Sidebar

Thứ Hai
22.07.2024

Nhà Thờ Giồng Trôm: Mừng Chúa Phục Sinh

          Cùng với Giáo Hội, đêm nay, họ đạo nhỏ bé Giồng Trôm mừng Chúa Phục Sinh.

          Khi trời vừa xế bóng, đông đảo dân Chúa trong họ đạo Giồng Trôm quy tụ về ngôi nhà thờ nhỏ bé để cùng nhau mừng Đại Lễ Phục sinh.

          20 giờ, Thánh Lễ Vọng Phục Sinh được bắt đầu. Chủ tế Thánh Lễ tối nay là Cha sở Đaminh Nguyễn Hữu Trung. Phụ Thánh Lễ có thầy phó tế Giuse Lê Hữu Tú cùng 2 thầy Học Viện. Cộng đoàn dân Chúa ngoài họ đạo Giồng Trôm còn có một số giáo dân ở các vùng lân cận.

          Sau lời Tin Mừng Phục Sinh được công bố bởi thầy phó tế Giuse Lê Hữu Tú, Cha Đaminh mời gọi cộng đoàn cùng nhìn lại biến cố Phục Sinh ... và Cha mời gọi mọi cộng đoàn sống niềm tin Phục Sinh.

          Lễ xong, mọi người vui mừng chia sẻ niềm vui Phục Sinh. Ước gì ơn Phục Sinh và Niềm Vui Phục Sinh được dẫy tràn trên mảnh đất nhỏ bé Giồng Trôm này.

Huệ Minh

Xin xem hình >>>

1503    29-03-2016 00:29:08