Sidebar

Thứ Năm
25.07.2024

Chúa đã bước vào đời con

ttgsi1


Ôi con nhìn Chúa với đôi tay rộng giang như để được choàng ôm lấy con, như thể thúc giục con mau choàng ôm lấy Chúa. 

Tạ ơn Chúa đã xuống trần và bước vào cuộc đời con Chúa ơi. Cùng sẻ chia với con cái oi bức của mùa hè, cái giá rét của mùa đông, cái gian nan trầm thăng của kiếp người, cái mỏng giòn mong manh của hoài mộng, cái u mờ chóng tàn của đam mê. 

Chúa xuống trần để Chúa miệt mài yêu con. Và rồi Giêsu ơi, con cũng miệt mài yêu Chúa!!!

 

Tác giả: Thérèse Hạt Cát

278    28-12-2022