Tuy nhiên, sự tự do này cũng đầy nguy hiểm khi con người dùng sự tự do Chúa ban mà chống lại Thiên Chúa.

Đức Giêsu Kitô khi giảng dạy tại đất Do thái Người cũng thấy được hiểm hoạ đó. Người Do thái nghĩ rằng mình đã nắm trọn chân lý của Đấng tạo hoá, ai theo họ thì mới là người công chính đích thực, bằng ngược lại họ xem là "bị quỷ ám" như Gioan Tẩy Giả hay "bạn với quân thu thuế" như Chúa Giêsu. Cái sai, cái lạc hướng của những tư tế Do thái và luật sĩ là họ lấy chính mình làm trung tâm, làm thước đo sự thánh thiện của người khác. Họ cảm thấy rằng họ đã công chính nhờ họ tuân giữ lề luật, nên những lời dạy của Chúa Giêsu họ bỏ ngoài tai.

3. Sống Lời Chúa: Khiêm tốn đón nhận chính Chúa là cùng đích cho cuộc đời mình.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa là Đấng Tạo Hoá, và là Đấng Công Bình. Xin cho chúng con biết mở lòng ra đón nhận chân lý Chúa làm định hướng cho cuộc đời mình. .

THỨ NĂM TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN
 Lc 7, 36 - 50

1. Ghi nhớ: "Tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều". (Lc 7, 47)

2. Suy niệm: Đức tin cũng giống như tình yêu. Người ta không thể định nghĩa được tình yêu, cũng không diễn tả cụ thể tình yêu như thế nào nhưng tình yêu được chứng minh bằng hành động cụ thể. Đức tin cũng thế. Không thể diễn tả đức tin ra làm sao nhưng hành động thể hiện đức tin thì có thể kiểm chứng được.

Trong đoạn Tin mừng chúng ta thấy được hai nhân vật có vẻ như đối chọi nhau: một bên là người Biệt phái được xem là công chính, một bên là người phụ nữ tội lỗi. Một bên lấy nước mắt mà rửa chân Chúa, một bên không lấy nước lã mà rửa chân, một bên là lấy dầu thơm mà đổ lên chân, một bên không lấy dầu thơm mà xức trên đầu.... Rồi Chúa Giêsu kết luận: Tội của chị nhiều nhưng đã được tha bằng cớ là chị yêu mến nhiều. Qua đó cho ta thấy được rằng: việc được nên công chính không duy chỉ do sự phấn đấu của bản thân mà còn là do ơn Chúa nữa, các việc đạo đức sẽ là những cái xác không hồn nếu nó không được đặt vào đó một tâm tình yêu mến. Yêu nhiều, Tin nhiều được thể hiện bằng một cuộc sống thánh thiện gắn bó với Chúa.

3. Sống Lời Chúa: Không chỉ nói yêu Chúa bằng lời nói mà còn phải thực hiện trong hành động của mình.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, con người chúng con thường tính hơn thua, cao thấp. Xin cho chúng con biết nghe lời Chúa dạy mà thực thi đức bác ái trong cuộc sống hằng ngày. .

THỨ SÁU TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN
 Lc 8, 1 - 3

1. Ghi nhớ: "Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giêsu và các môn đệ". (Lc 8, 3)

2. Suy niệm: Trước khi Chúa Giêsu về trời, Người đã truyền lệnh cho các môn đệ ra đi rao giảng Tin mừng cho mọi loài thụ tạo, cho muôn dân. Như thế Giáo hội mà Chúa Giêsu thiết lập là một Giáo hội phổ quát dành cho tất cả mọi người, không loại trừ.

Hội thánh ấy được Chúa Giêsu thể hiện ngay trong cuộc sống của Người. Khi đi rao giảng Chúa Giêsu quy tụ những người đi theo Chúa không loại trừ giai cấp, thành phần nào. Trong đoạn Tin mừng hôm nay ta thấy được điều này. Những người phụ nữ đi theo Chúa có những người tội lỗi, những người giàu có... như thế Chúa Giêsu tiên báo một vương quốc bình an, thịnh trị Thiên Chúa sẽ thiết lập như lời tiên tri Isaia tiên báo trong Cựu Ước " Bấy giờ sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ. Bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau" . Vương quốc ấy do Chúa Giêsu thiết lập bằng Giáo hội của Chúa.

3. Sống Lời Chúa: Gắn bó và trung thành với Giáo hội địa phương cũng như Giáo hội toàn cầu.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã mời gọi chúng con không loại trừ ai vào trong tình yêu Chúa. Xin cho chúng con biết đáp lại Lời Chúa mà sống yêu thương mọi người.

THỨ BẢY TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN
 Lc 8, 4 - 15

1. Ghi nhớ: "Có hạt rơi nhằm đất tốt và khi mọc lên, nó sinh hoa kết quả gấp trăm". (Lc 8, 8)

2. Suy niệm: Ngày nay, nhan nhãn đây đó chúng ta thường thấy những hiện tượng bách hại đạo cách này hay cách khác trong cuộc sống. Nếu nhìn theo cái nhìn của con người thì quả là bi quan cho tương lai của Giáo hội. Nhưng khi đọc lại dụ ngôn Người Gieo Giống cho chúng ta một hy vọng. Trong 4 hạt giống được gieo vãi thì có được một hạt giống được sinh hoa kết quả, đó là về phía người đáp trả còn phía Người Gieo giống là Thiên Chúa thì Thiên Chúa như phung phí Lời Người, Người gieo tất cả mọi nơi, gieo không loại trừ một mảnh đất nào.

Có thể nói việc hạt giống lời Chúa có sinh hoa kết quả trong tâm hồn chúng ta hay không không còn là việc của Chúa nữa vì Chúa đã là tất cả vì chúng ta còn phần chúng ta biết cộng tác thế nào cho hạt giống Lời Chúa, cho ân sủng của Chúa không bị chim ăn mất hay bị chết ngạt vì những lo toan trần thế. Chúng ta hãy hoàn thành ý định mà Thiên Chúa đã khởi sự nơi chúng ta.

3. Sống Lời Chúa: Lấy lời Chúa làm hành động cho cuộc sống của mình.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã gieo vãi Lời Chúa vào tâm hồn chúng con. Xin cho chúng con biết làm cho hạt giống Lời Chúa sinh hoa kết quả bằng những hành động cụ thể trong cuộc sống chúng con.