Sidebar

Thứ Sáu
02.06.2023

861

Xã hội ngày nay công nghiệp hóa, hiện đại hóa là cơ hội cho nền kinh tế càng phát triển, con người càng được thăng tiến. Bên cạnh đó cũng có những tệ nạn xã hội xảy ra như những tội...

 

602

Chiều mưa, một bà lão đầu tóc đã bạc phơ, với bộ đồ rách nát, bước vào một quán vắng. Lúc đó, quán chỉ có hai thanh niên ngồi ăn phở. Bà đến bên bàn với lời van xin: “Xin hai...

 

972

Ngày 17 tháng 11 hằng năm, Phụng vụ Giáo hội Công giáo kính nhớ Thánh Elizabeth Hung-ga-ry, Bổn mạng Caritas Vĩnh Long (CVL). Tuy nhiên, năm nay vì lý do bất khả...

 

<< < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>