Thứ Tư tuần 31 Thường niên (Lc 14,25-33)

Chúa kể hai dụ ngôn: một nói về người xây tháp, một nói về vị vua đem quân đi giao chiến với vua khác. Muốn hoàn thành cây tháp, người dự định xây tháp phải ngồi xuống tính toán cẩn thận phí tổn, xem xét khả năng tài chính, lượng định hậu quả tốt xấu, bất trắc có thể xảy ra và giải pháp cho những bất trắc ấy. Muốn gặt hái chiến thắng, vị vua phải biết người biết ta: biét ta yếu điểm nào để khắc phục, biết ta mạnh ở đâu để phát huy; biết giặc yếu ở chỗ nào để tấn công vào chỗ đó, biết giặc mạnh ở điểm nào để tránh né. Nếu không tính toán kỹ thật khó chiến thắng nếu không muốn nói là dễ dàng bại trận.

Môn đệ của Chúa Giêsu cũng vậy. Họ phải suy nghĩ chín chắn về những khó khăn trên hành trình theo Chúa, khả năng đáp ứng các đòi hỏi của ơn gọi, quảng đại và triệt để thi hành sứ mạng. Nếu Chúa đòi ta hy sinh, từ bỏ, ta sẵn sàng hy sinh từ bỏ; nếu Chúa đòi ta vác thập giá, ta sẵn sàng kiên nhẫn vác lấy và bước đi trong tin tưởng, yêu mến và hy vọng. Môn đệ của Chúa Giêsu cần xác tín rằng những hy sinh, từ bỏ không vô nghĩa, những thập giá ta vác đi trong đời sẽ không làm ta vong thân, nhưng cho ta nhận lại gấp trăm ở đời này, và bảo đảm cho hạnh phúc đời sau: Ai giữ mạng sống mình ở đời này thì sẽ mất, ai hy sinh mạng sống mình vì Ta và vì Phúc âm thì sẽ giữ được sự sống đời đời.

Cuộc đời linh mục có bao nhiêu thứ phải từ bỏ và bao nhiêu thập giá phải vác đi: bỏ cha mẹ, tình yêu đôi lứa, gia đình riêng, quan hệ bạn bè, xu hương thời đại, sự dễ dãi thoải mái, cuộc sống hưởng thụ... Thập giá trong đời linh mục có thể là bệnh tật, cô đơn, hiểu lầm, chống đối, không được đón nhận... Còn hơn thế nữa, thập giá đời linh mục là sự giằng co giữa thánh thiện và tội lỗi, giữa thao thức công chính và những sa ngã, giữa mong mỏi xây dựng đoàn chiên hiệp mà phải chứng kiến đoàn chiên mâu thuẫn, bất hoà, chia rẽ, bè phải; giữa việc muốn hy sinh tất cả cho đoàn chiên, nhưng lại bị từ chối...

Chúa Giêsu đưa ra điều kiện cho những ai muốn làm môn đệ Ngài thật không dễ: bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ anh chị em, bỏ mạng sống, bỏ ý riêng, vâng theo ý Chúa, vác thánh giá theo Chúa. Con trộm nghĩ chúng ta ở đây cách này hay cách khác đã là môn đệ thân tín của Chúa bởi vì chúng ta đã từ bỏ rất nhiều và cũng đang không chỉ vác thánh giá đời mình mà còn vác thánh giá cho cả đoàn chiên nữa. Tuy nhiên, lời mời gọi theo Chúa vẫn tiếp tục đòi chúng ta cố gắng sống triệt để hơn nữa ơn gọi linh mục và sứ mạng mục tử Chúa trao phó. Nguyện xin Chúa ban thật nhiều ơn lành cho chúng ta để các linh mục của Chúa sống tròn đầy ơn gọi làm môn đệ Chúa. Amen!

NVT, Nhóm Suy niệm BC