THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN
Thánh Antôn Maria Claret
Lc 13, 10-17

1. Ghi nhớ: "Này bà, bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền". (Lc 13, 12)

2. Suy Niệm: Hành động "giải thoát khỏi tật nguyền" của Chúa Giêsu dưới cái nhìn của ông trưởng Hội đường là một "việc làm" nên có chỉ trích Chúa Giêsu cách gián tiếp qua người phụ nữ được chữa lành bệnh tật: ".... đừng có đến vào ngày Sabat ". Ngược lại, nếu ông mặc lấy cái nhìn của tình yêu thương con người thì ông đã có thể biện hộ cho hành động "giải thoát " của Chúa Giêsu là hành vi "giúp đỡ người bệnh tật ...." mà luật Do Thái cho phép làm cả trong ngày Sabat. Việc làm của Chúa Giêsu trong ngày Sabat hôm nay muốn dạy người Do Thái và chúng ta điều tốt có thể làm cho con người thì đừng để đến ngày mai

3. Sống Lời Chúa: Hãy làm việc bác ái nếu có thể.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang bị những luật lệ, những thành kiến làm cho cản trở. Xin ban cho con liều thuốc yêu thương để có thể thực hiện công việc bác ái trong bất cứ hòan cảnh nào. Amen.

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN
Lc 13, 18-21

1. Ghi nhớ: "Nước Thiên Chúa giống cái gì đây?" (Lc 13, 18)

2. Suy Niệm: Hạt cải, nắm men là những cái rất nhỏ bé và mong manh nhưng lại có một sức mạnh nội tại rất lớn. Hạt cải rất nhỏ bé nhưng khi được gieo xuống nó lại lớn thành cây và chim trời có thể trú ngụ. Nắm men rất mong manh nhưng khi được vùi trong bột nó có thể làm dậy cả khối bột lớn. Nước Thiên Chúa là gì nếu không phải là những cá thể hiệp thông với nhau tạo nên. Vậy mỗi cá nhân chúng ta phải trở thành một nước Thiên Chúa thu nhỏ, và từ đó, nước ấy lan rộng khắp mọi người trên toàn thế giới. Trong đó, mọi người là anh em với nhau có Thiên Chúa là Cha và người Anh Cả là Đức Giêsu Kitô.

3. Sống Lời Chúa: Hãy là men cho đời.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa là mẫu gương của sự hiệp thông. Xin cho mỗi người chúng con luôn sống giống như Chúa và hiệp thông với nhau. Amen.

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN
Lc 13,22-30

1. Ghi nhớ: "Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào ...." (Lc 13, 24)

2. Suy Niệm: Người Do thái quan niệm rằng chỉ có Israel là dân được Thiên Chúa tuyển chọn mới được cứu thoát mà thôi. Và như thế họ không cần cố gắng nữa. Suy nghĩ như thế thì chưa đủ điều kiện để được cứu thoát mà phải chiến đấu không ngừng. Hành trình về quê trời là cuộc chèo thuyền ngược dòng, chỉ cần thiếu cố gắng sẽ bị bỏ lại sau lưng. Mỗi người chúng ta hãy nhìn lại mình xem có trong não trạng đó không? Tôi đã là Kitô hữu khi lãnh nhận phép rửa tội thì chắc chắn phải được cứu thoát chứ! Vẫn chưa đủ điều kiện, nhưng cần phải chiến đấu, phải cố gắng không ngừng thì lúc ấy ơn cứu độ của Thiên Chúa sẽ sinh ích cho chúng ta.

3. Sống Lời Chúa: Hãy chiến đấu chống lại cám dỗ mỗi ngày.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con một sức mạnh để con luôn chiến đấu với những yếu đuối của bản thân mình, ngõ hầu sống xứng đáng là con Chúa. Amen.

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN
Lc 13,31-35

1. Ghi nhớ: "Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất ". (Lc 13, 22)

2. Suy Niệm: Những Pharisêu trong bài Tin Mừng hôm nay có cảm tình với Chúa Giêsu nên khi biết tin Hêrôđê muốn bắt Chúa, họ đã trình bày với Chúa và hiến kế giúp Ngài. Thế nhưng, thái độ Chúa Giêsu rất cương quyết, Ngài không vì những đe dọa của thế quyền mà làm trì trệ thánh ý của Chúa Cha. Ngài không để những đau khổ của con người qua đến ngày mai, nên nhiều lần Ngài đã chữa bệnh trong ngày Sabat. Trên thập giá, thân xác đau đớn vì đòn roi, nhưng Chúa Giêsu vẫn một lòng thưc hiện thánh ý yêu thương và tha thứ của Chúa Cha cho tên trộm lành, cho những người đóng đinh Ngài và cho toàn thể nhân loại.

3. Sống Lời Chúa: Cương quyết thực hiện thánh ý Chúa.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin ban thần khí của Ngài để soi dẫn con nhận ra sứ mạng của mình trong thế giới này, và cương quyết thi hành sứ mạng đó bất chấp mọi thủ thách , gian khó. Amen.

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN
THÁNH SIMON VÀ GIUĐA TÔNG ĐỒ
Lc 6, 12-19

1. Ghi nhớ: "Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa". (Lc 6, 12)

2. Suy niệm: Đức Giêsu chỉ có một chương trình khi đến trần gian lần thứ nhất trong thân xác con người là cứu độ nhân loại, không có chương trình dự phòng. Chúa đã cân nhắc, cầu nguyện nhiều khi chọn lựa các Tông đồ, để các ngài kế thừa sự nghiệp cứu độ của Chúa nơi trần gian cho đến tận thế.Các Tông đồ có sứ mạng gìn giữ và rao truyền ơn cứu độ của Chúa cho muôn dân và chỉ giảng dạy những điều Chúa truyền mà thôi. Đây là vinh dự đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao đối với các ngài.

Đức tin của chúng ta có được là nhờ lời chứng của các thánh Tông đồ. Và đức tin thôi thúc chúng ta, đến lượt mình, cũng phải rao giảng ơn cứu độ cho anh em mình.

3. Sống Lời Chúa: Sẳn sàng làm chứng cho Chúa qua đời sống đức tin của mình.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã chọn gọi những con người tầm thường làm môn đệ của Chúa. Xin cho chúng con khi đã tin nhận Chúa là Chúa chúng con thì cũng cho chúng con biết làm chứng cho Chúa trong đời mình

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN
Lc 14,1.7-11

1. Ghi nhớ: "Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên". (Lc 14, 11)

2. Suy niệm: Theo cách nghĩ thông thường của con người, vinh quang, danh dự thường kèm theo những bổng lộc và sự nể trọng của người khác. Ai cũng mong muốn mình được nể trọng, được người ta ca tụng, do đó thường tìm mọi cách để nâng mình lên, nhiều khi vượt quá thực lực của mình. Cần nhớ rằng những vinh quang, danh dự mà chúng ta có được là nhờ thông dự vào vinh quang của Thiên Chúa; vì thế ta có gì để tự mãn, tự cao?

Càng gắn bó với Thiên Chúa con người càng trở nên giống Chúa hơn, càng chia sẻ vinh quang Chúa nhiều hơn. Muốn được như vậy mỗi người chúng ta hãy khioêm tốn, nhỏ bé, để vinh quang Thiên Chúa được tỏ lộ qua chúng ta.

3. Sống Lời Chúa: Sống khiêm tốn và cộng tác với ơn Chúa để đào luyện mình.

4. Cầu nguyện: Xin cho chúng con biết lấp đầy Chúa nơi tâm hồn của mình, bằng lời cầu nguyện khiêm tốn, chân thành.