THỨ HAI TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN
Thánh Matthêu Tông Đồ, Tác giả Sách Tin Mừng

 Mt 9, 9 - 13

1. Ghi nhớ: "Tôi không đến kêu gọi người công chính mà để kêu gọi người tội lỗi". (Mt 9, 13)

2. Suy niệm: Đứng trước Thiên Chúa con người chỉ là những tội nhân, những thụ tạo cần nhờ lòng thương xót Chúa. Nhưng không phải ai cũng có thể nhận biết được chân lý này. Người Pharisêu cùng thời với Chúa Giêsu họ nghĩ họ được nên công chính nhờ luật tuân giữ lề luật một cách chi li, tỉ mỉ. Họ như những chiếc bình đã đầy nước chính là sự tự cao, sự kiêu ngạo nên họ không thể đón nhận được ân sủng Thiên Chúa tặng ban qua con người Đức Giêsu.

Còn những người được coi là tội lỗi thì khác, họ nghĩ mình là tội lỗi, là bỏ đi, là không chi trước mặt Chúa nên họ chỉ còn có biết bám víu lấy Chúa, cậy trông vào Chúa mà thôi. Thái độ này là thái độ mà Chúa Giêsu muốn đối với những ai tin cậy Người. Tông đồ Matthêu hôm nay là một điển hình, ông bị người Do thái ruồng bỏ, bị bạn bè xa lánh,...nhưng ngay khi nghe tiếng gọi của Chúa Giêsu, ông lập tức bỏ mọi sự đi theo Người. Ông thấy con đường cuộc đời ông như đổi mới, vẫn còn có người tin tưởng hy vọng nơi ông và ông đã trở thành vị tông đồ viết sách Tin mừng.

3. Sống Lời Chúa: Theo gương thánh Matthêu hằng ngày biết từ bỏ điều xấu mà làm những điều tốt lành.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã không ngại chọn những con người được xem là tội lỗi làm môn đệ Chúa. Xin cho chúng con ngày nay biết trân trọng ơn gọi mà Chúa đã thương ban để sống một cuộc đời trong sạch hầu xứng đáng là con cái Chúa. .

THỨ BA TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN
Lc 8, 19 - 21

1. Ghi nhớ: "Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành". (Lc 8, 21)

2. Suy niệm: Chúa Giêsu quả thật là một vị thầy dạy đại tài, Người dùng mọi cách, mọi phương tiện, mọi tình huống để đem Lời Thiên Chúa cho con người. Ngay trong đoạn Tin Mừng mà chúng ta đọc ngày hôm nay, ta có thể thấy được điều đó. Nhân dịp có Mẹ và anh em của Chúa đến tìm Chúa thì Chúa đã chỉ cho người ta một mối liên hệ, cao hơn, sâu xa hơn, bền vững hơn, đó là quan hệ trong niềm tin. Muốn có mối liên hệ đó là phải nghe và giữ Lời Thiên Chúa trong cuộc đời mình.

Quả thật, khi đã biết Chúa thì hầu như ai cũng muốn có sự quan hệ với Chúa nhưng khi nghe đến phải thực hành Lời Người thì còn phải suy nghĩ lại, bởi :Lời Chúa đi ngược lại với sở thích thấp hèn của con người. Con người thích tự cao lên mặt thì Chúa dạy phải khiêm tốn, tự hạ, con người thích lấy mình làm trung tâm thì Chúa dạy phải lấy Chúa làm trung tâm...Nghe và thực hành Lời Chúa đòi hỏi phải có sự dấn thân hằng ngày mới có thể thực hiện được.

3. Sống Lời Chúa: Sống Bí tích Rửa tội trong ơn gọi làm con.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, người đời thường tìm mối quan hệ để được hưởng lộc, còn Chúa, Chúa dạy chúng con hãy thực hành Lời Chúa thì mới được nên giống Chúa, nên gần gũi với Chúa.

THỨ TƯ TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN
Thánh Piô Pietrelcina
 Lc 9, 1 - 6

1. Ghi nhớ: "Đức Giêsu tập họp nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật". (Lc 9, 1)

2. Suy niệm: Hiến Chế Tín Lý của Giáo hội định nghĩa con người là hồn và xác. Nhưng đôi khi trong cung cách phục vụ của các môn đệ Chúa ngày nay chỉ chú trọng phần hồn vì nghĩ rằng hồn là quan trọng, xác là vật chất phải qua đi hay vì những lý do ích kỷ bản thân mà bỏ qua việc phục vụ thân xác sự sống con người.

Khi sai các Tông Đồ đi rao giảng Chúa Giêsu chẳng những bảo các ông rao giảng Lời Chúa mà Người còn ban cho các ông năng lực để trừ quỷ và chữa mọi bệnh tật. Người ta thường nói: "Có thực mới vực được đạo", câu nói không đúng một trăm phần trăm nhưng cũng là một tiếng nói làm cho chúng ta phải suy nghĩ lại cung cách rao giảng cũng như sống đạo của mỗi người chúng ta.

Thiên Chúa dựng nên chúng ta là hồn và xác vì thế không được duy chỉ thân xác hay duy chỉ linh hồn mà hãy phục vụ toàn vẹn con người trong tất cả nhu cầu của nó tâm linh lẫn vật chất.

3. Sống Lời Chúa: Quan tâm đến anh chị em chung quanh bằng một việc bác ái cụ thể.

4. Cầu nguyện: Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa dựng nên chúng con và cho chúng con thông phần sự sống Thiên Chúa. Xin cho chúng con biết yêu thương anh chị em mình mà không đòi phải đền đá, vì con tin chắc rằng tình Chúa luôn ủ ấp con.

THỨ NĂM TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN
 Lc 9, 7 -  9

1. Ghi nhớ: "Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế? Rồi vua tìm cách gặp Đức Giêsu". (Lc 9, 9)

2. Suy niệm: Với sự xuất hiện của Chúa Giêsu đã để lại cho nhiều người cùng thời với Người một câu hỏi lớn. Ông này là ai mà rao giảng đầy quyền lực trong lời nói và hành động như thế? Những lời ông này giảng dạy có thể tin được hay không?... Và đã có nhiều người đến với Chúa Giêsu. Có nhiều người đến để nghe lời Người, có người đến để có thể bắt bẻ được Người trong lời nói...nhưng tận thâm sâu tâm hồn họ đã có một sự công nhận nào đó của Chúa Giêsu trong lòng họ.

Đoạn Tin mừng hôm nay thuật lại việc Hêrôđê tìm cách gặp Chúa Giêsu cho thấy được rằng ngay cả Hêrôđê cũng có cách đặt vấn đề nào đó về Chúa Giêsu.

Trong xã hội ngày nay, người ta cố tìm cách loại Thiên Chúa ra khỏi đời sống của họ. Nhưng thật ra càng loại trừ Thiên Chúa thì một cách nào đó người ta đã công nhận Thiên Chúa trong lòng họ rồi.

Những người Kitô hữu chúng ta hãy biết sống đạo làm sao cho hình ảnh Thiên Chúa được đẹp mãi cho những người vô tình hay cố ý kiếm tìm Người.

3. Sống Lời Chúa: Sống đời Kitô hữu dù hoàn cảnh thuận lợi hay không thuận lợi.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa vẫn luôn mạc khải tình thương của Chúa cho chúng con trong mọi hoàn cảnh. Xin cho chúng con biết đón nhận và sống tình yêu ấy trong cuộc đời mình.

THỨ SÁU TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN
 Lc 9, 18 - 22

1. Ghi nhớ: "Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế và kinh sư loại bỏ". (Lc 9, 22)

2. Suy niệm: Ngay sau khi Phêrô tuyên xưng "Thầy là Đức Kitô Con Thiên Chúa Hằng Sống" thì Chúa Giêsu mạc khải cho các ông con đường mà Người phải đi để cứu độ nhân loại. Một vị cứu tinh oai hùng theo như ý nghĩ của những người Do thái, vị cứu tinh sẽ giải thoát họ trước tiên là thoát khỏi ách nô lệ của La mã mà họ đang hứng chịu, vị cứu tinh sẽ chinh phạt đông tây để mở rộng biên cương và làm cho dân tộc Do thái trở thành bá chủ đã được Chúa Giêsu sửa lại thành một Vị cứu tinh đến trong sự khiêm hạ và chấp nhận chọn con đường thập giá để cứu độ nhân loại.

Với Chúa Giêsu, sẽ không có phục sinh vinh hiển nếu không vâng lời Thiên Chúa Cha.

Con đường Chúa Giêsu đã đi cũng phải là con đường mà mỗi người Kitô hữu chúng ta, sẽ không thể trở nên giống Chúa nếu từ chối con đường Chúa đã đi, không thể có chiến thắng khải hoàn nếu không có những ngày gian lao khổ luyện.

3. Sống Lời Chúa: Đón nhận thập giá mỗi ngày theo Thánh Ý Chúa.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con hiểu rằng, không thể có mùa xuân nếu không có mùa đông lạnh lẽo, không thể có hạnh phúc nếu không có khổ công xây dựng. Xin cho con biết đón nhận thập giá hằng ngày theo Ý Chúa.

THỨ BẢY TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN
Thánh Cosma và Đamianô
 Lc 9, 43 - 45

1. Ghi nhớ: "Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây: Con Người sắp bị nộp vào tay người đời". (Lc 9, 44)

2. Suy niệm: Đối với các môn đệ và những người đi theo Đức Giêsu thì việc Người phải đi vào cuộc thương khó là không thể chấp nhận được. Một người đầy quyền năng trong hành động cũng như lời nói, một người hằng chữa trị cho những người bệnh tật, xua trừ ma quỷ mà lại có thể đi vào con đường khổ giá được sao? Chấp nhận ý Chúa trong cuộc sống quả là khó khăn nhưng Chúa Giêsu đã vâng lời Chúa Cha để sửa lại sự bất trung mà Ađam đã đánh mất xưa kia và vì yêu Chúa Cha cũng như yêu nhân loại mà Chúa Giêsu đã tiến vào cuộc thương khó một cách cương quyết.

Người Kitô hữu chúng ta đôi khi cũng khó chấp nhận những khổ giá trong cuộc sống của mình. Tôi là con Chúa mà Chúa bỏ tôi khổ nhọc vậy sao, tại sao người khác có tôn thờ Chúa đâu mà họ gặp toàn chuyện may mắn còn tôi thì không? Những lúc như thế ta hãy nhìn về Đức Giêsu để ta học nơi Người sự vâng phục trong tự do của người con thật sự.

3. Sống Lời Chúa: Bước theo Đức Kitô trong sự vâng phục hằng ngày.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, không có ơn Chúa chúng con sẽ không làm được gì. Xin Chúa cho chúng con biết đón nhận ơn ban của Chúa để sống cuộc đời người Kitô hữu đích thực bằng việc nên giống Chúa mỗi ngày một hơn.