Sidebar

Thứ Tư
06.12.2023

775

Vào năm 1992 tôi tham gia hội Legio Thiếu niên tại nhà thờ Chánh Toà Vĩnh Long. Tôi nhớ lúc đó cha Antôn Ngô Văn Thuật là cha linh hướng cho hội Legio, Dì Tư Sạch (bà nhì dòng...

 

688

“ Tay trong tay bước vào nhà Chúa, tim trọn đôi nối trọn mối tình. Trọn mối tình xin vào dâng Ngài, một ngày vui hoa nến đẹp tươi… Tay...

 

<< < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>