Sidebar

Thứ Năm
25.07.2024

Cầu nguyện như thế nào?

Thứ Ba tuần I Mùa Chay

Is 55,10-1; Mt 6,7-15

 

images 1Mùa Chay là thời gian để người tín hữu củng cố mối tương quan với Thiên Chúa bằng cách gia tăng việc cầu nguyện. Đức cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã chia sẻ kinh nghiệm về cầu nguyện trong tập sách Đường Hy vọng: "Hoạt động mà không cầu nguyện là vô ích trước mặt Thiên Chúa, máy móc tự động có thể làm hơn con. Cầu nguyện là nền tảng đời sống thiêng liêng. Lúc cầu nguyện con kết hiệp với Thiên Chúa, như một bóng điện sáng là nhờ kết hiệp với máy phát điện. Bí quyết nuôi dưỡng đời sống Kitô phải là cầu nguyện."

Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ cầu nguyện bằng Kinh Lạy Cha. Qua đó, Ngài nêu bật hai thái độ phải có khi cầu nguyện.

Trước hết là tinh thần đơn sơ khiêm tốn, gặp gỡ thân tình với Chúa Cha hơn là nói nhiều: “Khi cầu nguyện, các con chớ có lải nhải nhiều lời như dân ngoại” (c.7). Dân ngoại thời Chúa Giêsu là những người không thuộc về Do thái giáo. Chúng ta biết bấy giờ các dân tộc xung quanh thờ đủ các thần: thần sông, thần núi, thần mặt trời... Và khi họ cúng vái cầu xin thì thường thường họ lập đi lập lại một số lời. Sở dĩ họ làm như vậy vì tưởng rằng mình cứ làm nhiều thì được nhận lời, và phải nhắc đi nhắc lại mãi vì sợ các thần minh của họ ngủ quên. Hẳn chúng ta còn nhớ chuyện tiên tri Êlia và những lời cầu nguyện với thần Baal (1V 18,21).

Thứ đến là phải cầu xin thật tình với cả tấm lòng, cả linh hồn. Cầu nguyện là đi vào một mối tương giao thân tình giữa chúng ta là con cái với Thiên Chúa là Cha. Một đứa con trong gia đình, dù không xin một điều gì, nhưng vẫn sống trong tình nghĩa đậm đà với cha mẹ, và cha mẹ vẫn chuẩn bị những thứ cần cho tương lai của chúng. Thiên Chúa là Cha trên trời chẳng lẽ lại không hơn thế sao? Chính Chúa Giêsu đã nói: “Cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin.” (c.8; x. Mt 6,32). Thật ra, như lời thánh Phaolô: chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải, nhưng chính Thánh Thần chuyển cầu cho chúng ta bằng những tiếng rên khôn ta. (Rm 8,26-27).

Như thế, sứ điệp Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta mục đích quan trọng nhất khi cầu nguyện: là để biết ý Chúa và để thực thi ý Chúa. Thế nhưng, ý của Chúa được thể hiện qua Lời Chúa. Cho nên chúng ta chỉ có thể biết và thực hiện được ý Chúa khi chúng ta lắng nghe và thực hành Lời Chúa dạy qua lời nói cũng như hành động.

Ước gì trong Mùa Chay thánh này cũng như trong cả cuộc đời, các tín hữu luôn thành kính lắng nghe lời Chúa, suy niệm và cầu nguyện với lời Chúa, để biết được ý Chúa và thực thi ý Chúa, như trong bài trích sách Isaia nhấn mạnh:“lời từ miệng Ta phán ra sẽ không trở lại với Ta mà không sinh kết quả, nhưng nó thực hiện ý muốn của Ta, và làm tròn sứ mạng Ta uỷ thác.” 

 Lm Gioan B. Vũ Quốc Đạt 

804    12-03-2019