Sidebar

Thứ Hai
17.06.2024

Chúa nhật 4 Phục Sinh - B

Lời Chúa: “Tôi chính là Mục Tử tốt nhân lành. Tôi biết chiên của tôi và chiên tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên” (Ga 10, 14-15).

Tâm Tình: Các bạn trẻ thân mến, Chúa Giêsu dùng hình ảnh rất thân thương trong cuộc sống của người Do Thái: Mục tử và đoàn chiên. Vị mục tử yêu thương sống chết cho đoàn chiên, còn đoàn chiên luôn nghe theo tiếng chủ chiên. Chúa Giêsu dùng hình ảnh người mục tử nhân lành để nói về chính Ngài. Ngài chính là vị mục tử nhân lành đó. Ngài hy sinh cho đoàn chiên, hiểu và biết từng con chiên, lo lắng, chăm sóc và bảo vệ cho chúng. Đoàn chiên là chính chúng ta, Ngài yêu thương chúng ta đến nỗi hy sinh chịu chết vì chúng ta.

Ngày nay, hình ảnh vị mục tử nhân lành theo gương Chúa Giêsu cũng được toát lên nơi các vị mục tử trong Giáo hội như Đức Giáo Hoàng, các Giám Mục, các Linh Mục. Chính vì thế, ngày chúa nhật 4 phục sinh hôm nay, toàn thể Giáo hội hướng về các vị mục tử hôm nay, cầu nguyện cho các ngài, để đời sống của các ngài quả thật đúng là vị mục tử tốt lành như Chúa Giêsu. Đồng thời, chúng ta cũng cầu nguyện và cổ võ cho Giáo hội có thêm nhiều ơn gọi linh mục và tu sĩ. Cầu nguyện cho các bạn trẻ biết can đảm dấn thân trong đời sống dâng hiến nơi chủng viện và các dòng tu nam nữ, với ước mong Giáo hội sẽ có thêm những mục tử tốt lành.

 

Ước Nguyện: Lạy Chúa Giêsu Mục Tử nhân lành, Chúa sẵn sàng chịu chết để minh chứng tấm lòng của một vị mục tử, yêu thương hy sinh cho đoàn chiên. Xin Chúa ban cho Giáo hội hôm nay có nhiều vị mục tử tốt lành như Ngài, luôn biết xả thân quên mình cho đoàn chiên. Amen.

1268    25-04-2018